คนนอกข่าว
 • Tuesday, November 05, 2013
  19:29
  Hfocus—ความไม่เท่าเทียมของชีวิตที่มอบให้ใบไม้ร่วงหล่นที่ชายขอบ “จันทราภา จินดาทอง” หรือ “แมว” รับรู้และเข้าใจถึงความซับซ้อนของธรรมชาติได้ดีเป็นอย่างยิ่ง จันทราภาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ประจำรพ.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนประชากรชนกลุ่มน้อยและชาวพม่าอยู่อาศัยถึง70% จันทราภาดูแลงานประกันสุขภาพและกองทุนของผู้มีปัญหาด้านสถานะ และยังเป็นผู้จัดการของคลินิกกฎหมาย ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายในการช่วยเหลือด้านสถานะแก่กลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาด้านสถานะสิทธิ 
  2013-11-05, 19:29
 • Sunday, October 27, 2013
  12:54
  Hfocus -ลูกจ้างชั่วคราวเปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวเล็กๆ ที่คอยขับเคลื่อนงานในระบบสาธารณสุขให้ราบรื่น ไม่สะดุดกับเรื่องเล็กๆ น้อย อย่างการล้างเครื่องมือแพทย์ การทำความสะอาด เข็ญเปลฯ ซึ่งงานเหล่านี้แม้ขาดพวกเขาไปใครๆ ก็คงทำได้ แต่ถามว่าแล้วใครจะทำ! ก็ไม่ใช่เพราะวงการสาธารณสุขขาดแคลนหรอกหรือถึงมีความจำเป็นต้องจ้างงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวมานานกว่า 10 ปี แต่ดูเหมือนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพนักงานกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าที่ควร
  2013-10-27, 12:54
 • Wednesday, October 23, 2013
  11:01
  Hfocus-แม้เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวนอกสายวิชาชีพทำงานในโรงพยาบาล แต่ถือเป็นกำลังสำคัญในงานด้านการบริการรักษาพยาบาล เพราะหากไม่มีลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพนักงานธุรการ ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วย พนักงานเข็นเปล พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ช่างไฟ คนสวน และคนขับรถ เป็นต้น การเปิดบริการของโรงพยาบาลอาจต้องสะดุดลง ไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วย แต่ด้วยลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลถูกจัดเป็นเพียงแค่พนักงานระดับล่าง ไม่เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเท่านั้น แต่ยังได้รับการดูแลทั้งในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่น้อยมาก
  2013-10-23, 11:01
 • Sunday, October 20, 2013
  17:39
  Hfocus -ตลอดปี 2556 มีสารพัดม็อบมาที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว เกือบทั้งหมดทำการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาความมั่นคงในวิชาชีพ อย่าง 2 กลุ่มแรกเราจะทราบดีถึงภาระหน้าที่ แต่ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวนั้นคนทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุข และอีกหลายๆ กระทรวงเริ่มมานานมากจากความไม่พอเพียงของข้าราชการในวิชาชีพ ทำให้แต่ละหน่วยงานจ้างงานอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาคือ “ลูกจ้างประจำ”  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่จบต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือกลุ่มที่ไม่ใช่วิชาชีพ เช่น คนสวน คนงาน คนขับรถ ฯ แต่การจ้างงานทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบกับที่ในระยะต่อมาที่รัฐบาลได้ออกนโยบายจำกัดการเพิ่มอัตราข้าราชการ ช่วงนั้นจะต้องมีการควบคุมอัตรา เงินเดือน และค่าจ้างก็ยังไม่พอเพียง ทำให้จำนวนบุคลากรยิ่งขาดแคลนมากยิ่งขึ้น จนมีการจ้าง “พนักงานราชการ” ขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่ง
  2013-10-20, 17:39
 • Sunday, October 13, 2013
  12:12
  Hfocus -ความกดดันของ “หมออนามัย” ที่อัดแน่นคับแค้นตลอด 80 ปี ตั้งแต่ก่อกำเนิด “สุขศาลา” ก่อนผันกลายมาเป็น “สถานีอนามัย”และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ถูกคลี่คลายออกเมื่อ 2 ต.ค. 2556 ในนาทีที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 382 เสียง ผ่าน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นั่นหมายถึง “หมออนามัย” จะถูกรับรองตามกฎหมายให้มีสถานะเป็น 1 ใน 8 วิชาชีพด้านสาธารณสุข “หมออนามัย” อาจไม่เป็นที่คุ้นชินกับคนเมืองหรือผู้มีเศรษฐานะทางสังคม ทว่าใน “ชุมชน-ชนบท” หมออนามัยอาจเป็นที่พึ่งเดียวยามล้มหมอนนอนเสื่อ
  2013-10-13, 12:12
 • Sunday, October 06, 2013
  20:19
  Hfocus – พ.ศ.2556 การต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดยมีนายโอสถ สุวรรณเศวต ในฐานะรองประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสสท.) กับนางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย แม้จะอยู่คนละหน่วยงาน แต่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนในเรื่องเดียวกัน คือ รวมตัวเรียกร้องเพื่อสิทธิ สวัสดิการ และการดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ดีดตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน Hfocus ได้มีโอกาสพูดคุยถึงการต่อสู้ที่ยาวนานของทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพูดตรงกันว่ามีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2547 สมัยที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 
  2013-10-06, 20:19
 • Tuesday, September 17, 2013
  09:25
  Hfocus -ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การสร้างนำซ่อมได้รับการตอบรับอย่าง มาก ส่งผลให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องยอมรับว่า เบื้องหลังความสำเร็จนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทอย่างมากในการผลักดัน โดยเฉพาะการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ จนเกิดกระแสการตอบรับ และด้วยการโหมกระแสด้วยใช้สื่อต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมานี้ จึงมีการวิพากย์วิจารณ์อย่างมากถึงงบประมาณที่ทุ่มลงไป รวมไปถึงการกำหนดแคมเปนการรณรงค์ที่เน้นการแบ่งเส้นขาวและดำ ดีและเลว ที่เป็นการผลักคนกลุ่มหนึ่งให้กลายเป็นกลุ่มคนไม่ดี โดยเฉพาะในการรณรงค์เรื่องเหล้าและบุหรี่ รวมไปถึงการอนุมัติโครงการที่ถูกมองว่าผู้ที่รับทุนส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม
  2013-09-17, 09:25
 • Monday, September 09, 2013
  20:03
  Hfocus- ศาสตราจารย์ แอนน์ มิวส์ (Anne Mills) จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London เป็นผู้ที่ติดตามพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยมานาน รวมถึงยังมีผลงานการศึกษาด้านเศรษฐศาตร์สุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศ เมื่อไม่นานมานี้ Hfocus ได้มีโอกาสพูดคุยกับศาสตราจารย์มิวส์ในเรื่องมุมมองต่อระบบสุขภาพในประเทศไทย
  2013-09-09, 20:03
 • Saturday, September 07, 2013
  13:55
  Hfocus -3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นพื้นที่ซึ่งมีอัตราการตายของแม่และเด็กที่สูงมาก ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุนอกจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่องานส่งเสริมดูแลสุขภาพที่ต้องลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีบริบททางวัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ทำให้ยากต่อการเข้าถึงเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และ ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว งานป้องกันและส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่นี่จึงเป็นงานท้าทาย
  2013-09-07, 13:55
 • Wednesday, August 21, 2013
  10:04
  Hfocus -ตลอดระยะเวลาการทำงาน 20 ปี ที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา แม้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ “นางวิราพร ยัญญางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบันนังสตา” เกิดความท้อถอย แต่ตรงกันข้ามกลับเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานวิชาชีพพยาบาลมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บให้รอดพ้นวิกฤตชีวิต พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จนเกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  
  2013-08-21, 10:04
 • Sunday, August 11, 2013
  11:03
  Hfocus -จาก การเป็นพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน ต้องคอยรับรักษาผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาพความเศร้าเสียใจจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้ำซาก จึงเห็นความจำเป็นของงานเยียวยาด้านจิตใจ ประกอบกับความสนใจงานด้านจิตเวชที่เป็นทุนอยู่เดิม กลายเป็นแรงผลักดันให้ “นางอังคณา วังทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิต โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี” หันมาทำงานเยียวยาฟื้นฟูจิตใจอย่างจริงจัง
  2013-08-11, 11:03
 • Thursday, August 08, 2013
  17:01
  ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้เปิดใจถึงความเป็นไปได้ที่ไทยจะสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง/เป็นผู้นำด้านวัคซีนของภูมิภาคอาเซียนได้ แต่รัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในขณะที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีน ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ผลักดันศักยภาพด้านการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านวัคซีน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายไทยต้องสามารถผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
  2013-08-08, 17:01
 • Monday, August 05, 2013
  16:43
  Hfocus - "แม้จะอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่ยังอยากทำงานในพื้นที่นี้ต่อไป เพราะมีงานต้องทำต่อเนื่อง และที่ผ่านมาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาเกือบ 10 ปีแล้ว รู้สึกเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในพื้นที่ ทั้งนี้มักถูกถามเสมอว่า อยู่ ต.ยาบี ไม่กลัวเหรอ แต่หากใครมาอยู่จะรู้ว่า ต.ยาบี เป็นพื้นที่เข้มแข็ง ดูแลปกครองเหมือนพี่กับน้อง ไม่แบ่งแยกว่าเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม ทำให้อยู่ในพื้นที่และทำงานอย่างมีความสุขจนถึงทุกวันนี้"
  2013-08-05, 16:43
 • Sunday, August 04, 2013
  11:22
  หลายคนคงคุ้นชื่อของ นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร  มากขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ที่กำราบความรุนแรงของกามโรค  และลดการระบาดของโรคเอดส์ลงอย่างราบคาบ ด้วยนโยบายการใช้ถุงยางอนามัย 100% ในทุกพื้นที่  ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่แก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 5 จากหนังสือ Influencer ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
  2013-08-04, 11:22

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
16 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 33 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 40 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
16 ชั่วโมง 16 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 33 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 37 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 40 นาที ago
กลับด้านบน