วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558
อัพเดทล่าสุด 7 ชั่วโมง 2 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ประกันสังคม

Friday, October 2, 2015 - 16:40
สปส.เล็งหารือ สปสช.จัดระบบส่งเสริมป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนปีงบประมาณ 2560 แต่ปีงบ 2559 ตอนนี้ใช้แพ็คเก็จของสปสช.ไปก่อน
Tuesday, September 29, 2015 - 14:19
8 เดือนแรกกองทุนประกันสังคมมีกำไร 3 หมื่นล้านพร้อมเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนต่างประเทศ
Monday, September 28, 2015 - 16:43
นสพ.มติชน : สปส.วางแนวทางเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ใช้รูปแบบ ม.41 บัตรทอง เตรียมนำเสนอบอร์ดการแพทย์พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมเพื่อออกเป็นประกาศ คกก.การแพทย์ต่อไป
Saturday, September 26, 2015 - 15:31
วิกฤติเศรษฐกิจลามไม่หยุด โรงพยาบาลเอกชนกระอัก คนไทยระดับกลางหดหาย ถึงเวลาป่วยไข้ต้องยอมเบียดเสียด หันไปใช้บริการรัฐหรือไม่ก็เน้นราคาถูก ตลอดจนซื้อยากินเอง เพื่อเซฟเงินในกระเป๋า ส่วนผู้ประกอบการพลิกเกมเน้นลูกค้าต่างชาติเพื่อชดเชยตลาด
Wednesday, September 23, 2015 - 17:32
10 ปีข้างหน้า รัฐต้องจ่ายงบประมาณเพื่อดูแลผู้เกษียณอายุและคนชราภาพปีละ 8 แสนล้าน จากปัจจุบันอยู่ที่ปีละ 3 แสนล้านบาท แบ่งเป็น บำนาญข้าราชการ 60% เบี้ยคนชรา 20% อีก 20% ที่เหลือเป็นสมทบประกันสังคม กบข. กอช.
Wednesday, September 23, 2015 - 12:17
เสนอ สธ.สร้างระบบติดตามการเข้าถึงประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ พร้อมมีบทลงโทษหากนายจ้างไม่ยอมนำแรงงานเข้าระบบประกันสุขภาพหรือประกันสังคม เผยมีแรงงานข้ามชาติในไทย 3 ล้านคน มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย  2.2 ล้านคน อีกประมาณกว่า 7 แสนคนยังไม่มีประกันสุขภาพ
Saturday, September 19, 2015 - 13:16
“ปรียนันท์” แจงตอบไม่ได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอของ สพฉ.ที่ให้จ่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินแบบ Fee schedule เหตุไม่เคยได้เข้าร่วมพิจารณา ไม่ทราบรายละเอียด แนะเปิดเวที 3 ฝ่าย ถกกันถึงความเหมาะสมเรื่องค่ารักษา กังวลจะเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายการรักษาบานปลายมากไปอีก ด้านรายงานความคืบหน้า หลัง สพฉ.ของบ 1 พันล้านจาก ครม.เพื่อทำหน้าที่เคลียริ่งเฮาส์เจ็บป่วยฉุกเฉินแทน สปสช.แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ
Saturday, September 19, 2015 - 12:36
"สิ่งที่ยังเป็นห่วงในกองทุนประกันสังคมคือ กองทุนในปัจจุบันเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การบริหารงานในระบบราชการก็จะไม่คล่องตัว ไม่สามารถลงทุนหรือตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการขาดความคล่องตัวอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนในอนาคต เพราะจะส่งผลให้ผลตอบแทนลดลงเรื่อยๆ" อย่างไรก็ตามความท้าทายในอนาคต คือ ความเป็นอิสระในการบริหารงานต้องมาพร้อมกับการสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในกองทุนประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกัน ธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารหรือการปกครองที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการบริหารจัดการในทุกระดับ 
Friday, September 18, 2015 - 14:10
บอร์ด สพฉ.ยังไม่รับอัตราจ่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินใหม่ที่จ่ายตาม Fee schedule ที่ สพฉ.เสนอให้ใช้อัตราค่าบริการของกรมบัญชีกลางที่จัดทำขึ้นใหม่โดย สวปก.เหตุต้องเพิ่มงบอีกหลายเท่าตัว ให้ สพฉ.กลับไปทำเรื่องเสนอมาใหม่
Wednesday, September 16, 2015 - 13:09
ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และพม่า) มีจำนวนหลายล้านคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จนกลายเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญมากในตลาดแรงงานของไทย โดยเฉพาะงานบางประเภทที่นับวันคนไทยจะทำน้อยลงมากยิ่งขึ้น เช่น กรรมกร คนงาน เด็กปั๊มน้ำมัน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า พนักงานเสิร์ฟ คนรับใช้ในบ้าน ฯลฯ แรงงานเหล่านี้บางส่วนยังทำงานประเภท 3D คือ เป็นงานที่เสี่ยงอันตราย สกปรก และลำบาก เพื่อแลกกับค่าจ้างที่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เช่น งานในล้งแปรรูปอาหารทะเล งานในโรงงานห้องเย็นแช่แข็งอาหารทะเล ในเรือประมงทะเล ในเรือกสวนไร่นา เป็นต้น แรงงานทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และการถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างสูงจากนายจ้าง ทั้งนี้ในกลุ่มที่มีสถานภาพที่ผิดกฎหมาย ยิ่งทำให้ไม่สามารถเข้าถึงกลไกคุ้มครองทางสังคมและสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 

Pages