คำคน
 • Wednesday, August 10, 2016
  12:47
  “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคือเชี่ยวชาญการดูแลคน ไม่ได้ดูแลโรค แต่ดูแลคนตั้งแต่ก่อนป่วยว่าทำอย่างไร ป้องกันไม่ให้ป่วย บ้านเราเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และประกาศนโยบายชัดว่าทำจากเขตเมืองก่อน แล้วค่อยๆ ขยาย เพราะทำทีเดียวทั้งประเทศคงไม่ได้”
  2016-08-10, 12:47
 • Friday, August 05, 2016
  10:09
  "สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป"
  2016-08-05, 10:09
 • Wednesday, August 03, 2016
  16:02
  "ยังไม่มีการแยกเงินเดือนอะไรทั้งสิ้น ขอให้อย่าเพิ่งกังวล เพราะหากจะทำอะไรก็ต้องมีผลการศึกษาอย่างรอบด้านแน่นอน"
  2016-08-03, 16:02
 • Sunday, July 31, 2016
  09:23
  "ขอยืนยันว่าคนที่มาลงทะเบียนจะได้รับสวัสดิการมากกว่าที่ไม่มาลงทะเบียน เพราะคนที่มาลงทะเบียนถือว่าแสดงตัวต้องการสวัสดิการรัฐอย่างแท้จริง ดังนั้น คนที่ไม่มาลงทะเบียนแสดงว่ามีรายได้เพียงพอ หรือพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับ ไม่ต้องการสวัสดิการเพิ่มเติม"
  2016-07-31, 09:23
 • Monday, July 18, 2016
  10:38
  "เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยืนยันว่าไม่มีการล้มระบบบัตรทองหรือทำให้เป็นบัตรอนาถา เพราะเป็นสิทธิของประชาชนคนไทยที่จะได้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด งานไม่ได้ชะงัก กำลังช่วยกันดำเนินการเรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2560 และก้าวต่อไปที่จะทำร่วมกันคือการพัฒนาคุณภาพบริการ"
  2016-07-18, 10:38
 • Thursday, July 14, 2016
  17:17
  “โครงการ 30 บาท มาพร้อมกับปัญหาเงินไม่พอ ถึงแม้ว่ามีคนจำนวนหนึ่งอ้างว่าเงินเพียงพอ แล้วบอกว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากการบริหารการเงินไม่ดีเอง ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเพียงการให้เหตุผลในการถกเถียงกัน แต่ในความเป็นจริง แทบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็ยอมรับกันว่าเงินที่ สปสช.ให้หน่วยบริการนั้นไม่เพียงพอที่จะนำมาจัดบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้ ทำให้ผู้ให้บริการจำนวนมากเกิดความรู้สึกและมองว่าผู้ป่วย 30 บาทที่เข้ามารับการรักษาคือภาระของโรงพยาบาล"
  2016-07-14, 17:17
 • Saturday, July 09, 2016
  14:51
  "แค่ต้องการสื่อสารไปยังน้องๆ หมอโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงว่าพี่ๆ และทีมพยาบาล เต็มใจช่วยให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยสูติ-นรีเวช โดยเฉพาะเคสผ่าตัดนรีเวชที่ไม่ซับซ้อน โดยเคสนรีเวชสามารถส่งมาได้ในวันจันทร์-พฤหัส ส่วนเคสอื่นๆ ให้ติดต่อมาก่อน ซึ่งผู้ป่วยจะได้คิวผ่าตัดที่เร็วขึ้นกว่าการส่งไปโรงพยาบาลใหญ่แน่นอน ทั้งนี้เพียงต้องการให้น้องสามารถทำงานอย่างสบายใจขึ้น และเพื่อช่วยเหลือคนไข้ไม่มีจุดประสงค์อื่น"
  2016-07-09, 14:51
 • Saturday, June 25, 2016
  12:10
  “การปฏิรูประบบสาธารณสุข จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ ตั้งเป้าหมายระยะ 18 เดือน 4 เรื่อง คือ 1.แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล 2.วางแผนอัตรากำลังคน 3.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และ 4.ปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข”
  2016-06-25, 12:10
 • Saturday, June 25, 2016
  12:10
  “การปฏิรูประบบสาธารณสุข จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ ได้ตั้งเป้าหมายระยะ 18 เดือนใน 4 เรื่อง คือ 1.การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล 2.การวางแผนอัตรากำลังคน 3.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และ 4.การปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข”
  2016-06-25, 12:10
 • Wednesday, June 08, 2016
  16:34
  "นโยบายบอกว่าอยากให้แต่ละโรงพยาบาลหารายได้ด้วย อย่ารอแต่ส่วนกลาง รัฐมนตรีก็บอกเองว่าจะรองบ สปสช.ไม่พอหรอก แต่โรงพยาบาลก็ถูกมัดมือมัดเท้าด้วยกฎระเบียบต่างๆ แล้วจะให้เราหาอย่างไรล่ะ ผมก็ยังไม่รู้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จะหาเงินเข้ามาได้อย่างไรให้เพียงพอ เพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากร และเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาประชาชน"
  2016-06-08, 16:34
 • Wednesday, May 18, 2016
  16:48
  "ส่วนที่ขอเพิ่มตำแหน่งนั้น มีความจำเป็นจริงๆ อย่างพยาบาลเชี่ยวชาญ มีโรงพยาบาลใหญ่ถึง 15 แห่งที่ไม่มีตำแหน่งนี้ อีกทั้งพยาบาลที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก ทำงานห้องผ่าตัด หรือพยาบาลวิสัญญี ควรให้เขาได้รับตำแหน่งตรงนี้ ไม่ควรปล่อยให้ตำแหน่งตัน ทั้งนี้ในการเสนอขอตำแหน่งเป็นการขอเฉพาะในส่วนที่จำเป็นจริงๆ" 
  2016-05-18, 16:48
 • Thursday, May 12, 2016
  12:28
  “กระทรวงสาธารณสุขยังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาพยาบาลเงินเดือนตัน และความก้าวหน้าวิชาชีพ โดยเตรียมขอเพิ่มตำแหน่งซี 8 ชำนาญการพิเศษ 20,000 ตำแหน่ง และตำแหน่งพยาบาลอาวุโสซี 9 โดยไม่ต้องยุบรวมเพื่อดึงให้พยาบาลอยู่ในระบบ ซึ่งจะนำเรื่องเข้า อ.ก.พ.สธ. เพื่อนำเสนอต่อ ก.พ.ต่อไป”
  2016-05-12, 12:28
 • Wednesday, May 04, 2016
  22:38
  “มอบหมายงานให้แต่ละเขตสุขภาพ เร่งดำเนินการตามแผนการพัฒนาฯ พร้อมจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ไปสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น มีความเท่าเทียม ส่งผลให้อัตราป่วยตายลดลง ความแออัดของผู้ป่วยลดลง”
  2016-05-04, 22:38
 • Monday, May 02, 2016
  10:44
  “คปภ.เตรียมให้มีการทำประกันภัยสำหรับศัลยแพทย์ หรือหมอผ่าตัดโดยตรง เพื่อให้ความคุ้มครองจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้องแทนหมอ หากถูกพิสูจน์ว่าหมอเป็นฝ่ายผิดจริง โดยจะเร่งหารือกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและเบี้ยประกันที่เป็นประโยชน์ทุกฝ่าย ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งประกันภัยส่วนบุคคล และประกันภัยกลุ่ม”
  2016-05-02, 10:44

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
1 ชั่วโมง 56 นาที ago
พลิศาน์
11 ชั่วโมง 1 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
1 ชั่วโมง 56 นาที ago
พลิศาน์
11 ชั่วโมง 1 นาที ago
กลับด้านบน