คำคน
 • Friday, August 04, 2017
  13:40
  “ต้องใช้วิธีอ้อมให้โรงพยาบาลบางแห่งรับเงินจาก สปสช.แล้วเจรจาต่อรองจัดซื้อยาส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ…ที่ร้ายยิ่งกว่าคือ สตง.ยังแจ้งอีกว่า การจ่ายเงินให้โรงพยาบาลนั้น ต้องจ่ายหลังจากมีผลงานแล้วค่อยมาขอเบิกเงิน”   นายนิมิตร์ เทียนอุดม
  2017-08-04, 13:40
 • Monday, July 31, 2017
  18:37
  “ขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขงานหนักจริง ๆ อยากให้ประชาชนเข้าใจ ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยกันดูแลตนเองในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค…เรายินดีรับฟังและแก้ไข อย่าโจมตีต่อว่ากัน เพื่อไม่ให้คนดีๆ เสียกำลังใจ พยายามรักษาคนดีให้อยู่ในระบบราชการ”   นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2017-07-31, 18:37
 • Sunday, July 23, 2017
  19:49
    “การที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีมาตรฐานและคุณภาพ จากงานวิจัยระบุว่า รัฐบาลต้องเพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวเป็น 2 เท่าของปัจจุบัน”  
  2017-07-23, 19:49
 • Tuesday, July 04, 2017
  17:38
  “ตั้งเป้าหมายภายในปี 2564 ทุกเขตสุขภาพมีโรงพยาบาลศูนย์อย่างน้อย 1 แห่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย โดยแต่ละเขตสุขภาพผ่าตัดวันเดียวกลับได้ 5,000 รายต่อปี และผ่าตัดแผลเล็ก 1,000 รายต่อปี”
  2017-07-04, 17:38
 • Thursday, June 29, 2017
  14:22
  “ผมคิดว่าถ้าทุกคนมองเรื่องนี้เหมือนกันว่าระบบนี้เป็นระบบที่ทำให้ประชาชนได้บริการที่ดีแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ ถ้าเราตั้งต้นว่าต้องคงสิทธิประโยชน์ของประชาชนไว้ ส่วนที่เป็นปัญหาก็ต้องแก้และการแก้หลักๆ ก็คือทำให้โรงพยาบาลอยู่ได้ ผมไม่คิดว่าโรงพยาบาลอยากจะอยู่แบบนี้ แต่อยากหายใจได้คล่องขึ้น จะได้เอาแรงกายแรงใจไปทำงานให้ประชาชน ประชาชนก็จะได้รับงบรายหัวเท่ากันทั้งประเทศ”
  2017-06-29, 14:22
 • Tuesday, June 27, 2017
  16:14
  “จริงๆ มันไม่ควรแบ่งฝ่าย มันต้องเป็นฝ่ายเดียวคือฝ่ายที่ทำให้งานสาธารณสุขลงไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ถ้ามองอย่างนี้ได้ จะมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เกิดปัญหา”
  2017-06-27, 16:14
 • Tuesday, June 20, 2017
  07:42
  “ประเด็นที่แก้ไขให้ปลัด สธ.มาเป็นรองประธาน ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น ขอให้คณะกรรมการมีความสมดุลก็เพียงพอแล้ว หากกรรมการบอร์ดมีจุดยืนว่าต้องทำเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ไม่ทำเพื่อพวกพ้องหรือคนของตัวเอง ก็จะไม่เกิดปัญหา 2 ปีที่ผ่านมาในฐานะกรรมการบอร์ด ได้นำเสนอปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวแทนทางฝ่ายผู้ให้บริการ ที่ประชุมบอร์ดก็รับฟังเป็นอย่างดี”
  2017-06-20, 07:42
 • Saturday, June 17, 2017
  21:02
  “ทางออกการแก้ไขกฎหมายขณะนี้ เห็นว่าประเด็นที่มีความขัดแย้งมากและยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ ควรให้ชะลอการแก้ไขออกไปก่อนเพื่อหาทางออกที่ยอมรับร่วมกัน ส่วนประเด็นไหนที่เป็นการปลดล็อกการดำเนินงานที่เป็นปัญหาอุปสรรคให้รีบแก้ไขก่อน เช่น ประเด็นที่ต้องใช้มาตรา 44 ปลดล็อก ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขกฎหมายเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งต่างต้องช่วยกันเพราะไม่มีใครดีที่สุด”
  2017-06-17, 21:02
 • Wednesday, June 14, 2017
  21:58
  “เชิญสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาเป็นผู้ประเมินว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบในแง่บวก-ลบหรือไม่อย่างไร ทางคณะกรรมการฯ ก็หวังว่าเมื่อแก้ไข 14 ประเด็นแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบในแง่บวก แต่ถ้าประเมินแล้วมีผลกระทบในด้านลบก็ต้องมาดูว่าลบตรงไหนแล้วแก้ไขก่อนจะตราเป็นกฎหมาย”
  2017-06-14, 21:58
 • Wednesday, June 14, 2017
  11:24
  “ก่อนหน้านี้มีสัดส่วนผู้ให้บริการน้อย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเข้ามาบอกว่าถ้าราคา 100 บาท ควรได้ก๋วยเตี๋ยวประมาณเท่าไหร่ ประมาณไหน สมมุติ 100 บาท สปสช.ต่อรองแล้วน่าจะได้ 3 ชาม ถ้า 3 ชามใน 100 บาท ควรมีคุณภาพมาตรฐานอย่างไร คนจัดบริการจัดได้ไหม แต่ถ้าบอกว่าจะเอา5 ชาม ต่อไปใครจะขาย ผู้จัดบริการก็จัดไม่ได้ นึกออกไหมครับ”
  2017-06-14, 11:24
 • Sunday, June 11, 2017
  13:38
  "การเรียนรู้แบบ IPE ตั้งแต่ตอนเรียน จะทำให้การทำงานร่วมกันของบุคลากรด้านสุขภาพมีความสมูท เพราะในชีวิตจริงแพทย์กับพยาบาลทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องมีสหวิชาชีพหลายๆ ฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือกัน การเรียนรู้กันและกันว่าหน้าที่ของแต่ละคนคืออะไร และจะทำอย่างไรให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ซับซ้อน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น"
  2017-06-11, 13:38
 • Wednesday, June 07, 2017
  16:04
  “สำหรับกลุ่มที่เคยเป็นพนักงานของรัฐ ที่มีความเหลื่อมล้ำในเรื่องการเยียวยา และอายุราชการช่วงที่เป็นพนักงานราชการไม่ได้ถูกนำมาคำนวณบำเหน็จบำนาญ สธ.จะสำรวจจำนวนพนักงานของรัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอีกครั้ง คาดภายใน 2 สัปดาห์จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อยื่นให้ ก.พ. พร้อมกันนี้จะประสานกับกระทรวงการคลังเรื่องการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยจะติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์”
  2017-06-07, 16:04
 • Tuesday, June 06, 2017
  13:06
  “จัดสร้างคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง และงบประมาณสนับสนุน 150 บาท/ประชากร เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกหมอครอบครัว ให้ สปสช. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ปรับวิธีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัว one day surgery/Minimal invasive surgery”
  2017-06-06, 13:06
 • Sunday, May 28, 2017
  10:28
  "ในส่วนที่สามารถดำเนินการปรับปรุงได้เลยคืออยากให้ผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ ลงมาดูแลการทำงานและการจัดเวรของน้องๆ แพทย์ อย่าให้ทำงานจนป่วย หากมีคนป่วยต้องได้พัก หรือถ้าคนมาอยู่เวรไม่ได้ ผู้บริหารก็ควรต้องยอมเสียสละมาเฝ้าโรงพยาบาลแทนน้อง ยอมเหนื่อยไปกับน้อง หรือยอมเสียชื่อบ้าง"
  2017-05-28, 10:28

ข่าวยอดนิยม

ความคิดเห็นล่าสุด

thawathit
2 วัน 13 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ความคิดเห็นล่าสุด

thawathit
2 วัน 13 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน