คนนอกข่าว
 • Saturday, February 10, 2018
  19:28
  ต้นทุนทาง “ศาสนาอิสลาม” ที่มีหลักคำสอนที่ว่า การทำร้ายตัวเองเป็นบาปกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ลด ละ เลิก บุหรี่ และยาเส้น จนทำให้อัตราการสูบบุหรี่ในพื้นที่ลดลง
  2018-02-10, 19:28
 • Wednesday, February 07, 2018
  11:54
  กองทุนระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เป็นแนวทางใหม่ที่เริ่มดำเนินการมาได้ 2-3 ปีแล้วภายใต้แนวคิดที่ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม อย่างไรก็ดี ด้วยความที่เป็นเรื่องใหม่ แต่ละชุมชนก็มีบริบทต่างกันออกไป บางพื้นที่อาจยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไร ประสบการณ์จาก รพ.สต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเริ่มนำร่องระบบการดูแลผู้สูงอายุในปี 2559 มีประเด็นที่น่าสนใจ
  2018-02-07, 11:54
 • Monday, January 29, 2018
  14:44
  น่าชื่นชม! ทันตแพทย์ รพ.บัวใหญ่ รักษาผู้ป่วยเป็นใบ้ฟันยื่นสำเร็จ ทำฟันปลอมให้ฟรีจากสิทธิบัตรทอง ปลื้มคนไข้ยิ้มได้ ระบุ สิทธิประโยชน์ทันตกรรมครอบคลุมกว่าประกันสังคม
  2018-01-29, 14:44
 • Sunday, January 14, 2018
  08:52
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 กทม.จับมือ สปสช. ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในเขตเมืองใหญ่ เผย 1 ปีขยายดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงสู่ 1.2 พันคน เน้นสร้างความร่วมมือเครือข่ายบริการและสหวิชาชีพ ดูแลที่บ้านแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ พร้อมหนุนปี 61 ขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. ช่วยสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ลดภาวะเจ็บป่วย
  2018-01-14, 08:52
 • Sunday, December 24, 2017
  08:33
  ไม่เคยมีครั้งใดที่หัวใจของ “นิหร่า” หรือ “นิลา” แรงงานข้ามชาติชาวพม่าวัย 30 ปีเศษ จะถูกสุมด้วยความวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้ สีหน้าเธอไม่สู้ดี “นิหร่า” กำลังตั้งครรภ์ หากแต่เป็นการตั้งครรภ์บน “แผ่นดินอื่น”
  2017-12-24, 08:33
 • Wednesday, December 20, 2017
  13:40
  นอกจากอาการไม่พึงประสงค์จากยาวัณโรคแล้ว การกลืนกินยาที่ยากลำบากก็อาจส่งผลต่อการรักษาวัณโรคได้
  2017-12-20, 13:40
 • Thursday, December 14, 2017
  21:12
  กลุ่มคนไร้บัตรประชาชนอาจเรียกได้ว่าเป็นคนชายขอบในชายขอบ เพราะนอกจากไม่มีสิทธิในการรับบริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแล้ว สิทธิในด้านอื่นๆ ก็แทบไม่มีเลย ขณะที่กลุ่มชายขอบอื่นๆ แม้อาจมีปัญหาในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อยู่บ้าง แต่อย่างน้อยก็ยังมีตัวตนมีสถานะในทางทะเบียน หรือแม้แต่กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มาขึ้นทะเบียนในภายหลังก็ยังได้รับการดูแลจากรัฐมากกว่าเสียอีก
  2017-12-14, 21:12
 • Thursday, December 14, 2017
  12:17
  เภสัชกรหญิง รพ.ลำปาง คว้ารางวัล “เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี 2560” ผู้บุกเบิกงานเภสัชกรรมชุมชน ดูแลผู้ป่วยได้รับยาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ขณะที่ “ทีมเภสัชกร สปสช.” คว้ารางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ปี 2560” จากผลงานดีเด่นต่อเนื่อง พัฒนาระบบยาช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง
  2017-12-14, 12:17
 • Monday, December 11, 2017
  09:26
  สบส.จัดทำนวัตกรรมรถเข็นผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ ด้วยชุดระบบการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA FILTER) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในการบริการผู้ป่วยของสถานพยาบาลที่เน้นความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากผู้ป่วย
  2017-12-11, 09:26
 • Tuesday, December 05, 2017
  17:07
  จากพฤติกรรมและค่านิยมของคนในพื้นที่ ที่งานใดๆ จะต้องมีเหล้า และการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ถูกส่งต่อมาจากมารุ่นสู่รุ่น แต่ในวันนี้ จ.ศรีสะเกษหลุดพ้นจากกับดักค่านิยมนี้ ผลที่ได้คือ ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้น
  2017-12-05, 17:07
 • Wednesday, November 29, 2017
  19:10
  “ทีม สว.กระทุ่มล้ม” โชว์รำไทยประยุกต์ คว้าแชมป์ประกวดการออกกำลังกายผู้สูงอายุ สสส.หนุนผู้สูงวัยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 150 นาที/สัปดาห์ พร้อมจัดทำคู่มือ “สูงวัย แจ่มใส แข็งแรง STRONG SMART SENIOR” แนะรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งเป้าต่อยอด อปท.-ชมรมผู้สูงอายุนำไปขยายผลในพื้นที่
  2017-11-29, 19:10
 • Sunday, November 26, 2017
  19:52
  โครงการช่องทางด่วนโครงการแรกเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานทันตกรรม โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการช่องทางด่วนเฉพาะกิจ (Fast Track เภสัช-ทันตะ) โดยมีข้อตกลงในการจัดทำ “คูปอง” หรือ Queue Card เป็นสัญลักษณ์ ที่มีชื่อว่า คูปอง “ส่งรูปฟันมา – รับยาไป” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ฟันมา-ยาไป”นั่นเอง เพื่อให้ผู้ป่วยทันตกรรมนำมายื่นในการมารับยา ซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมือนกันกับโครงการ 70 ปีไม่มีคิว
  2017-11-26, 19:52
 • Sunday, November 19, 2017
  11:09
  ชายคนนี้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตร์ล้มแล้วไปฉีดยาทำแผลที่อนามัย (รพ.สต.) โดน รพ.สต.เรียกเก็บเงินไป 350 บาท เขาพยายามบอกว่าเขามีบัตรทองต้องจ่ายด้วยเหรอ รพ.สต.อธิบายว่ากรณีรถล้มไม่สามารถให้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาทได้ สรุปว่าเขาต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเอง เขามีเงินอยู่ 150 บาทจึงขอต่อรองและจ่ายเงินไปเพียง 100 บาท
  2017-11-19, 11:09
 • Saturday, November 04, 2017
  23:15
  “งานของเทศบาล ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่สร้างถนนหนทาง หรือ อาคารต่างๆ อีกต่อไปแล้ว การดูแลสุขภาพของประชาชนก็เป็นอีกงานหนึ่งของเทศบาล เพราะถ้าหากประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรง การขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ จะเป็นไปในทิศทางที่ดี”
  2017-11-04, 23:15

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน