วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2558
อัพเดทล่าสุด 7 นาที 52 วินาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ประกันสังคม

Tuesday, June 30, 2015 - 14:44
“หัวหน้าสาขาโรคไต คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น” ยืนยันอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยไตบัตรทองอยู่ในระดับมาตรฐาน เหตุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะเสี่ยงสูงอยู่แล้ว แถมเป็นระบบช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยจากเดิมเข้าไม่ถึงการรักษาเพราะยากจน แต่ยอมรับมีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยใน 2 ระบบ เนื่องจากประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยวัยแรงงาน สุขภาพดีกว่า ขณะที่สวัสดิการข้าราชการมีเศรษฐฐานะดี สามารถดูแลสุขภาพได้ดีกว่า    
Sunday, June 7, 2015 - 16:13
เครือข่ายแรงงานค้านบอร์ด สปส.มีมติปล่อยกู้เงินกองทุนประกันสังคม 2แสนล้านบาท หนุนรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล ชี้กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมและอนาคตของผู้ประกันตนกว่า 13 ล้าน คนเตรียมขอเข้าพบรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานเพื่อขอรายละเอียด
Sunday, June 7, 2015 - 16:04
ปลัดแรงงานเผย บอร์ดประกันสังคม มีมติปล่อยกู้เงินประกันสังคม 2 แสนล้านบาท หนุนรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล ชี้มั่นคง คุ้มค่าในการลงทุน แม้ผลตอบแทนไม่มากเท่าลงทุนต่างประเทศ กระทรวงคลังเตรียมออกกฎหมายออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อค้ำประกัน ยันไม่กระทบการจ่ายเงินบำเหน็จ และบำนาญชราภาพให้ผู้ประกันตนแน่นอน
Friday, June 5, 2015 - 12:02
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : วงถกอนุกรรมการศึกษาพัฒนากลไกกลาง ลดเหลื่อมล้ำ เตรียมเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรระดับกรมดูแลระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบเข้าคณะกรรมการประสานระบบสุขภาพแห่งชาติฯ 8 มิ.ย.นี้ เชื่อแก้เหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสาธารณสุขชาติ
Thursday, June 4, 2015 - 19:57
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : รับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ.กำกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐ โอนอำนาจ ‘กำหนดสิทธิประโยชน์-ของบร่วมกันทั้ง 3 กองทุน-วิธีเบิกจ่าย-ปรับระบบบริการสุขภาพรัฐ’ อยู่ในอำนาจของ คกก.กำกับระบบสุขภาพภาครัฐ มีนายกฯ เป็นประธาน ตั้ง สนง.กำกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐ สังกัด สำนักนายกฯ ‘นพ.สุวิทย์’ เผยจะนำข้อสรุปที่ได้เสนอ คกก.ชุด ‘อัมมาร’ เป็นประธาน 10 มิ.ย.ก่อนเสนอ ครม.เข้าสู่กระบวนการร่าง กม.ต่อไป ด้านนายกแพทยสภาติง พ.ร.บ.ประกันสุขภาพภาครัฐ ชี้ที่มาเงินยังต่างทำให้เท่าเทียมกันยาก แนะดึงเอกชนร่วมเป็นกลไกตัดสินด้วย ‘นิมิตร์’ แจง ร่าง พ.ร.บ.นี้เหมือนปะผุสิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน เหตุยังไม่แตะเรื่องที่มาของเงิน แต่เชื่อเป็นก้าวแรกรวมสามกองทุน
Sunday, May 31, 2015 - 20:29
คณะทำงานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมกำกับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน กองทุนประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และ สปสช. ตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยเอดส์ กรณีเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วม 3 กองทุน โดยลงพื้นที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี หารือด้านการพัฒนาเพื่อให้เกิดบริการด้านการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
Sunday, May 31, 2015 - 15:12
ข้อเขียนจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่นำเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนที่ถูกร้องเรียนว่ามีราคาแพงเกินจริง มีทั้งหมด 4 ตอน สำหรับตอนที่ 3 นี้ นพ.วิชัย ระบุว่า ปัญหานี้ต้องแก้เชิงระบบ แม้ค่อนข้างยาก แต่ก็ต้องทำให้ได้ สาเหตุที่ยาก เป็นเพราะ การปล่อยให้ รพ.เอกชนเข้าตลาดหุ้น ขณะที่ระบบควบคุมไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ทำงาน ระบบควบคุม ได้แก่ 1) แพทยสภา ซึ่งคุมบุคลากรวิชาชีพที่เป็น “ต้นเหตุปัญหา” ที่สำคัญคือแพทย์ นอกจาก “ไม่ทำงาน” แล้วยังมีผลประโยชน์ทับซ้อน  2) กลไกใน สธ.ที่ดูแลสถานพยาบาล นอกจากไร้ประสิทธิภาพแล้วยังฉ้อฉล 3) องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และกลไกควบคุมราคาใน พณ.ขาดความรู้ ขาดพลัง และขาดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกลไกภาคประชาชนก็อ่อนแอด้วย
Friday, May 22, 2015 - 08:21
ประเด็นเรื่องการรวม 3 กองทุนสุขภาพหลักของประเทศไทยเป็นข่าวคราวมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และรัฐบาลต่างๆ ก็มีความพยายามที่จะปฏิรูประบบสุขภาพของไทยแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสในการศึกษาการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในต่างประเทศ จึงขอร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานโยบายการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศไม่มากก็น้อยดังต่อไปนี้
Tuesday, May 19, 2015 - 18:16
กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข สปช. แจง 3 กองทุนสุขภาพมีความเหลื่อมล้ำ สวัสดิการข้าราชการได้รับสิทธิดีกว่า บัตรทอง และประกันสังคม ทั้งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเยอะกว่า เผยผลการศึกษาพบ ผู้ป่วยบัตรทองมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพต่ำสุด เสนอตั้งศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระดับชาติ เพื่อติดตามและปรับปรุงมาตรฐานให้เท่าเทียมกัน
Monday, May 18, 2015 - 16:34
‘ชูวิทย์’ โพสต์ Facebook แจง 5 สาเหตุทำไม รพ.เอกชนมีราคาแพง 1.ผูกขาด 2.ประกันสังคมผูกขาผู้ประกันตนไว้กับ รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐมีไม่พอ 3.อาชีพหมอกลายเป็นธุรกิจ 4.ประกันชีวิตจับมือ รพ.เอกชนกำหนดค่ารักษา 5.รัฐไม่เคยช่วยประชาชน ไม่รู้ แพทยสภามีไว้ทำอะไร แนะใช้ ม.44 คุมค่ารักษา รพ.เอกชน

Pages