วันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557
อัพเดทล่าสุด 5 ชั่วโมง 15 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

ประกันสังคม

Tuesday, December 2, 2014 - 08:22
ASTVผู้จัดการรายวัน - กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เตรียมบุกรัฐสภา เข้าพบ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอรวม 3 กองทุน โยกสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมไปใช้สิทธิเดียวกับบัตรทอง พร้อมย้ายเงินสมทบจากรัฐ 7,000-10,000 ล้านบาท ให้ สปสช.บริหาร ส่วนเงินสมทบผู้ประกันตนเข้ากองทุนชราภาพ เสนอรพ.รัฐที่พร้อมให้ออกนอกระบบ บริหารอิสระ กระจายอำนาจแบบ รพ.บ้านแพ้ว
Saturday, November 29, 2014 - 17:56
ประกันสังคมออกโรงโต้ คุณภาพยารักษาโรคได้มาตรฐานตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ชี้จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ แนะมีปัญหาให้เข้าร้องเรียนโดยตรง หากพบแพทย์วินิจฉัยโรคพลาด รพ. ต้องรับผิดชอบ
Wednesday, November 19, 2014 - 13:08
ดร.วีรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคำถามถึงความไม่มีประสิทธิภาพของสิทธิรักษาพยาบาลในกองทุนประกันสังคม ความเหลื่อมล้ำกับสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการอื่นๆ และท้ายที่สุดนำไปสู่บทสรุปว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่า จนนำไปสู่การเรียกร้องและเคลื่อนไหว แยกพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากสิทธิประกันสังคม ได้เขียนบทความตัวอย่างความเหลื่อมล้ำด้านยาที่ผู้ประกันตนจำต้องแบกรับอยู่ ขณะที่ยังต้องจ่ายสมทบทุกเดือน
Tuesday, November 18, 2014 - 15:59
รมว.แรงงาน ประกาศเดินหน้าปฏิรูป สปส. ต้องโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ มอบผู้บริหารหาคำตอบสร้างรพ.สปส.จะเป็นทางเลือกหรือภาระสำหรับผู้ประกันตน รวมถึงคัดกรองกรรมการประกันสังคมให้เป็นตัวแทนผู้ประกันตนอย่างแท้จริง ย้ำเงินลงทุนนอกต้องโปร่งใส ด้านปลัดแรงงานเผยบอร์ด สปส. ไฟเขียวลดจำนวนบอร์ดอนุกรรมการจาก13 ชุดเหลือ 4 ชุด
Monday, November 17, 2014 - 20:18
นสพ.มติชน : สกว.เผยวิจัยพบกองทุน สปส.สิทธิรักษาพยาบาลยอดแย่-ขาดการพัฒนา ไม่เปิดรับฟังความเห็น ปชช. ชี้ปฏิรูปกองทุนเป็นเรื่องดีแต่ควรมองด้านการรักษา-คุณภาพนอกจากความโปร่งใสด้วย
Sunday, November 16, 2014 - 17:24
ผลวิจัย HITAP ชี้สิทธิประโยชน์กายอุปกรณ์ “คนพิการ” ระบบประกันสังคมด้อยสุดๆ มีเพียง 29 รายการ ขณะที่บัตรทองมี 54 รายการ ข้าราชการมากถึง 80 รายการ เผยรัฐหนุนเข้าสู่ระบบทำงานต้องเปลี่ยนสิทธิมาอยู่ประกันสังคมทำให้ถูกลิดรอนสิทธิ เข้าไม่ถึงการรักษา แนะทำสิทธิประโยชน์เดียวลดความเหลื่อมล้ำ 
Thursday, November 13, 2014 - 19:19
เครือข่ายแรงงานจี้เปลี่ยนโครงสร้าง สปส. เลือกคณะบริหารมืออาชีพ เสนอ คกก.ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างควรมาจากการแต่งตั้ง ไร้การเมืองเกี่ยวข้อง เปิดให้ผู้ประกันตนเข้าชื่อปลดบอร์ดได้หากพบทุจริต ด้านที่ปรึกษารมว.แรงงานเผยเน้นปฏิรูป 2 ประเด็นหลักเรื่องกองทุนและความโปร่งใส่ รวมทั้งการบริหารการลงทุน เป็นองค์กรเปิด ปชช.ตรวจสอบได้
Wednesday, November 5, 2014 - 13:36
นสพ.มติชน : รองปลัดกทม.เห็นด้วยสธ.กำหนดให้กรุงเทพฯเป็นอีกหนึ่งเขตสุขภาพ ชี้จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบส่งต่อและการจัดสรรงบประมาณ เผยพื้นที่กทม.ต่างจากเขตอื่นๆ เหตุมีรพ.หลายสังกัด ทำให้เกิดปัญหาเรื่องส่งต่อ ส่วนงบรักษาที่จัดสรรให้ตามสิทธิ์ต่างๆก้ไม่เพียงพอ กทม.ต้องแบกรับภาระค่ารักษาสิทธิบัตรทองและประกันสังคมปีละ 500 ล้านบาท
Friday, October 31, 2014 - 11:41
ตัวแทนแรงงานยื่นหนังสือสนช. ค้าน ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับครม. หวั่นไม่รอบด้าน กระทบประชาชน ด้าน "สุรชัย" รับไม่มีอำนาจชะลอแต่จะตั้งเป็น กมธ.ร่วม
Monday, October 27, 2014 - 13:09
ระบบสุขภาพของเบลเยี่ยม ยึดถือหลักการ การประกันสังคม ด้วยความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างคนรวย กับคนจน คนทั่วไป กับผู้ป่วย ปราศจากการเลือกปฏิบัติกับผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เน้นหลักอิสระ มีกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการสังคม มาร่วมจัดการกองทุน มี National Institute for Health and Disability Insurance บริหารกองทุนสุขภาพ  ทำหน้าที่ผู้ซื้อซึ่งมีกองทุนเดียวไม่มี 3 กองทุนแบบไทย ดำเนินการจ่ายให้ประชาชนในการเบิกคืนตามความจำเป็นของโรค ยา และระดับของรายได้

Pages