วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557
อัพเดทล่าสุด 15 ชั่วโมง 20 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

สวัสดิการข้าราชการ

Wednesday, November 19, 2014 - 13:08
ดร.วีรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคำถามถึงความไม่มีประสิทธิภาพของสิทธิรักษาพยาบาลในกองทุนประกันสังคม ความเหลื่อมล้ำกับสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการอื่นๆ และท้ายที่สุดนำไปสู่บทสรุปว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่คุ้มค่า จนนำไปสู่การเรียกร้องและเคลื่อนไหว แยกพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากสิทธิประกันสังคม ได้เขียนบทความตัวอย่างความเหลื่อมล้ำด้านยาที่ผู้ประกันตนจำต้องแบกรับอยู่ ขณะที่ยังต้องจ่ายสมทบทุกเดือน
Friday, October 17, 2014 - 23:21
สปช.สาธารณสุขเสนอปฏิรูปสามกองทุนสุขภาพมาตรฐานเดียว โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ ทั้งทำคลอด ทำฟัน จวกประกันสังคมสิทธิเดียววิ่งตามสิทธิอื่น
Wednesday, September 10, 2014 - 15:55
ข้าราชการหวั่นถูกลิดรอนสิทธิเบิกจ่ายยาซ้ำรอยเดิม วอน คสช. ให้ความเป็นธรรม
Monday, July 14, 2014 - 18:01
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเสนอให้ข้าราชการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30-50% ในระบบสวัสดิการข้าราชการ ทดลอง 5 ปี เผยถ้าได้ผลดีจริง ข้าราชการไม่ไปใช้บริการพร่ำเพรื่อ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี จึงค่อยเอามาปรับใช้กับบัตรทอง เสนอกำหนดในรัฐธรรมนูญให้มีกองทุนเดียวเพื่อลดเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนสุขภาพ
Monday, June 23, 2014 - 07:03
กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน หลังข้าราชการมีปัญหา ไม่ถึงขั้นเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ ตามโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว ไปเข้ารักษาที่รพ.เอกชนแต่ถูกเรียกเก็บเงิน ปรับเกณฑ์ใหม่ หากไม่ฉุกเฉินวิกฤติสีแดง แต่เป็นฉุกเฉินเร่งด่วนสีเหลือง และฉุกเฉินระดับสีเขียว ไปรักษาที่รพ.เอกชนให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกเงินได้ที่หน่วยราชการต้นสังกัด แจงเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยถูกเรียกเก็บเงิน
Monday, May 26, 2014 - 10:41
กรมบัญชีกลางหารือโรงพยาบาลถกหวังคุมงบค่ารักษาพยาบาลปีนี้ไม่ให้เกิน 6 หมื่นล้านบาท หลัง 6 เดือนได้ตามเป้า พร้อมผ่อนปรนให้ใช้ยาต้นแบบได้หลังถูกต่อต้าน เดินหน้าขยายสิทธิรักษาพยาบาลทั้งค่าห้องและอวัยวะเทียม
Saturday, May 17, 2014 - 22:09
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยปัญหา “กองทุนฉุกเฉิน” พบผู้ป่วยถูกเรียกเก็บค่ารักษาเพิ่ม หลักหมื่นถึงหลักล้านบาท เหตุ รพ.เอกชน ไม่ยอมรับอัตราค่ารักษาราคากลาง แถมบางรายชี้ไม่เข้าข่ายฉุกเฉิน เรียกร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องหามาตรการควบคุม ระบุกรณีฉุกเฉินไม่ควรทำกำไร เหตุผู้ป่วยไร้อำนาจต่อรอง ขณะที่ข้อมูล สปสช. ชี้ ปี 56 มีผู้รับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน 3.6 หมื่นราย รพ.เอกชนร่วมบริการ 246 แห่ง จาก 353 แห่ง เบิกจ่าย 497 ล้านบาท ระบุ 5 รพ.อันดับแรกเบิกจ่ายมากที่สุด รพ.ธนบุรี รพ.รามคำแหง รพ.วิชัยยุทธ์ รพ.นครธน และ รพ.วิภาวดี
Saturday, May 3, 2014 - 13:05
ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพหลักๆ อยู่ 3 กองทุน คือกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม ซึ่งพัฒนามาตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 65 ล้านคนได้อย่างครอบคลุม แต่ประเด็นปัญหาใหญ่ที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงตอนนี้คือเรื่องความเหลื่อมล้ำของบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพที่แตกต่างกันของ 3 กองทุน
Monday, April 7, 2014 - 12:01
กรมบัญชีกลางเผยครึ่งปี 57 สวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายค่ายาแล้วเกือบ 3 หมื่นล้าน ชี้เพิ่มขึ้นไม่มาก เป็นผลมาจากการส่งเสริมลดใช้ยานอก ทำให้ค่ายาลดลง ช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นได้
Saturday, January 18, 2014 - 17:22
ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการสาธารณสุขของผู้ป่วย ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญมาโดยตลอด ลองมาดูสิว่าในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสมัย “นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์” ทำงานลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพเป็นเช่นไร ซึ่งนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทีเห็นชัดคือ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินสามกองทุน รักษาโดยไม่ถามสิทธิ์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ดี แม้จะมีปัญหาในแง่การปฏิบัติ เพราะยังมีเรื่องโรงพยาบาลเอกชนยังไม่ยอมรับเคส มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยก่อน

Pages