วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558
อัพเดทล่าสุด 18 นาที 56 วินาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

แรงงานต่างด้าว

Wednesday, February 11, 2015 - 13:29
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอ ครม.ให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม 3 กลุ่ม รวมทั้งเสนอขายบัตรประกันสุขภาพให้กลุ่มคนต่างด้าวที่อยู่ตามแนวชายแดนและข้ามมาขายแรงงานฝั่งไทยแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อลดผลกระทบโรงพยาบาลแนวชายแดน
Sunday, February 1, 2015 - 14:15
นสพ.คมชัดลึก : ผู้ตรวจราชการแฉ นายหน้าระนองขนพม่าสวมสิทธิ์เป็นแรงงานถูกกฎหมาย หวังรักษาประกันสังคมฟรี เรียกหัวละ 5,000 สธ.รับตัวเลขผิดปกติจริง เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติที่มีขบวนการค้าแรงงานนำชาวต่างด้าวเข้ามาสวมสิทธิ์แรงงานเพื่อสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของไทย
Sunday, January 11, 2015 - 12:09
สำนักข่าว Health focus ได้นำเสนอข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในประเด็นที่ 1-3 จากทั้งหมด 8 ประเด็น ไว้ใน เปิดข้อเสนอ “กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข” (1) : ดันสุขภาพมาตรฐานเดียว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับตอนที่ (2) นี้ จะเป็นการสรุปสาระสำคัญจากรายงาน “ประมวลความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา 18 คณะ” เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่ 4-6
Saturday, January 10, 2015 - 20:14
นสพ.ไทยรัฐ : “มิงกาลาบา”...เสียงคุณครูทักทายนักเรียนในห้องชัดถ้อยชัดคำ จากนั้นนักเรียนก็ตอบรับอย่างพร้อมเพรียง ถ้าได้ยินเสียงเฉยๆ คงคิดว่าที่นี่เป็นห้องเรียนของนักเรียนพม่าชั้นใดชั้นหนึ่งในเมืองไทยเป็นแน่ แต่ถ้าได้เห็นภาพด้วยแล้ว...ก็จะรู้ว่า ที่นี่ไม่ใช่ห้องเรียนธรรมดา เพราะที่นี่คือ “โรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว” เมื่อแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครมีเพิ่มขึ้น สาธารณสุขจังหวัดจึงมีนโยบายในการสร้าง อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว หรือ อสต. อย่างจริงจังในปี 2548 และตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวด้านสาธารณสุขผ่านโครงการต่างๆมาตลอด จนมาเกิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นในปี 2555
Saturday, January 10, 2015 - 10:49
“คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ” ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ในตอนที่ (1) สำนักข่าว Health focus สรุปสาระสำคัญ 3 ประเด็นแรกมานำเสนอ คือ 1.ดันสุขภาพมาตรฐานเดียวและครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย 2.ปัญหาการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐต้องจัดเตรียมมาตรการรองรับ และ 3.ทุกนโยบายรัฐต้องคำนึงถึงสุขภาพเป็นลำดับแรก 
Friday, January 2, 2015 - 10:44
รมว.สธ.ยันเดินหน้านโยบาย 10 ข้อ เห็นผลรูปธรรมในปี 2558 ทั้ง ขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากไทย ขยายทีมหมอครอบครัวไปในชุมชนเมือง ขยายดูแลสุขภาพครอบคลุมแรงงานต่างชาติ บูรณาการการทำงานดูแลประชาชนตามกลุ่มวัยแบบข้ามกระทรวง ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โรงงานวัคซีนหวัดใหญ่แล้วเสร็จใน 2 ปี พร้อมเดินหน้าธรรมาภิบาลในสธ. จั้ดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
Thursday, December 11, 2014 - 20:14
“นพ.วรวิทย์” ผอ.รพ.อุ้มผาง อดีตแพทย์ชนบทดีเด่น อัดสปสช. คนดีแต่ใจดำ เผย 12 ปีที่ผ่านมา สปสช.ปล่อยรพ.ชายแดนเดือดร้อน รับภาระดูแลผู้ป่วย โดยไม่ทำอะไร ทั้งที่มีงบประมาณจำนวนมาก เชื่อหาก “นพ.สงวน” ยังมีชีวิตอยู่ จะไม่ปล่อยให้รพ.ชายแดนต้องลำบากแบบนี้ ชี้แนวทางปลัดสธ.เข้าใจปัญหาพื้นที่เฉพาะมากขึ้น ด้านรองเลขาธิการสปสช.รับมีช่องโหว่ สปสช.ดูแลได้เฉพาะคนไทย แต่รพ.อุ้มผางมีคน 3 กลุ่ม คนไทยไม่ถึงครึ่ง ที่เหลือเป็นคนไร้สถานะและต่างด้าว ที่สธ.ดูแล ตอนนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางมีเจ้าภาพดูแลผู้ป่วยต่างชาติ
Saturday, November 29, 2014 - 17:41
กระทรวงสาธารณสุขให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในไทยกว่า 1 ล้านคน ทุกคนต้องตรวจและประกันสุขภาพ พร้อมนำร่องจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จและตั้งโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้าง อสต.ใหม่ และเพิ่มความรู้แก่ อสต.รายเก่า ให้มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้
Tuesday, August 26, 2014 - 18:36
กมธ.หั่นงบกระทรวงสาธารณสุขปี 58 กว่า 8 ล้านบาท พร้อมตั้งข้อสังเกตการปฏิบัติงาน สธ.ต้องให้บริการผู้ป่วยทั่วถึง โดยเฉาะสิทธิผู้ป่วยนอกเขตบริการ และสิทธิรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย
Sunday, August 3, 2014 - 19:24
กรมการจัดหางานเผยยอดจดทะเบียน ต่างด้าว 403,849 คน ใน 33 จังหวัด ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งเจ้าหน้าที่แรงงานใน 53 จังหวัดเตรียมเปิดศูนย์จดทะเบียนเบ็ดเสร็จทันทีที่ คสช.สั่ง หลังจากนั้นมอบให้มหาดไทยดูแล

Pages