วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558
อัพเดทล่าสุด 12 ชั่วโมง 54 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ประกันสังคม

Tuesday, November 24, 2015 - 15:08
เลขาธิการ สปส.จ่อขยับเพดานเงินเดือนเก็บเงินสมทบ จาก 1.5 หมื่น เป็น 2 หมื่น ระบุ ประสาน “ไอแอลโอ”ศึกษาเพิ่มอัตราเงินสมทบแล้ว ชี้การเพิ่มฐานเงินเดือนเท่ากับเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องเงินขาดรายได้ด้วย
Sunday, November 15, 2015 - 12:40
สธ.ออกประกาศใหม่ให้สิทธิพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารห้องพิเศษครึ่งราคา 
Friday, November 13, 2015 - 10:53
นสพ.ไทยรัฐ: “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารกองทุนรักษาพยาบาลจากเดิมที่เป็นรูปแบบสั่งการ โดยเปิดการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแก้ปัญหา ขับเคลื่อนระบบสุขภาพประเทศไปพร้อมกัน ยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนรักษาพยาบาล โดยเน้นการมีฉันทามติร่วมกัน
Wednesday, November 11, 2015 - 14:53
แรงงานโวย พล.อ.ประยุทธ์ ใช้ ม.44 ตั้งบอร์ดประกันสังคมใหม่ ไม่เป็นธรรม ตัดตอนผู้ประกันตนใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะที่บอร์ดตั้งใหม่ชั่วคราวมีระยะเวลา 2 ปี ชี้การปฏิรูปไม่ใช่แค่ตั้งบอร์ดใหม่เท่านั้น แต่ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ บริหารแบบมีส่วนร่วมและเป็นมืออาชีพ จับตาใช้เงินกองทุนผิดวัตถุประสงค์
Wednesday, November 11, 2015 - 13:49
มติ ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ‘โกวิท สัจจวิเศษ’ ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
Tuesday, November 10, 2015 - 15:57
นสพ.มติชน : ‘พล.อ.ศิริชัย’ ยัน ‘นายกฯ’ ใช้ ม.44 ยุบบอร์ด สปส. แล้วตั้งใหม่ เหตุผู้ใช้แรงงานเรียกร้องปฏิรูปองค์กรให้โปร่งใส วางรากฐานการทำงานให้ตรวจสอบได้ ส่วนการเลือกบอร์ดตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมใหม่ ไม่อยู่ในภาวะที่จะจัดการเลือกตั้งได้ และต้องใช้งบเลือกตั้งกว่า 1 พันล้านบาท
Monday, November 9, 2015 - 13:28
‘พล.อ.ประยุทธ์’ ใช้ ม.44 ยุบบอร์ดประกันสังคม รวมที่ปรึกษา บอร์ดการแพทย์ และบอร์ดกองทุนทดแทน พร้อมระงับการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่จะเกิดขึ้นหลังกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาที่ต้องดำเนินการใน 180 วัน พร้อมแต่งตั้งคนใหม่ทำหน้าที่แทนในทุกชุด ระบุเหตุผล “มีปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน กระทบสิทธิประโยชน์ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อันส่งผลเสียหายต่อรัฐ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิรูป”
Saturday, October 31, 2015 - 13:54
แม้ว่าการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นการปฏิรูประบบรักษาพยาบาลของประเทศ เพื่อช่วยให้คนไทยมีความเท่าเทียมเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม แต่หลัง 14 ปีของการดำเนินนโยบายยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำในสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาลหลักของประเทศ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเข้าถึงการรักษา แต่ยังกระทบต่อความยั่งยืนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศในระยะยาว
Saturday, October 31, 2015 - 11:17
อัตราเงินชดเชยความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ของ สปส.ยังไม่ชัด สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์เตรียม 2-3 แพ็คเก็จให้บอร์ดเลือกว่าจะจ่ายน้อยกว่ามาตรา 41 ของ สปสช.หรือไม่ ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ คาดต้องจ่าย 40 ล้านบาท/ปี
Friday, October 23, 2015 - 21:02
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : สปส.เร่งคลอดกฎหมายลูก 17 ฉบับหลังพรบ.ประกันสังคมฉบับที่ 4 มีผลบังคับใช้ เผยอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 ฉบับ ระหว่างครม.พิจารณา 9 ฉบับ และอีก 3 ฉบับอยู่ระหว่างการปรับแก้นำเข้าหารือในที่ประชุมบอร์ดอีกครั้ง ระบุทั้งหมดต้องเสร็จภายในเดือนนี้ ชงเขตเลือกตั้ง ส.ส.คัด กก.บอร์ด สปส.

Pages