คำคน
 • Monday, May 15, 2017
  16:19
  "ก.พ.ต้องดูตามความจำเป็น และ สธ.ต้องพยายามรักษาพยาบาลให้อยู่ในระบบ ถ้าไม่สู้สุดฤทธิ์ ก็ควรปิดโรงพยาบาลหรือตัดโรงพยาบาลออกไปให้หน่วยงานอื่นที่ดูแลได้ หรือโอนโรงพยาบาลเป็นอิสระ ให้ไปบริหารเอง เพราะด้วยจำนวนที่มีในตอนนี้ก็ได้คุณภาพแค่นี้ ถ้าจะดีกว่านี้ก็ต้องเพิ่มอีก แต่ถ้าไม่รักษาคนไว้ ถ้าโรงพยาบาลมีคนออกไปสัก 1-2 คน คนอื่นก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะคนที่เหลือต้องทำแทนกันทั้งนั้น"
  2017-05-15, 16:19
 • Saturday, May 13, 2017
  20:53
  “สป.สธ.ควรบริหารจัดการอัตราว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคุ้มค่า ไม่เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณด้านบุคคลภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน สป.สธ.มีสัดส่วนงบบุคลากรเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดที่ร้อยละ 72.81”
  2017-05-13, 20:53
 • Sunday, May 07, 2017
  17:16
  “กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ต้องมีการดำเนินการเร่งด่วน โดยเน้นด้านการบรรจุพยาบาล การสนับสนุนให้พยาบาลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา อบรมให้เป็นพยาบาลเฉพาะทาง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนต่างๆ ตลอดจนกำหนดให้มีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็น” 
  2017-05-07, 17:16
 • Thursday, April 27, 2017
  19:20
  “กรณีรถพยาบาล รพ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้ลงโทษผู้บริหารตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ สธ.ทั้งการติดตั้งระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม การติดกล้องหน้ารถยนต์ และการทำประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน”
  2017-04-27, 19:20
 • Sunday, April 23, 2017
  09:05
  “อยากให้เข้า ครม.พร้อมกัน เพราะเราจริงใจว่าขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ควรมีเยียวยาชดเชยให้ด้วย เพราะเจ้าหน้าที่เราก็มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เงินส่วนนี้ต้องเยอะเป็นล้าน ส่วนรายละเอียดร่างประกาศก็คงไม่ยาก เพราะมีหลักเกณฑ์ของทหาร ตำรวจอยู่แล้ว เราก็มาเทียบเคียงและจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้พอสมควร ส่วนจะเป็นกี่บาทยังตอบตอนนี้ไม่ได้"
  2017-04-23, 09:05
 • Wednesday, April 12, 2017
  00:27
  “วิชาชีพหรืออาชีพอื่นเมื่อเสียชีวิตในหน้าที่จะได้รับเงินเยียวยา แต่บุคลากรสาธารณสุขไม่มีในส่วนนี้ ดังนั้นคิดว่าจะต้องมีการออกระเบียบการจ่ายเงินชดเชยเยียวยา จะมีลักษณะจ่ายเงินชดเชยเป็นก้อน ในจำนวนที่มากพอ อาจจะประมาณ 2-3 ล้านบาทไปเลย”
  2017-04-12, 00:27
 • Saturday, April 01, 2017
  00:01
  “ไทยเรามีเด็กเหลือน้อย ด้อยคุณภาพ แล้วยังมาสูญเสียคนซึ่งสามารถเป็นกำลังของประเทศได้อีก นี่คือสิ่งที่เราเจออยู่และเป็นปัญหาที่ต้องไปหาทางส่งเสริมป้องกัน” 
  2017-04-01, 00:01
 • Friday, March 31, 2017
  16:57
  “หากเกิดมีข้อผิดพลาดในช่วงเริ่มต้น อย่าเอาแต่เพ่งโทษ เพราะจะทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเสียกำลังใจไปเปล่าๆ และควรจะติเพื่อก่อและช่วยกันสนับสนุนระบบที่ปฏิรูปให้เกิดขึ้นนี้มีความยั่งยืน ผมก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น เพราะระบบที่ไม่เคยเกิดได้เกิดขึ้น แต่เราต้องทำ มันไม่มีวันไหนที่เราพร้อมหรอก เราพร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นทำเลย”
  2017-03-31, 16:57
 • Friday, March 24, 2017
  10:25
  “พยาบาลคนหนึ่งตลอดช่วงชีวิตเขาต้องดูแลคนไข้เป็นแสน ถ้าเสียชีวิตหรือพิการไป 1 คน ก็หมายถึงการเสียโอกาสของระบบสาธารณสุขในการดูแลคนไข้จำนวนมาก คนทำงานในภาครัฐต่างเสียสละทำงานหนัก ผลตอบแทนน้อยกว่าภาคเอกชน อยู่บนความขาดแคลนอยู่แล้ว หากดูแลให้ขวัญและกำลังใจที่ดีได้ ย่อมทำให้เขามีความสุขกับงานและทำงานได้ยั่งยืนยิ่งขึ้น”
  2017-03-24, 10:25
 • Tuesday, March 14, 2017
  08:16
  “เรื่องการบริจาคเป็นน้ำใจคนไทยที่ชอบทำบุญ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เสริมงบของรัฐบาลที่ต้องเป็นหลัก...การรณรงค์บริจาคเพื่อสร้างสิ่งดีดีให้เกิดขึ้น ควรได้รับการสนับสนุนและความชื่นชมจากคนในสังคม ไม่ใช่การท้วงติงเพื่อหาประเด็นเพ่งโทษรัฐหรือผู้ใดผู้หนึ่ง”
  2017-03-14, 08:16
 • Thursday, March 09, 2017
  08:51
  “ก่อนปี 35 อุตสาหกรรมยาชื่อสามัญของไทยก้าวหน้ากว่าอินเดียมาก เราใช้ยาในประเทศมากถึง 60%ใช้ยานำเข้า 40% แต่ปัจจุบันเราต้องพึ่งยานำเข้ามากถึง 70% ใช้ยาในประเทศแค่ 30% บริษัทยาในประเทศก็ทยอยล้มหายตายจาก ตอนที่ทำ CL ยังต้องไปนำเข้ายาจากอินเดีย ซึ่งตอนนี้มีศักยภาพผลิตโมเลกุลใหม่ๆ ยาใหม่ๆ ส่งขายทั่วโลกรวมทั้งประเทศรวยๆ ไปจนถึงผลิตวัตถุดิบทางยาส่งขายบริษัทข้ามชาติ”
  2017-03-09, 08:51
 • Sunday, March 05, 2017
  12:49
  "ขณะนี้สมาคมฯ ได้สรุปผลศึกษา และเงื่อนไขการจัดทำโครงการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ แทนการใช้ระบบสวัสดิการของภาครัฐให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว โดยแนวทางการรับชำระเบี้ยประกันสมาคมฯ ยินดีให้ภาครัฐทยอยแบ่งจ่ายเบี้ยเป็นงวด ๆ ได้ หากเห็นว่าเงินที่ต้องจ่ายสูงเกินไป" 
  2017-03-05, 12:49
 • Tuesday, February 28, 2017
  14:38
  “ในส่วนของ Goal ก็ไม่เห็นด้วยกับบางอย่าง เช่น ประกาศว่าจะบริการประชาชนให้ดีขึ้น Goal แบบนี้ไม่ Measurable อยากให้ตั้งเป้าที่ Specific วัดได้ สามารถ Achieve ได้ ทำได้จริงและมีกำหนดที่แน่นอนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่”
  2017-02-28, 14:38
 • Wednesday, February 22, 2017
  13:04
  “กระทรวงการคลังยังเดินหน้าแนวทางการศึกษาโดยให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการอยู่ต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดหรือล้มเลิก โดยขณะนี้ได้นำข้อเสนอจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะข้อเสนอของหมอที่ระบุว่าหากให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารจะทำให้โรงพยาบาลของรัฐจะขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปว่าเป็นจริงหรือไม่”
  2017-02-22, 13:04

ข่าวยอดนิยม

ความคิดเห็นล่าสุด

thawathit
2 วัน 12 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ความคิดเห็นล่าสุด

thawathit
2 วัน 12 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน