คนนอกข่าว
 • Sunday, May 31, 2015
  09:53
  อาชีพพนักงานห้องเก็บศพ เป็นอาชีพหนึ่งที่น้อยคนนักว่าจะมีอยู่ในโรงพยาบาล อาชีพที่ต้องทำงานอยู่กับศพทุกวัน และยังต้องทำงานประสานกับญาติของผู้เสียชีวิตท่ามกลางความสูญเสีย แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงานกับร่วมกับร่างที่ไร้ลมหายใจได้ตลอด
  2015-05-31, 09:53
 • Sunday, May 24, 2015
  19:10
  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 10,014,699 คน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6 แสนคน และคาดว่าในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ และอีก20 ปี ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด เรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ผู้สูงอายุกว่าครึ่งอยู่ในชนบท ซึ่งวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีร่างกายเสื่อมถอย เสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะจากโรคจากภาวะสมองเสื่อม
  2015-05-24, 19:10
 • Friday, May 01, 2015
  09:20
  โลกทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์มากขึ้น นั่นหมายถึง ประชาชนจะมีอายุที่ยืนนานขึ้น เป็นผลให้อัตราการตายลดลง แต่ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดกลับลดลงเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ประเทศนั้นๆ ขาดวัยแรงงาน เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้น ประเทศไทยจะต้องพร้อมรับมือกับการสร้างให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เป็นภาระของสังคม
  2015-05-01, 09:20
 • Monday, April 20, 2015
  18:26
  ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ยามาตั้งแต่ปี 2510 และได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาเพียง 4 ครั้ง คือ ในปี 2518, 2522, 2528 และ 2530 แต่เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น ซึ่งแน่นอนกว่า กฎหมายดังกล่าว อาจจะไม่เท่าทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ กล่าวว่า ทุกครั้งที่ส่งเรื่องปฏิรูปกฎหมายยาเข้าไปยังรัฐบาลเมื่อใด เรื่องดังกล่าวมักจะตกหล่นหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายยาให้ทันสมัยจะช่วยทำให้ประเทศไทยมีอำนาจการต่อรองกับบริษัทยาข้ามชาติมากขึ้น
  2015-04-20, 18:26
 • Wednesday, April 08, 2015
  11:28
  เมื่อแพทย์ดีเด่นจากแพทยสมาคมกล่าวถึงความขัดแย้งของ สธ.และ สปสช. ว่า มีข้อหนึ่งที่ผู้บริหารพึงมี คือการใช้ทศพิธราชธรรม และหลักธรรมาภิบาล เข้ามาบริหารงาน ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นในส่วนตัวมองว่า ทั้ง สธ.และ สปสช. ต่างมีความคิดที่ดี การทำงานที่ผ่านมากว่า 12 ปี ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ปะชาชน เช่น การปรับปรุงงบประมาณในระบบ UC ที่อาจมีผลกระทบต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรน้อย 
  2015-04-08, 11:28
 • Wednesday, April 01, 2015
  10:28
  หลังจากมีความพยายามในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย พ.ศ...มานานกว่า 6 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ มาในปีนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้กลับมามีความหวังอีกครั้ง พร้อมทั้งมีการปรับโฉมเป็น ร่าง พ.ร.บ.กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ...แทน ซึ่งอยู่ระหว่างการับฟังความเห็นซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ แต่ก็ยังมีอุปสรรค์ที่แพทยสภา หน่วยงานเดิมที่เป็นผู้คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับเดิมมาตลอด ซึ่งยังคงคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ในชื่อใหม่นี้ แถมยังค้านหัวชนฝา แบบว่าถ้าเดินหน้าต่ออาจจะได้เห็นภาพบรรดาแพทย์สวมปลอกแขนสีดำ เผาพริกเผาเกลือ เพื่อเป็นการต่อต้าน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หลังจากแพทยสภาตั้งโต๊ะแถลงคัดค้านไปแล้ว ในทางกลับกัน ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ก็ได้ออกมาเดินหน้าสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.กองทุนฯ ให้คลอดออกมาเป็นกฎหมายเสียที เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งแพทย์ และคนไข้
  2015-04-01, 10:28
 • Friday, March 27, 2015
  11:02
  “อ.ไพศาล ลิ้มสถิตย์” กรรมการบริหารศูนย์กฎหมาย สุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  คือหนึ่งใน “ผู้คร่ำหวอด” ด้านกฎหมายสุขภาพของประเทศ ได้ระบุถึงความสำคัญของกฎหมายสุขภาพว่า เป็นมาตรการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกฎ กติกาทางสังคม  ช่วยสร้างเสริมสุขภาพหรือการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ทำให้จำนวนคนที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก แต่กว่าจะได้กฎหมายเหล่านี้มา ก็ต้องต่อสู่กับกลุ่มบริษัทบุหรี่ข้ามชาติที่มีเงินทุนมหาศาล มีการล็อบบี้นักการเมืองในสภา หรือผู้ที่มีบทบาทในการพิจารณากฎหมาย  
  2015-03-27, 11:02
 • Monday, March 16, 2015
  11:46
  ช่วงระยะเวลา 12 ปี ของการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลให้กับชาวบ้าน อ.แม่ฟ้าหลวง ทพญ.ปาริชาติ ลุนทา ผอ.รพ.แม่ฟ้าหลวง ได้ทำหน้าที่บริหารและจัดระบบบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้ชาวบ้านที่นี่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างด้านสิทธิการรักษาที่เป็นปัญหาท้าทายในการจัดการก็ตาม ซึ่งจุดเด่นของที่นี่ คือ รพ.จะเน้นบริการผู้ป่วยก่อน ไม่ถามสิทธิ เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยกและเปรียบเทียบกัน ในกรณีผู้ไม่มีสิทธิรักษา แม้ว่าจะมีการเรียกเก็บค่ารักษา แต่หากผู้ป่วยไม่มีเงินก็จะไม่บังคับ เพียงแต่ รพ.ต้องทำบัญชีให้ถูกต้องโดยจัดอยู่กลุ่มค้างชำระและรับการอนุเคราะห์การรักษา กระบวนการเรื่องสิทธิเหล่านี้จะดำเนินการภายหลังการรักษา
  2015-03-16, 11:46
 • Tuesday, March 03, 2015
  12:39
  จากประสบการณ์ 5-6 ปี ของการดำเนินงาน “ทีมหมอครอบครัว” ที่ รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี จนเป็นที่ยอมรับและได้มีการขยายรูปแบบการจัดตั้งทีมหมอครอบครัวไปยังจังหวัดอื่นๆ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการ รพ.แก่งคอย กล่าวว่า จุดเริ่มต้น “ทีมหมอครอบครัว” ที่นี่ เกิดจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจากภายหลังจากที่รับการรักษาจนอาการดีขึ้นและออก รพ.ไปแล้ว มีจำนวนไม่น้อยที่ต้องกลับเข้ารักษาที่ รพ. ใหม่ และวนอยู่อย่างนี้ ส่วนใหญ่มาจากแผลกดทับและภาวะโรคที่ลุกลาม ซึ่งจากการติดดตามของเจ้าหน้าที่ รพ. พบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดการดูแลต่อเนื่อง คนในครอบครัวขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วย         
  2015-03-03, 12:39
 • Thursday, February 26, 2015
  08:44
  ตลอดระยะ 29 ปีที่ผ่านมาของนักต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของชนเผ่าต่างในประเทศไทยของ วิวัฒน์ ตามี่ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทำให้เขารู้ว่า การไม่ได้สัญชาติไทยของขนเผ่าต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย มีพ่อแม่เป็นคนไทย คือความไม่ยุติธรรมของสังคมที่หยิบยื่นให้พวกเขาแบบที่พวกเขาไม่ต้องการ
  2015-02-26, 08:44
 • Sunday, February 22, 2015
  19:49
  ในภาพรวมที่คนรู้จักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คือ หน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย แต่มีอีกบทบาทหนึ่งที่น้อยคนจะรู้จักนั่น คือ บทบาทส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่มได้มีสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้สัญชาติ 
  2015-02-22, 19:49
 • Sunday, February 15, 2015
  19:33
  นายภูไท อยู่ลือ ตำแหน่งล่ามแปลภาษาต่างประเทศ รพ.แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า มาทำงานที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงเมื่อปี 2543 ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และหลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นล่ามภาษาต่างประเทศ เนื่องจากว่า ในแต่ละวันที่ รพ.แม่ฟ้าหลวงจะมีชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่พบคือ การสื่อสารที่สับสนระหว่าง แพทย์ พยาบาล กับคนไข้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาที่พูดในของเผ่าของเขาเอง ซึ่งต่างจากเด็กและวัยรุ่นที่ปัจจุบันได้เรียนหนังสือจึงพูดสื่อสารภาษากลางได้
  2015-02-15, 19:33
 • Sunday, February 08, 2015
  15:13
  ชุมชนจะเข้มแข็งได้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะต้องอยู่ดี กินดี มีความสุข ชุมชนนั้นถึงจะพัฒนาไปได้ นอกจากนี้การมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งจะส่งผลให้การพัฒนาชุมชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชน และอสม. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของรางวัลชัยนาทนเรนทร สาขาผู้นำชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557
  2015-02-08, 15:13
 • Sunday, February 01, 2015
  09:57
  เกษร วงศ์มณี หรือ หมอหน้อย เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ผลักดัน โครงการ 2 บาทลงขันสร้างสรรค์โรงพยาบาลตำบลในพื้นที่อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จนกลายเป็นชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันว่า รพ. 2 บาท ซึ่งเป็นการทำงานส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก กวาดรางวัลมาหลากหลาย และล่าสุด ก็ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจาก โครงการ Asia Pacific Alliance on Human Resources for Health (AAAH) ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านกำลังคนสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก และนับเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้
  2015-02-01, 09:57

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 28 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 28 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน