คำคน
 • Saturday, August 03, 2019
  13:13
  "จะเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานห้องฉุกเฉินโดยเน้นเรื่องของคน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฉุกเฉินจะต้องมีอยู่ในอัตรากำลังเต็มที่ในแต่ละโรงพยาบาล ประชาชนเกิดฉุกเฉินจริงๆ เมื่อมาถึงไม่ใช่เจอแค่แพทย์ฝึกหัด ต้องเจอเชี่ยวชาญฉุกเฉินโดยเฉพาะ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ต้องรองรับเต็มที่"
  2019-08-03, 13:13
 • Saturday, July 06, 2019
  11:41
  "bullying เกิดในโรงพยาบาลโลกที่ 3 มากที่สุด เพราะโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป็นแหล่งรวมความทุกข์ยาก คนไข้อาการหนักมาที่นี่หมด เลยกลายเป็นแดนปะทะ การ bully เช่น ให้แพทย์ intern ทำงานโดยไม่ดูแล ดุว่าพยาบาล พูดจาเสียดสีเหยียดหยามแพทย์รุ่นน้อง"
  2019-07-06, 11:41
 • Wednesday, February 20, 2019
  16:48
  "เกือบทุกประเทศหมอสูตินรีแพทย์เป็นหมอที่ถูกผู้ป่วยฟ้องร้องมากที่สุด จนหาหมอรุ่นใหม่มาเป็นหมอสูติฯ กันยากมาก...รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือครอบครัวที่มีทารกสมองพิการจากการคลอด” ตั้งแต่ปี 2547 ทำให้ญาติผู้ป่วยและหมอไม่ต้องขัดแย้งฟ้องร้องกันโดยตรง"
  2019-02-20, 16:48
 • Monday, January 21, 2019
  21:50
  “จริงแล้วในสมัยที่มีการทำเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อราวๆ ปี 44-45 หมอสงวนเคยบอกว่า ถ้าเผื่อ สธ.ยอมปล่อยให้ รพ.เป็นอิสระ ไม่ได้อยู่ในการควบคุมกำกับของตัวเองอีกต่อไป ก็ไม่มีความจำเป็นต้องตั้ง สปสช.ขึ้น นั่นเพราะ สธ.จะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ให้ สธ.นั่นแหละมาทำหน้าที่บริหารงบประมาณของ สปสช.ในปัจจุบัน”
  2019-01-21, 21:50
 • Saturday, January 05, 2019
  15:54
  "เข้ามาได้เลย ผู้ป่วยบัตรทองผมยินดีต้อนรับ ตัวเลขก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ากำไร คือถ้าเราไม่มีคนไข้ยังไงก็ขาดทุน ยังไงก็เจ๊ง แต่ถ้ามีคนไข้เยอะมันไม่มีทางเจ๊ง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยว่าเราจะทำเงินจากระบบได้อย่างไร รพ.ของผมดีว่าเอกชนอีกนะ ที่สำคัญคือคนไข้ส่วนใหญ่ก็รักษาฟรีด้วย"
  2019-01-05, 15:54
 • Sunday, December 16, 2018
  11:20
  "มาตรการล่าสุดที่รัฐบาลประกาศออกมานั้น ใช้เงินประมาณ 38,000 ล้านบาทในการช่วยค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ซึ่งเนื้อแท้ก็คือการแจกเงิน การใช้จ่ายของรัฐในลักษณะนี้เป็นนโยบายหาเสียงแน่นอน เพราะเป็นนโยบายที่จ่ายครั้งเดียวและเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้ง ไม่มีความจำเป็นด้านเศรษฐกิจมหภาค"
  2018-12-16, 11:20
 • Monday, November 19, 2018
  14:18
  "กองการพยาบาลได้จัดทำโครงการ “Happy Working Hour for Patient Safety” เพื่อกำหนดเวลามาตรฐานการทำงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพในการให้บริการ พยาบาลไม่เหนื่อยล้าจากการทำงาน ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจากการปฏิบัติงานของพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อลดระยะเวลาการทำงานของพยาบาล"
  2018-11-19, 14:18
 • Monday, November 12, 2018
  15:39
  "ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังร่วมวิจัยพัฒนาการนำโปรแกรม AI มาช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค เช่น ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา จากภาพถ่ายจอประสาทตา หรือช่วยวินิจฉัยภาพถ่ายรังสีปอด"
  2018-11-12, 15:39
 • Friday, November 02, 2018
  14:09
  “ให้ รพ.สต.เป็นศูนย์กลางของชุมชนส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนปลอดขยะ และปลอดภัยจากไข้เลือดออก ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี และสร้างที่พักขยะติดเชื้อของชุมชนใน รพ.สต. เพื่อให้มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานบริการและผู้ป่วยในชุมชน”
  2018-11-02, 14:09
 • Tuesday, October 23, 2018
  19:50
  "กลุ่มประเทศยุโรปตั้งค่าเริ่มต้นโดยกำหนดว่า ประชาชนที่มาทำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกคนนั้นจะบริจาคอวัยวะ แต่หากไม่ยินยอมก็สามารถติ๊กลงช่องไม่ต้องการบริจาคได้ ทำให้อัตราการยินยอมบริจาคสูง 80-90% น่าจะถึงเวลาคิดใหม่ทำใหม่ รัฐควรพิจารณานโยบายสาธารณะที่ประยุกต์ใช้ default option พัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม" 
  2018-10-23, 19:50
 • Wednesday, October 17, 2018
  15:48
  "ผู้ป่วยในใน รพ.ศูนย์มีอัตราครองเตียงเกิน 100% ขณะที่ รพ.ชุมชนมีอัตราครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 70 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวใน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไปกว่าครึ่งเป็นโรคที่ รพ.ชุมชนสามารถให้การดูแลรักษาได้"
  2018-10-17, 15:48
 • Thursday, August 30, 2018
  19:43
  “กฎหมายฉบับนี้เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปแล้วมันผิดหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญคือ ไม่มีความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน เภสัชกรถึงออกมาต่อต้าน ตอนนี้เราก็มีปัญหาการใช้ยาพอสมควรแล้ว ถ้ายิ่งปล่อยให้การควบคุมอ่อนลง ปัญหาก็ยิ่งมากขึ้น” 
  2018-08-30, 19:43
 • Friday, August 24, 2018
  07:10
  "รพ.ที่ต้องการจะเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางขึ้น จำเป็นต้องกลับไปทำประชาพิจารณ์กันภายใน รพ. ทั้งจากแพทย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชน ว่ามีความต้องการและมีความพร้อมหรือไม่ ซึ่งหากทุกฝ่ายเห็นชอบก็สามารถเปิดได้ทันที แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน เก็บเงิน และจ่ายค่าตอบแทนตามที่กระทรวงกำหนดเท่านั้น"
  2018-08-24, 07:10
 • Wednesday, August 08, 2018
  17:46
  "พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ไม่มีน้ำยาอะไรสำหรับแพทย์ในระบบราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะได้รับความคุ้มครองค่อนข้างดีมากอยู่แล้ว ปัญหาของคดีผู้บริโภคจึงตกอยู่กับแพทย์ที่อยู่ในภาคธุรกิจซึ่งไม่มีกฎหมายคุ้มครอง และหากจะแก้กฎหมายให้คุ้มครองไปถึงแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนด้วย ตนคิดว่าไม่มีเหตุผลความชอบธรรมเพียงพอ เพราะสถานพยาบาลเอกชนคิดค่ารักษาพยาบาลเหมือนพ่อค้าในธุรกิจอื่น จึงยากที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษดีกว่าวิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย นักบัญชี"
  2018-08-08, 17:46

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

นายรัชกร คำถาเครือ
1 วัน 10 ชั่วโมง ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
2 วัน 12 ชั่วโมง ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
2 วัน 22 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
3 วัน 3 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

นายรัชกร คำถาเครือ
1 วัน 10 ชั่วโมง ago
สิ่งที่ชาวสธ.ต้องรู้
2 วัน 12 ชั่วโมง ago
อย่าเชื่อฝรั่งมากนัก
2 วัน 22 ชั่วโมง ago
ลีลาวดี
3 วัน 3 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน