วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557
อัพเดทล่าสุด 6 ชั่วโมง 46 นาที ที่ผ่านมา

สวัสดิการข้าราชการ

Monday, April 7, 2014 - 12:01
กรมบัญชีกลางเผยครึ่งปี 57 สวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายค่ายาแล้วเกือบ 3 หมื่นล้าน ชี้เพิ่มขึ้นไม่มาก เป็นผลมาจากการส่งเสริมลดใช้ยานอก ทำให้ค่ายาลดลง ช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นได้
Saturday, January 18, 2014 - 17:22
ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการสาธารณสุขของผู้ป่วย ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญมาโดยตลอด ลองมาดูสิว่าในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสมัย “นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์” ทำงานลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพเป็นเช่นไร ซึ่งนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทีเห็นชัดคือ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินสามกองทุน รักษาโดยไม่ถามสิทธิ์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ดี แม้จะมีปัญหาในแง่การปฏิบัติ เพราะยังมีเรื่องโรงพยาบาลเอกชนยังไม่ยอมรับเคส มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยก่อน
Wednesday, January 15, 2014 - 13:16
สปสช.เผยบูรณาการผู้ป่วยไตวาย 3 กองทุนสุขภาพรัฐไร้รอยต่อ แม้เปลี่ยนสิทธิการรักษายังเหมือนเดิม มีเพียงผู้ป่วยล้างไตที่บ้านใช้ได้เพียงสิทธิเดียว นอกนั้นไม่ครอบคลุม
Thursday, December 26, 2013 - 13:49
กรมบัญชีกลางชะลอบังคับใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา อ้างหลายฝ่ายกังวลปัญหาจากการปฏิบัติ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
Wednesday, December 18, 2013 - 07:29
กรณีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกระเบียบการเบิกจ่ายยาในกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในกรณีการจ่ายยาชื่อสามัญ (Generic) จะบวกกำไรให้สูงถึงร้อยละ 100-200 ของต้นทุนค่ายา ส่วนการสั่งจ่ายยาต้นแบบ (Original) จะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ และไม่เกินกว่าราคากล
Tuesday, December 17, 2013 - 09:03
ASTVผู้จัดการรายวัน - ข้าราชการมีสิทธิซวยรับปีใหม่ ชมรมพิทักษ์สิทธิฯชี้ชัดประกาศกรมบัญชีกลางลิดรอนการเข้าถึงยา โรคจิตเวช สมองเสื่อม มะเร็ง ลมชัก ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาล แพทยสภาร่วมยันยาชื่อสามัญมีไม่ครบตามยาต้นแบบ หลายตัวก็แทนกันไม่ได้วอนชะลอการบังคับใช้ หามาตรการอื่นและฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง
Thursday, December 12, 2013 - 16:32
กรมบัญชีกลางส่งเสริมใช้ยาสิทธิข้าราชการสมเหตุผล ปรับหลักเกณฑ์เบิกจ่ายยาชื่อสามัญเพิ่มขึ้น คาดปรับสิทธิประโยชย์สวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอวัยวะเทียม มีผล 1 ม.ค.57
Sunday, November 3, 2013 - 12:10
นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ผอ.สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ ที่มี นพ.ประ ดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน พบว่า การเบิกจ่ายระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
Sunday, November 3, 2013 - 11:04
จากกรณี กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 356 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556 เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ถึงปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ/สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด
Thursday, October 31, 2013 - 06:44
เดลินิวส์ - "หมอประดิษฐ” ตอกกลับคนกล่าวหาทำลายภาพลักษณ์ อภ. ยันส่งเสริม รพ.ใช้ยาชื่อสามัญ  ลั่นไม่ยอมให้คนหาผลประโยชน์ซื้อยาหัวใจแพง

Pages