คำคน
 • Saturday, April 01, 2017
  00:01
  “ไทยเรามีเด็กเหลือน้อย ด้อยคุณภาพ แล้วยังมาสูญเสียคนซึ่งสามารถเป็นกำลังของประเทศได้อีก นี่คือสิ่งที่เราเจออยู่และเป็นปัญหาที่ต้องไปหาทางส่งเสริมป้องกัน” 
  2017-04-01, 00:01
 • Friday, March 31, 2017
  16:57
  “หากเกิดมีข้อผิดพลาดในช่วงเริ่มต้น อย่าเอาแต่เพ่งโทษ เพราะจะทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเสียกำลังใจไปเปล่าๆ และควรจะติเพื่อก่อและช่วยกันสนับสนุนระบบที่ปฏิรูปให้เกิดขึ้นนี้มีความยั่งยืน ผมก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น เพราะระบบที่ไม่เคยเกิดได้เกิดขึ้น แต่เราต้องทำ มันไม่มีวันไหนที่เราพร้อมหรอก เราพร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นทำเลย”
  2017-03-31, 16:57
 • Friday, March 24, 2017
  10:25
  “พยาบาลคนหนึ่งตลอดช่วงชีวิตเขาต้องดูแลคนไข้เป็นแสน ถ้าเสียชีวิตหรือพิการไป 1 คน ก็หมายถึงการเสียโอกาสของระบบสาธารณสุขในการดูแลคนไข้จำนวนมาก คนทำงานในภาครัฐต่างเสียสละทำงานหนัก ผลตอบแทนน้อยกว่าภาคเอกชน อยู่บนความขาดแคลนอยู่แล้ว หากดูแลให้ขวัญและกำลังใจที่ดีได้ ย่อมทำให้เขามีความสุขกับงานและทำงานได้ยั่งยืนยิ่งขึ้น”
  2017-03-24, 10:25
 • Tuesday, March 14, 2017
  08:16
  “เรื่องการบริจาคเป็นน้ำใจคนไทยที่ชอบทำบุญ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เสริมงบของรัฐบาลที่ต้องเป็นหลัก...การรณรงค์บริจาคเพื่อสร้างสิ่งดีดีให้เกิดขึ้น ควรได้รับการสนับสนุนและความชื่นชมจากคนในสังคม ไม่ใช่การท้วงติงเพื่อหาประเด็นเพ่งโทษรัฐหรือผู้ใดผู้หนึ่ง”
  2017-03-14, 08:16
 • Thursday, March 09, 2017
  08:51
  “ก่อนปี 35 อุตสาหกรรมยาชื่อสามัญของไทยก้าวหน้ากว่าอินเดียมาก เราใช้ยาในประเทศมากถึง 60%ใช้ยานำเข้า 40% แต่ปัจจุบันเราต้องพึ่งยานำเข้ามากถึง 70% ใช้ยาในประเทศแค่ 30% บริษัทยาในประเทศก็ทยอยล้มหายตายจาก ตอนที่ทำ CL ยังต้องไปนำเข้ายาจากอินเดีย ซึ่งตอนนี้มีศักยภาพผลิตโมเลกุลใหม่ๆ ยาใหม่ๆ ส่งขายทั่วโลกรวมทั้งประเทศรวยๆ ไปจนถึงผลิตวัตถุดิบทางยาส่งขายบริษัทข้ามชาติ”
  2017-03-09, 08:51
 • Sunday, March 05, 2017
  12:49
  "ขณะนี้สมาคมฯ ได้สรุปผลศึกษา และเงื่อนไขการจัดทำโครงการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ แทนการใช้ระบบสวัสดิการของภาครัฐให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว โดยแนวทางการรับชำระเบี้ยประกันสมาคมฯ ยินดีให้ภาครัฐทยอยแบ่งจ่ายเบี้ยเป็นงวด ๆ ได้ หากเห็นว่าเงินที่ต้องจ่ายสูงเกินไป" 
  2017-03-05, 12:49
 • Tuesday, February 28, 2017
  14:38
  “ในส่วนของ Goal ก็ไม่เห็นด้วยกับบางอย่าง เช่น ประกาศว่าจะบริการประชาชนให้ดีขึ้น Goal แบบนี้ไม่ Measurable อยากให้ตั้งเป้าที่ Specific วัดได้ สามารถ Achieve ได้ ทำได้จริงและมีกำหนดที่แน่นอนว่าจะเสร็จเมื่อไหร่”
  2017-02-28, 14:38
 • Wednesday, February 22, 2017
  13:04
  “กระทรวงการคลังยังเดินหน้าแนวทางการศึกษาโดยให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการอยู่ต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดหรือล้มเลิก โดยขณะนี้ได้นำข้อเสนอจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะข้อเสนอของหมอที่ระบุว่าหากให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารจะทำให้โรงพยาบาลของรัฐจะขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปว่าเป็นจริงหรือไม่”
  2017-02-22, 13:04
 • Friday, February 17, 2017
  12:40
  "ในการปฏิรูปด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... รองรับการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและอภิบาลระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2560"
  2017-02-17, 12:40
 • Wednesday, February 08, 2017
  12:35
  “หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้คงไม่น่ายอมรับได้ ซึ่งคงต้องปรึกษากับท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับในปัจจุบันก็บริหารจัดการได้ยากอยู่แล้ว”
  2017-02-08, 12:35
 • Saturday, February 04, 2017
  16:23
  “ในส่วนการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้ออก (ร่าง) ระเบียบท้องถิ่นว่าด้วยการดูแลผู้ป่วยยากไร้ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถให้บริการประชาชนในมิติทางด้านสังคมได้ เช่น การจัดรถรับส่งผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนได้”
  2017-02-04, 16:23
 • Monday, January 30, 2017
  19:26
  “ในวงการแพทย์เท่าที่เคยสัมผัสอาจเรียกได้ว่า Leadership ค่อนข้างอ่อน เช่น บางโรงพยาบาลมีแพทย์ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งขณะที่เขาเป็นแพทย์เราต้องการทักษะด้านการรักษา แต่เมื่อขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วเราต้องการทักษะด้านการบริหาร ฉะนั้นตรงนี้จึงมีความแตกต่างกัน”
  2017-01-30, 19:26
 • Saturday, January 28, 2017
  18:09
  “งานสาธารณสุขนั้นภาระงานมีมาก แต่คนทำงานมีน้อย ทำให้คนที่ทำงานอยู่ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือวิชาชีพต่างๆ ล้วนแต่ทำงานหนัก ขณะที่ สธ.เองที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดกลับไม่มีอำนาจหน้าที่บริหารบุคลากรเอง แต่กลับเป็น ก.พ.บริหาร ซึ่งหาก ก.พ.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็ไม่ควรปล่อยให้ปัญหาสะสมและเรื้อรัง ควรมอบให้ สธ.เป็นผู้บริหารในเรื่องนี้แทน”
  2017-01-28, 18:09
 • Thursday, January 19, 2017
  12:40
  “สธ.จะ Transformation หรือ Change เพื่อจะบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 excellence ได้นั้น เรื่องคนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สธ.มีกำลังคน 4 แสนคน บวกกับ อสม.อีกนับล้านคน หากงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง อย่าหวังว่าจะทำสำเร็จ”
  2017-01-19, 12:40

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน