คำคน
 • Tuesday, June 20, 2017
  07:42
  “ประเด็นที่แก้ไขให้ปลัด สธ.มาเป็นรองประธาน ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น ขอให้คณะกรรมการมีความสมดุลก็เพียงพอแล้ว หากกรรมการบอร์ดมีจุดยืนว่าต้องทำเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ไม่ทำเพื่อพวกพ้องหรือคนของตัวเอง ก็จะไม่เกิดปัญหา 2 ปีที่ผ่านมาในฐานะกรรมการบอร์ด ได้นำเสนอปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวแทนทางฝ่ายผู้ให้บริการ ที่ประชุมบอร์ดก็รับฟังเป็นอย่างดี”
  2017-06-20, 07:42
 • Saturday, June 17, 2017
  21:02
  “ทางออกการแก้ไขกฎหมายขณะนี้ เห็นว่าประเด็นที่มีความขัดแย้งมากและยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ ควรให้ชะลอการแก้ไขออกไปก่อนเพื่อหาทางออกที่ยอมรับร่วมกัน ส่วนประเด็นไหนที่เป็นการปลดล็อกการดำเนินงานที่เป็นปัญหาอุปสรรคให้รีบแก้ไขก่อน เช่น ประเด็นที่ต้องใช้มาตรา 44 ปลดล็อก ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขกฎหมายเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งต่างต้องช่วยกันเพราะไม่มีใครดีที่สุด”
  2017-06-17, 21:02
 • Wednesday, June 14, 2017
  21:58
  “เชิญสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาเป็นผู้ประเมินว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบในแง่บวก-ลบหรือไม่อย่างไร ทางคณะกรรมการฯ ก็หวังว่าเมื่อแก้ไข 14 ประเด็นแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบในแง่บวก แต่ถ้าประเมินแล้วมีผลกระทบในด้านลบก็ต้องมาดูว่าลบตรงไหนแล้วแก้ไขก่อนจะตราเป็นกฎหมาย”
  2017-06-14, 21:58
 • Wednesday, June 14, 2017
  11:24
  “ก่อนหน้านี้มีสัดส่วนผู้ให้บริการน้อย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเข้ามาบอกว่าถ้าราคา 100 บาท ควรได้ก๋วยเตี๋ยวประมาณเท่าไหร่ ประมาณไหน สมมุติ 100 บาท สปสช.ต่อรองแล้วน่าจะได้ 3 ชาม ถ้า 3 ชามใน 100 บาท ควรมีคุณภาพมาตรฐานอย่างไร คนจัดบริการจัดได้ไหม แต่ถ้าบอกว่าจะเอา5 ชาม ต่อไปใครจะขาย ผู้จัดบริการก็จัดไม่ได้ นึกออกไหมครับ”
  2017-06-14, 11:24
 • Sunday, June 11, 2017
  13:38
  "การเรียนรู้แบบ IPE ตั้งแต่ตอนเรียน จะทำให้การทำงานร่วมกันของบุคลากรด้านสุขภาพมีความสมูท เพราะในชีวิตจริงแพทย์กับพยาบาลทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องมีสหวิชาชีพหลายๆ ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือกัน การเรียนรู้กันและกันว่าหน้าที่ของแต่ละคนคืออะไร และจะทำอย่างไรให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ซับซ้อน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น"
  2017-06-11, 13:38
 • Wednesday, June 07, 2017
  16:04
  “สำหรับกลุ่มที่เคยเป็นพนักงานของรัฐ ที่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องการเยียวยา และอายุราชการช่วงที่เป็นพนักงานราชการไม่ได้ถูกนำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญ สธ.จะสำรวจจำนวนพนักงานของรัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอีกครั้ง คาดภายใน 2 สัปดาห์จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อยื่นให้ ก.พ. พร้อมกันนี้จะประสานกับกระทรวงการคลังเรื่องการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยจะติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์”
  2017-06-07, 16:04
 • Tuesday, June 06, 2017
  13:06
  “จัดสร้างคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง และงบประมาณสนับสนุน 150 บาท/ประชากร เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกหมอครอบครัว ให้ สปสช. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ปรับวิธีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัว one day surgery/Minimal invasive surgery”
  2017-06-06, 13:06
 • Sunday, May 28, 2017
  10:28
  "ในส่วนที่สามารถดำเนินการปรับปรุงได้เลยคืออยากให้ผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ ลงมาดูแลการทำงานและการจัดเวรของน้องๆ แพทย์ อย่าให้ทำงานจนป่วย หากมีคนป่วยต้องได้พัก หรือถ้าคนมาอยู่เวรไม่ได้ ผู้บริหารก็ควรต้องยอมเสียสละมาเฝ้าโรงพยาบาลแทนน้อง ยอมเหนื่อยไปกับน้อง หรือยอมเสียชื่อบ้าง"
  2017-05-28, 10:28
 • Monday, May 15, 2017
  16:19
  "ก.พ.ต้องดูตามความจำเป็น และ สธ.ต้องพยายามรักษาพยาบาลให้อยู่ในระบบ ถ้าไม่สู้สุดฤทธิ์ ก็ควรปิดโรงพยาบาลหรือตัดโรงพยาบาลออกไปให้หน่วยงานอื่นที่ดูแลได้ หรือโอนโรงพยาบาลเป็นอิสระ ให้ไปบริหารเอง เพราะด้วยจำนวนที่มีในตอนนี้ก็ได้คุณภาพแค่นี้ ถ้าจะดีกว่านี้ก็ต้องเพิ่มอีก แต่ถ้าไม่รักษาคนไว้ ถ้าโรงพยาบาลมีคนออกไปสัก 1-2 คน คนอื่นก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะคนที่เหลือต้องทำแทนกันทั้งนั้น"
  2017-05-15, 16:19
 • Saturday, May 13, 2017
  20:53
  “สป.สธ.ควรบริหารจัดการอัตราว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคุ้มค่า ไม่เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณด้านบุคคลภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน สป.สธ.มีสัดส่วนงบบุคลากรเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดที่ร้อยละ 72.81”
  2017-05-13, 20:53
 • Sunday, May 07, 2017
  17:16
  “กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ต้องมีการดำเนินการเร่งด่วน โดยเน้นด้านการบรรจุพยาบาล การสนับสนุนให้พยาบาลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา อบรมให้เป็นพยาบาลเฉพาะทาง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนต่างๆ ตลอดจนกำหนดให้มีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็น” 
  2017-05-07, 17:16
 • Thursday, April 27, 2017
  19:20
  “กรณีรถพยาบาล รพ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้ลงโทษผู้บริหารตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ สธ.ทั้งการติดตั้งระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม การติดกล้องหน้ารถยนต์ และการทำประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน”
  2017-04-27, 19:20
 • Sunday, April 23, 2017
  09:05
  “อยากให้เข้า ครม.พร้อมกัน เพราะเราจริงใจว่าขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ควรมีเยียวยาชดเชยให้ด้วย เพราะเจ้าหน้าที่เราก็มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เงินส่วนนี้ต้องเยอะเป็นล้าน ส่วนรายละเอียดร่างประกาศก็คงไม่ยาก เพราะมีหลักเกณฑ์ของทหาร ตำรวจอยู่แล้ว เราก็มาเทียบเคียงและจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้พอสมควร ส่วนจะเป็นกี่บาทยังตอบตอนนี้ไม่ได้"
  2017-04-23, 09:05
 • Wednesday, April 12, 2017
  00:27
  “วิชาชีพหรืออาชีพอื่นเมื่อเสียชีวิตในหน้าที่จะได้รับเงินเยียวยา แต่บุคลากรสาธารณสุขไม่มีในส่วนนี้ ดังนั้นคิดว่าจะต้องมีการออกระเบียบการจ่ายเงินชดเชยเยียวยา จะมีลักษณะจ่ายเงินชดเชยเป็นก้อน ในจำนวนที่มากพอ อาจจะประมาณ 2-3 ล้านบาทไปเลย”
  2017-04-12, 00:27

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน