คำคน
 • Tuesday, September 06, 2016
  12:49
  “งบในระบบสุขภาพประเทศอยู่ที่ 17-18% ในจำนวนนี้เป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพียง 5% เท่านั้น ที่ผ่านมามีปัญหาขาดแคลนงบที่ส่งผลต่อหน่วยบริการ เมื่อขอปรับเพิ่มมักมีการอ้างอิงว่าจะทำให้งบสุขภาพประเทศเพิ่มสูง ทั้งที่งบ 12-13% ถูกแทรกไว้ยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง NHPB จะดูภาพรวมในเรื่องนี้ อาจทำให้รัฐบาลเห็นปัญหาที่ชัดเจนและเพิ่มเติมงบลงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
  2016-09-06, 12:49
 • Tuesday, September 06, 2016
  12:43
  "ผู้ป่วยคนนี้พ้นจากความตายมาได้ ใจนับว่ามีส่วนสำคัญมาก เริ่มจากใจของพยาบาลที่เปี่ยมด้วยเมตตา เมตตานั้นมีพลังที่แม้แต่คน
  2016-09-06, 12:43
 • Friday, September 02, 2016
  15:32
  "การรักษาคนไข้ด้วยระบบบัตรทองมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแพทย์ แต่ด้วยงบประมาณจำกัดทำให้การรักษามีข้อจำกัดหลายเรื่อง เช่น ไม่มีเงินไปจ้างคนมาบริการให้ดี หรือครบครันเพียงพอ ส่งผลให้การรอคอยของคนไข้จึงมีจำนวนมาก แออัดแน่นโรงพยาบาล"   
  2016-09-02, 15:32
 • Tuesday, August 30, 2016
  12:28
  “ในอนาคตยังจะมีข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล ไม่ใช่เป็นผู้ให้บริการแบบในปัจจุบันนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หน่วยบริการทั้งหมดเป็นของ อปท. แล้วรวมกันบริหารในลักษณะเขตสุขภาพ แนวคิดนี้ทาง สธ.ก็ยินดีถ้ามีท้องถิ่นมีศักยภาพ ซึ่งทางกระทรวงจะได้พัฒนาตัวเองในด้านการดูแลมาตรฐานและคุณภาพต่อไป”
  2016-08-30, 12:28
 • Tuesday, August 23, 2016
  14:34
  “ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สสส.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรในเรื่องงบประมาณ บุคลากรและวิชาการ ให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริง”
  2016-08-23, 14:34
 • Wednesday, August 10, 2016
  12:47
  “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคือเชี่ยวชาญการดูแลคน ไม่ได้ดูแลโรค แต่ดูแลคนตั้งแต่ก่อนป่วยว่าทำอย่างไร ป้องกันไม่ให้ป่วย บ้านเราเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และประกาศนโยบายชัดว่าทำจากเขตเมืองก่อน แล้วค่อยๆ ขยาย เพราะทำทีเดียวทั้งประเทศคงไม่ได้”
  2016-08-10, 12:47
 • Friday, August 05, 2016
  10:09
  "สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป"
  2016-08-05, 10:09
 • Wednesday, August 03, 2016
  16:02
  "ยังไม่มีการแยกเงินเดือนอะไรทั้งสิ้น ขอให้อย่าเพิ่งกังวล เพราะหากจะทำอะไรก็ต้องมีผลการศึกษาอย่างรอบด้านแน่นอน"
  2016-08-03, 16:02
 • Sunday, July 31, 2016
  09:23
  "ขอยืนยันว่าคนที่มาลงทะเบียนจะได้รับสวัสดิการมากกว่าที่ไม่มาลงทะเบียน เพราะคนที่มาลงทะเบียนถือว่าแสดงตัวต้องการสวัสดิการรัฐอย่างแท้จริง ดังนั้น คนที่ไม่มาลงทะเบียนแสดงว่ามีรายได้เพียงพอ หรือพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับ ไม่ต้องการสวัสดิการเพิ่มเติม"
  2016-07-31, 09:23
 • Monday, July 18, 2016
  10:38
  "เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยืนยันว่าไม่มีการล้มระบบบัตรทองหรือทำให้เป็นบัตรอนาถา เพราะเป็นสิทธิของประชาชนคนไทยที่จะได้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด งานไม่ได้ชะงัก กำลังช่วยกันดำเนินการเรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2560 และก้าวต่อไปที่จะทำร่วมกันคือการพัฒนาคุณภาพบริการ"
  2016-07-18, 10:38
 • Thursday, July 14, 2016
  17:17
  “โครงการ 30 บาท มาพร้อมกับปัญหาเงินไม่พอ ถึงแม้ว่ามีคนจำนวนหนึ่งอ้างว่าเงินเพียงพอ แล้วบอกว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากการบริหารการเงินไม่ดีเอง ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเพียงการให้เหตุผลในการถกเถียงกัน แต่ในความเป็นจริง แทบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็ยอมรับกันว่าเงินที่ สปสช.ให้หน่วยบริการนั้นไม่เพียงพอที่จะนำมาจัดบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้ ทำให้ผู้ให้บริการจำนวนมากเกิดความรู้สึกและมองว่าผู้ป่วย 30 บาทที่เข้ามารับการรักษาคือภาระของโรงพยาบาล"
  2016-07-14, 17:17
 • Saturday, July 09, 2016
  14:51
  "แค่ต้องการสื่อสารไปยังน้องๆ หมอโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงว่าพี่ๆ และทีมพยาบาล เต็มใจช่วยให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยสูติ-นรีเวช โดยเฉพาะเคสผ่าตัดนรีเวชที่ไม่ซับซ้อน โดยเคสนรีเวชสามารถส่งมาได้ในวันจันทร์-พฤหัส ส่วนเคสอื่นๆ ให้ติดต่อมาก่อน ซึ่งผู้ป่วยจะได้คิวผ่าตัดที่เร็วขึ้นกว่าการส่งไปโรงพยาบาลใหญ่แน่นอน ทั้งนี้เพียงต้องการให้น้องสามารถทำงานอย่างสบายใจขึ้น และเพื่อช่วยเหลือคนไข้ไม่มีจุดประสงค์อื่น"
  2016-07-09, 14:51
 • Saturday, June 25, 2016
  12:10
  “การปฏิรูประบบสาธารณสุข จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ ตั้งเป้าหมายระยะ 18 เดือน 4 เรื่อง คือ 1.แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล 2.วางแผนอัตรากำลังคน 3.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และ 4.ปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข”
  2016-06-25, 12:10
 • Saturday, June 25, 2016
  12:10
  “การปฏิรูประบบสาธารณสุข จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ ได้ตั้งเป้าหมายระยะ 18 เดือนใน 4 เรื่อง คือ 1.การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล 2.การวางแผนอัตรากำลังคน 3.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และ 4.การปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข”
  2016-06-25, 12:10

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน