คนนอกข่าว
 • Thursday, August 10, 2017
  18:45
  “เอ็มดีเอ็นเอ” บริษัทสตาร์ทอัพจาก จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดตัว Ocare เว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์รายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและนำเสนอแพ็กเก็จตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพันธมิตร คาดปลายปีขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่ กทม.
  2017-08-10, 18:45
 • Monday, July 31, 2017
  11:20
  แอปพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์”เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการนำเทคโนโลยีไอทีมาประยุกต์ใช้กับงานบริการสาธารณสุข โดยแอปฯนี้ถูกออกแบบมาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารใน Layer ของ รพ.สต.กับเครือข่าย อสม.ในพื้นที่ ซึ่งประโยชน์ที่เห็นชัดเจนคือช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการส่งข้อมูล ประหยัดเวลา ลดภาระการเดินทาง ทำให้การทำงานของ รพ.สต.และ อสม.โดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2017-07-31, 11:20
 • Thursday, July 20, 2017
  21:46
  มธ.ผุดแอปฯ คัดกรองโรคอัลไซเมอร์ให้ความแม่นยำสุงสุด ประหยัด ลดภาระของญาติและโรงพยาบาล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เริ่มใช้งานจริงแล้วที่ รพ.จุฬา
  2017-07-20, 21:46
 • Thursday, July 06, 2017
  11:27
  “เรื่องจู๋ไม่ควรจับ เรื่องจิ๋มไม่ควรพูด เรื่องเพศศึกษาไม่ควรสอนเด็ก ตนมองว่าเรื่องนี้มันล้าสัมยไปแล้ว เราไม่ต้องกลัวหรอกว่าการสอนเรื่องเพศศึกษากับเด็กจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก เพราะทุกวันนี้กระรอกมันวิ่งเข้าโพรงจนโพรงมันลื่นไปหมดแล้ว”
  2017-07-06, 11:27
 • Thursday, July 06, 2017
  11:12
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชี้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกม ยังคงสร้างเม็ดเงินให้ประเทศได้ อย่างมหาศาล พร้อมชี้เทรนด์เกมเพื่อการแพทย์มาแรงในโลกแห่งอนาคต ชูเกม “บรีธธิง เทรนนิ่ง” เกมฝึกลมหายใจให้ผู้ป่วยเพื่อเกิดความสมดุลในร่างกาย
  2017-07-06, 11:12
 • Friday, June 23, 2017
  20:29
  จากจำนวนโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่จะตามมาเป็นเงาตามตัวนั่นคือ ขยะติดเชื้อ กรมอนามัยระบุว่า 1 เตียงผู้ป่วยจะเกิดขยะติดเชื้อเฉลี่ย 0.54 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวคาดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ 5.5 หากคูณกับจำนวนเตียงผู้ป่วยที่มีมากกว่า 140,000 เตียง จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานพยาบาล ที่มีมากกว่า 37,000 แห่ง ปัญหาที่ตามมา คือ การกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกวิธีจะทำได้อย่างไร ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC จึงได้ประดิษฐ์ ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง เจ้าแรกในโลกที่คิด ออกแบบ และผลิตด้วยฝีมือคนไทยทั้งสิ้น
  2017-06-23, 20:29
 • Wednesday, May 17, 2017
  18:14
  ที่นอนน้ำยางพาราเพื่อป้องกันแผลกดทับ ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ ผลงาน กานต์ชนิต เทอดโยธิน พยาบาล รพ.สต.บ้านชะลาด ต.ป่าม่วง อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งคลุกคลีอยู่กับสภาพความเดือดร้อนของผู้ป่วยแผลกดทับมาตลอดชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะกับผู้ป่วยยากจนที่เข้าไม่ถึงทางเลือกในการรักษา จึงตัดสินใจทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอย่างหมดหน้าตัก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลดเปลื้องความทุกข์เหล่านั้น
  2017-05-17, 18:14
 • Sunday, May 07, 2017
  15:22
  ผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560 สาขาส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ตำบลท่าแซะ จ.ชุมพร ใช้แอพพลิเคชัน FFC+ ประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การติดตามและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประสบผลสำเร็จในการเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพชุมชน 5 กลุ่มวัย ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน พบการดำเนินงานครบ100% ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ การดูแลภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยรุ่นให้หันมาเล่นกีฬา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนเกิดการพึ่งพาตนเองและชุมชนสุขภาพดี
  2017-05-07, 15:22
 • Thursday, April 20, 2017
  18:06
  “ตอนนั้นยังสูบบุหรี่อยู่ เวลาจะไปสอน ไปบอกใครให้เลิกบุหรี่ มันก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากมากนัก เพราะเราเองก็ยังสูบอยู่W นายมงคล เงินแจ้ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านวังมะด่าน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เจ้าของฉายา “หมออนามัยหักดิบ” ผู้ที่ประกาศตนเองเป็นคนแรกของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เล่าย้อนถึงอดีตเมื่อครั้งที่ยังสูบบุหรี่อยู่
  2017-04-20, 18:06
 • Wednesday, March 29, 2017
  21:06
  “ทำไมเราถึงต้องมาดูแลงานด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง ทำไมเราถึงอยากให้เขาเลิกสูบบหรี่ได้ ทั้งที่เรามีหน้าที่ดูแลพยาบาลผู้ต้องขังเมื่อเขาเจ็บป่วยขึ้นมา แต่เรากลับคิดว่า เราต้องดูแลให้เขามีสุขภาพกายและใจที่ดีเหมือนกับพวกเขาเป็นญาติของเราคนหนึ่ง นั่นคือที่มาที่ทำให้ผมหันมาทำงานเชิงรุกด้านสุขภาพนอกเหนือจากงานประจำ” เศกสรร จันทรปราสาท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าโครงการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำกลางกำแพงเพชร
  2017-03-29, 21:06
 • Tuesday, March 28, 2017
  16:26
  มข.พัฒนาแอปพลิเคชั่นดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง “CKD รักษ์ไต” ทั้งล้างไต ฟอกไต รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานความดันที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ติดตามผู้ป่วย Real Time ครั้งแรกของประเทศ เน้นระบบป้องกันรักษาความลับผู้ป่วย ช่วยลดภาระงานแพทย์และพยาบาลได้ พร้อมเปิดโหมดสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อประเมินความเสี่ยงสู่การป้องกัน ได้รางวัลที่ 3 จากการประกวด โครงการ “Hackathon” ความร่วมมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด MIT และ มข. 
  2017-03-28, 16:26
 • Sunday, March 12, 2017
  19:33
  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิดชู ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผอ.รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 อุทิศตนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวิจัยโรคมาลาเรีย พบว่าในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีดีซ่าน (jaundice) มักพบร่วมกับภาวะแทรกซ้อนของมาลาเรียอื่นๆ โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้อนในมาลาเรียชนิดรุนแรง ศึกษาค้นคว้าสูตรยารักษามาลาเรียหลายสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดการดื้อยา อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก
  2017-03-12, 19:33
 • Tuesday, March 07, 2017
  15:28
  อดีตพยาบาล รพ.แม่สอดประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่จนพิการเป็นอัมพาต เผยรักษาตัวมา 5 ปี ใช้ชีวิตใน รพ.มาตลอด กำลังใจดีเยี่ยม ภูมิใจได้ช่วยงานราชการอยู่ 
  2017-03-07, 15:28
 • Wednesday, February 22, 2017
  11:54
  ผู้ป่วยหญิงอัมพฤกษ์ ใช้สิทธิบัตรทองรักษาแผนไทย ทั้งฝังเข็ม-นวดบำบัด กลับมาเดินได้ หลังทนทุกข์10 ปี ต้องคลานเข้าห้องน้ำ จนเคยคิดฆ่าตัวตาย ระบุได้รับการรักษาต่อเนื่องดูแลอย่างดีจาก “ทีมแพทย์คศิริพัฒน์สหคลินิก” พร้อมคนรอบข้างช่วยให้กำลังใจ ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง ด้าน “หมอสัญชัย” เผย คลินิกให้บริการเน้นรักษาแบบองค์รวม แพทย์แผนปัจจุบันควบคู่แพทย์แผนไทย รุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ลดปัญหาขาดทุนได้ ขยายตั้งคลินิกเพิ่ม 2 แห่งเขตหนองจอก ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่ม
  2017-02-22, 11:54

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
5 ชั่วโมง 13 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
5 ชั่วโมง 13 นาที ago
กลับด้านบน