คำคน
 • Saturday, November 11, 2017
  14:54
  “สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ เคยแนะนำให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่มีเริ่มมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจขาดเลือด ให้พกยาแก้อาการหัวใจขาดเลือด หรือยาไอเอสดีเอ็น (ISDN) ที่จะใช้อมไว้ใต้ลิ้น เมื่อเกิดอาการ แน่น จุกอก หายใจไม่ออก ก่อนที่จะหมดสติ หรือชัก ให้รีบอมยาไว้ใต้ลิ้นทันที ก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสรอดชีวิตได้”     ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
  2017-11-11, 14:54
 • Thursday, November 09, 2017
  11:00
  "อยากจะเสนอให้มีกฎหมายคุ้มครองกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่หากกระทำความผิดไม่ร้ายแรง ไม่ได้ประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหาย ให้มีสิทธิ์ละเว้นจากคดีอาญา เพราะถือได้ว่ากลุ่มวิชาชีพนี้ได้ทุ่มเทสติปัญญา ความเมตตาใส่ใจในการรักษาและดูแลคนไข้อย่างเต็มที่แล้ว"
  2017-11-09, 11:00
 • Sunday, November 05, 2017
  19:31
  "องค์การเภสัชกรรมผลิตวิตามินโฟลิกแอซิดในขนาด 5,000 ไมโครกรัม ต่อ 1 เม็ดซึ่งถือว่ามีปริมาณเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและกำหนดไว้ที่ 400 ไมโครกรัม และเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับ หากลดปริมาณลงก็จะทำให้มีราคาถูกขึ้น"
  2017-11-05, 19:31
 • Friday, September 22, 2017
  16:15
  "รพ.ของรัฐควรปรับตัวไปบริหารแบบเอกชน หรือทำให้เกิด รพ.เอกชนของรัฐประมาณ 1,000 แห่ง ซึ่งนอกจากลดการขาดทุนได้แล้ว ยังมีกำไร ทำให้เกิดศักยภาพในการจัดหาเครื่องมือบริการประชาชนได้เพิ่มด้วย ยกตัวอย่าง รพ.บ้านแพ้ว ที่มีระบบบริการที่พร้อมเสมอ"   นพ.ประเวศ วะสี
  2017-09-22, 16:15
 • Thursday, September 07, 2017
  19:49
  พบแนวโน้มความสุขของข้าราชการสูงขึ้น หลังจากที่มีการทำงานเรื่องความสุขทั้ง 8 ประการในองค์กร โดยคนในองค์กรภาครัฐที่ได้เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มความสุขในการทำงานมากขึ้น จากปี 2556 ระดับความสุขในการทำงานอยู่ที่ 36% ในปี 2559 อยู่ที่ 72%    
  2017-09-07, 19:49
 • Saturday, August 19, 2017
  12:32
  “ถ้าเราจะเถียงกันอยู่ว่าจะแยกเงินเดือนหรือจะรวมอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีทางจบ ฉะนั้นต้องมีความกล้าตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อเดินต่อไปข้างหน้า เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าจะจัดการกับข้อจำกัด หรือข้อเสีย หรือผลกระทบของทางเลือกนั้นๆ อย่างไร เรื่องนี้มันคือการเปลี่ยนผู้รับผลกระทบเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ต้องมีผู้ได้รับผลกระทบ มันไม่มีดีสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเลือกแบบไหน” รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  
  2017-08-19, 12:32
 • Thursday, August 10, 2017
  20:48
  "ในปี 2561 จะขยายบริการเพิ่มให้ได้ 996 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 996 คนดูแลประชากร 9,960,000 คน ขยายบริการในพื้นที่ กทม. 4 เขต คือ เขตจอมทอง ลาดพร้าว บางกอกน้อย และดอนเมือง และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง"   นพ.โสภณ เมฆธน
  2017-08-10, 20:48
 • Wednesday, August 09, 2017
  19:51
  รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง "ปกติท้องถิ่นควรทำได้ทุกเรื่อง เว้นแต่เรื่องใหญ่ที่ทำไม่ได้จึงต้องใส่ไว้ในกฎหมาย แต่ปัจจุบันกลับกัน กลายเป็นต้องมาดูกันว่าท้องถิ่นทำอะไรได้บ้าง สตง.คุมแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่เรื่องผู้สูงอายุ"
  2017-08-09, 19:51
 • Friday, August 04, 2017
  13:40
  “ต้องใช้วิธีอ้อมให้โรงพยาบาลบางแห่งรับเงินจาก สปสช.แล้วเจรจาต่อรองจัดซื้อยาส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ…ที่ร้ายยิ่งกว่าคือ สตง.ยังแจ้งอีกว่า การจ่ายเงินให้โรงพยาบาลนั้น ต้องจ่ายหลังจากมีผลงานแล้วค่อยมาขอเบิกเงิน”   นายนิมิตร์ เทียนอุดม
  2017-08-04, 13:40
 • Monday, July 31, 2017
  18:37
  “ขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขงานหนักจริง ๆ อยากให้ประชาชนเข้าใจ ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยกันดูแลตนเองในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค…เรายินดีรับฟังและแก้ไข อย่าโจมตีต่อว่ากัน เพื่อไม่ให้คนดีๆ เสียกำลังใจ พยายามรักษาคนดีให้อยู่ในระบบราชการ”   นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2017-07-31, 18:37
 • Sunday, July 23, 2017
  19:49
    “การที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีมาตรฐานและคุณภาพ จากงานวิจัยระบุว่า รัฐบาลต้องเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวเป็น 2 เท่าของปัจจุบัน”  
  2017-07-23, 19:49
 • Tuesday, July 04, 2017
  17:38
  “ตั้งเป้าหมายภายในปี 2564 ทุกเขตสุขภาพมีโรงพยาบาลศูนย์อย่างน้อย 1 แห่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย โดยแต่ละเขตสุขภาพผ่าตัดวันเดียวกลับได้ 5,000 รายต่อปี และผ่าตัดแผลเล็ก 1,000 รายต่อปี”
  2017-07-04, 17:38
 • Thursday, June 29, 2017
  14:22
  “ผมคิดว่าถ้าทุกคนมองเรื่องนี้เหมือนกันว่าระบบนี้เป็นระบบที่ทำให้ประชาชนได้บริการที่ดีแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ ถ้าเราตั้งต้นว่าต้องคงสิทธิประโยชน์ของประชาชนไว้ ส่วนที่เป็นปัญหาก็ต้องแก้และการแก้หลักๆ ก็คือทำให้โรงพยาบาลอยู่ได้ ผมไม่คิดว่าโรงพยาบาลอยากจะอยู่แบบนี้ แต่อยากหายใจได้คล่องขึ้น จะได้เอาแรงกายแรงใจไปทำงานให้ประชาชน ประชาชนก็จะได้รับงบรายหัวเท่ากันทั้งประเทศ”
  2017-06-29, 14:22
 • Tuesday, June 27, 2017
  16:14
  “จริงๆ มันไม่ควรแบ่งฝ่าย มันต้องเป็นฝ่ายเดียวคือฝ่ายที่ทำให้งานสาธารณสุขลงไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ถ้ามองอย่างนี้ได้ จะมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เกิดปัญหา”
  2017-06-27, 16:14

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน