วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2558
อัพเดทล่าสุด 1 ชั่วโมง 49 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข

Monday, July 7, 2014 - 15:38
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เสนอ คสช.ปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ระยะ เน้นกระจายอำนาจลงพื้นที่จัดการดูแลตัวเอง ไม่ยึดกรอบก.พ. และโครงสร้างเชิงอำนาจของก.สธ. ให้คสช.เร่งรัดสธ. และสปสช. หาทางออกกระจายงบประมาณลงหน่วยบริการเหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ำสังคมสาธารณสุข จัดตั้งกองทุนสุขภาพเขตพื้นที่ พัฒนาระบบสุขภาพขั้นพื้นฐาน สร้างดุลยภาพระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
Sunday, April 27, 2014 - 11:49
หมออนามัยโอด ปลัดสธ.ยังไม่ยอมแต่งตั้งนิติกร ส่งผลคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนยังประชุมไม่ได้ เหตุไม่ครบองค์ประชาคม กระทบสภาวิชาชีพหมอนามัยล่าช้า ทั้งที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ธ.ค.56
Sunday, February 23, 2014 - 13:59
หมออนามัยเฮ จ่อได้สภาวิชาชีพสาธารณสุข หลังผลักดันจนสธ.ตั้งกก.บริหารคุ้มครองวิชาชีพครบ
Friday, February 14, 2014 - 18:16
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขเตรียมร้องปลัด สธ.20 ก.พ.หลัง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขไม่เดินหน้าต่อ เหตุองค์ประชุมคณะกรรมการไม่ครบ เพราะขาดนิติกรเชี่ยวชาญ หวั่นฝันค้างไม่ได้รับการคุ้มครองตรวจโรคโดยไม่ต้องมีแพทย์ควบคุมใน รพ.สต.
Friday, January 24, 2014 - 07:20
คมชัดลึก - กล่าวได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตลอดปี 2556 ภายใต้การนำของหัวเรือใหญ่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นยุคของการเริ่มต้นปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในหลายนโยบาย และแน่นอนว่า ในปี 2557 ยังจะต้องมีการเดินหน้านโยบายต่างๆ เพื่อ
Wednesday, October 2, 2013 - 15:33
ม็อบหมออนามัยชุมนุมลานพระรูปทรงม้าก่อนเคลื่อนไปหน้ารัฐสภาจี้ดันร่างพ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข
Thursday, March 21, 2013 - 16:45
เครือข่ายสาธารณสุขชุมชนกว่า 500 คน บุกสภา จี้ ส.ส.-ส.ว.เร่งผ่านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ขีดเส้นตายหากไม่ทันสมัยประชุมนิติบัญญัติจะยุติให้บริการประชาชน
Thursday, December 13, 2012 - 16:34
รมช.สธ. เร่งควบคุมป้องกันปัญหาป่วยของประชาชนไทยจาก 5 โรคสำคัญ  ซึ่งขณะนี้ป่วยกว่า 11 ล้านคน คาดหากยอดป่วยถึง 18 ล้านคน จะสูญค่ารักษากว่าปีละ 3 แสนล้านบาท ในปีงบประมาณ 56 นี้ ให้รพ.สต.ร่วมกับอสม.เร่งตรวจคัดกรองโรคในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปให้ได้กว่าร้อยละ 90 พร้อมเร่งผลักดัน“ร่างพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ...” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ คาดจะเข้าที่ประชุมวุฒิสภาในเดือนมกราคม 2556