วันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557
อัพเดทล่าสุด 4 ชั่วโมง 33 นาที ที่ผ่านมา

แรงงานต่างด้าว

Monday, April 7, 2014 - 12:30
ผู้แทนอียูชมไทยดูแลแรงงานตามหลักมนุษยธรรม วางระบบหวังแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานเด็ก เผยก่อนหน้านี้ "แรงงานข้ามชาติ" ไม่กล้าเข้า รพ. เหตุไม่มีบัตรประจำตัว ก่อนสั่งให้ไม่ต้องตรวจบัตร จนได้รับคำชื่นชม แจงต่างชาติเล็งลงทุนผลิตยาในไทยเพิ่มด้วย
Monday, March 17, 2014 - 09:31
ไทยโพสต์ - กรุงเทพฯ * กก.บอร์ด สปสช.ภาคประชาชน เตรียมข้อมูลเสนอคืนการบริหารกลุ่มคนรอพิสูจน์สถานะให้ สปสช.ดูแล เผย "บัตรประกันแรงงานต่างด้าว" ของ สธ.ขายไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายแรงงานพม่า เขมร ลาว แต่กลับขายได้มากในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ต่างด้าวถึง 70% ของยอดที่ซื้อประกัน
Sunday, February 16, 2014 - 12:15
ที่ โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อแก้ปัญหาการแบกรับภาระรายจ่ายของโรงพยาบาลแม่สอด ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมี นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะแพทย์ พ
Monday, December 30, 2013 - 11:02
เมื่อพูดถึงผลกระทบของแรงงานข้ามชาติระดับล่าง 3 ล้านคนเศษ ต่อระบบบริการสุขภาพของไทย หนึ่งในประเด็นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันเสมอคือ จำนวนแรงงานข้ามชาติมาใช้บริการมากกว่าคนในพื้นที่ ทำให้งบค่าใช้จ่ายจำนวนมากหมดไปกับการรักษาแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ เป็นเหตุให้โรงพยาบาลมีหนี้ค้าง ขณะที่บุคลากรด้านสาธารณสขุก็ไม่เพียงพอ โจทย์สำคัญในเรื่องนี้สำหรับสังคมไทยคือ จะหาทางออกที่เหมาะสมอย่างไร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพกับทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
Monday, December 23, 2013 - 13:36
สธ.วางระบบดูแลสุขภาพต่างด้าวทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยทุกจังหวัด โดยขายบัตรประกันสุขภาพผู้ใหญ่และเด็กรวมราคาค่าตรวจสุขภาพด้วย 2,800 บาทและ 365 บาท อายุคุ้มครอง 1 ปีมีผลหลังซื้อ ได้รับชุดสิทธิประโยชน์ทั้งการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพทั่วไป รวมทั้งโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง อุบัติเหตุฉุกเฉิน การส่งเสริมสุขภาพ การฝากครรภ์ ให้วัคซีน รวมทั้งยาต้านไวรัสเอดส์ ชี้ผลดีการซื้อบัตรประกันสุขภาพ จะช่วยให้ต่างด้าวได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที และเจ้าหน้าที่สามารถจัดการควบคุมป้องกันได้เร็วหากเป็นโรคติดต่อ
Wednesday, December 18, 2013 - 07:40
สรส.ออกแถลงการณ์วันแรงงานข้ามชาติสากล เรียกร้องรัฐบาล 6 ข้อพัฒนาสิทธิ์แรงงานข้ามชาติ
Thursday, October 31, 2013 - 08:51
โพสต์ทูเดย์ -นักวิชาการแนะใช้โมเดลคนอีสานไม่แบ่งแยกอยู่ร่วมแรงงานข้ามชาติ แก้ปัญหาคนงานเขตเมือง ไม่ดูถูก-แบ่งแยกหวั่นเกิดปัญหา
Saturday, October 26, 2013 - 08:32
นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีสำนักงานประกันสังคม(สปส.) เสนอให้ กกจ.ปรับเกณฑ์การรับแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยให้นายจ้างสามารถใช้เลขใบเสร็จรับเงินการขอใบอนุญาตการทำงานจริงมาใช้ในการยื่นเป็นหลักฐานว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
Saturday, October 19, 2013 - 10:07
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่ง ในตลาดแรงงานของไทย โดยเฉพาะงาน บางประเภท เช่น กรรมกร คนงานประมง เด็กปั๊มน้ำมัน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า พนักงานเสิร์ฟ คนรับใช้ ฯลฯ ซึ่งต้องยอมรับว่าแรงงานเหล่านี้ นับวันคนไทยจะทำน้อยลงเรื่อยๆ
Wednesday, October 16, 2013 - 10:22
มติชน - จากกรณีที่มีหลายภาคส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ระบบประกันสังคมระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวมี 2 ระดับ เรียกง่ายๆ ก็คือ แรงงานต่างด้าวเป็นเพียงพลเมืองชั้นสองที่มีการเลือกปฏิบัติและไม่สามารถทำให้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติลาว กัมพูชา และพม่า ได้รับประโยชน์และมีสิทธิที่เท่าเทียมแรงงานไทย

Pages