คำคน
 • Monday, March 14, 2016
  11:08
  “สหวิชาชีพในระบบสาธารณสุขเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่มีการปรับระดับค่าตอบแทน พ.ต.ส. แม้ว่าจะต้องทำงานในภาวะเสี่ยง หรือแม้จะฝึกหรือเรียนต่อจนเป็นระดับอาจารย์สอนนักศึกษา แต่ค่าตอบแทน พ.ต.ส.ที่ได้รับก็อยู่ที่ 1,000 บาท ไม่มีการเลื่อนระดับค่าตอบแทนเหมือนกับวิชาชีพอื่น ซึ่งไม่จูงใจให้เกิดการพัฒนาและต่อยอด”
  2016-03-14, 11:08
 • Wednesday, March 09, 2016
  18:47
  “บริษัทมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในประเทศ...มองได้ว่า ระบบประกันสังคมของประเทศมีความมั่นคงและมีความสามารถในการเติบโตของรายได้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของรายได้ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล”
  2016-03-09, 18:47
 • Tuesday, March 08, 2016
  13:58
  “เรื่องนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แต่การดำเนินการต้องค่อยเป็นค่อยไป คงแก้ทั้งหมดไม่ได้ในปีเดียว อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าระบบสาธารณสุขเป็นของทุกวิชาชีพและทุกคนในระบบต่างมีค่าเหมือนกัน”
  2016-03-08, 13:58
 • Friday, March 04, 2016
  16:33
  “ในส่วนของ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนั้น ได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมว่าแพทย์ เป็น “ผู้ให้บริบาล” ไม่ใช่ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งเท่ากับผู้ป่วยไม่ใช่ผู้บริโภค และแพทย์จะไม่รวมอยู่ในคดีผู้บริโภคอีกต่อไป หลักการนี้เป็นสากล ไม่มีประเทศไหนให้เรื่องการแพทย์เป็นคดีผู้บริโภคแบบไทย บางประเทศถึงกับออกกฎหมายว่าในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินห้ามฟ้องทางแพ่งกับผู้ให้การช่วยเหลือด้วยซ้ำเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครกล้าช่วยเลย” 
  2016-03-04, 16:33
 • Thursday, March 03, 2016
  19:10
  “กมธ.สาธารณสุข พยายามรับฟังความเห็นให้รอบด้านมากที่สุด เพราะทราบว่าเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งมาก ซึ่งคงมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1.ให้ทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ต้องมีการต่ออายุ และ 2.ให้ต่ออายุใบอนุญาตเฉพาะทันตแพทย์ใหม่ที่สอบใบอนุญาต โดยให้กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง”              
  2016-03-03, 19:10
 • Tuesday, March 01, 2016
  16:08
  “ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระยะต่อไป ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 วงเงินงบประมาณ 11,679 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ โดยเพิ่มคุณภาพระบบบริการ 12 ด้านอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มสาขาที่ 13 คือการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอรับบริจาคอวัยวะกว่า 5,000 ราย ขณะที่มีผู้บริจาคอวัยวะเพียงปีละ 200 กว่าราย”
  2016-03-01, 16:08
 • Tuesday, February 23, 2016
  14:36
  "เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องร่วมกันส่งเสียงไปยังรัฐบาลว่างบ UHC ไม่พอ และจะทำให้คุณภาพการรักษาประชาชนลดลง จึงต้องช่วยกันกระตุ้นให้รัฐบาลหันมาสนใจต่อการดูแลสุขภาพประชาชน"
  2016-02-23, 14:36
 • Wednesday, February 17, 2016
  16:42
  “หากการปฏิรูป รพ.สต.ไม่เกิดขึ้นจริง ก็จะชี้ถึงอนาคตของ รพ.สต. เป็นจุดเปลี่ยนที่หมออนามัยและคน รพ.สต.จำเป็นต้องเลือก คือ 1.แยกตัวจาก ก.พ. หรือ 2.แยกตัวออกไปรวมกับท้องถิ่นในสังกัด อปท.ภายใต้ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ พ.ศ.2542”
  2016-02-17, 16:42
 • Saturday, February 13, 2016
  18:13
  “ช่วง 2-3  ปีที่ผ่านมา ก็พยายามคุยกับ ก.พ.ว่าจะเอา 22% ขึ้นชำนาญการพิเศษได้ไหม เอา 2 หมื่นคนใน 9 หมื่นขึ้น ให้เขาได้หายใจได้บ้าง แต่พอเกณฑ์ในปี 2558 ออกมาคือให้ขยายเพดาน 22% ได้ แต่ต้องยุบตำแหน่งว่างด้วย พยาบาลก็หมดกำลังใจ ซึ่งน่ากลัวมากเพราะถ้าตันอยู่แบบนี้แล้วเขาจะอยู่ไปทำไม”
  2016-02-13, 18:13
 • Sunday, February 07, 2016
  20:10
  “ธุรกิจ รพ.เป็นตลาดใหญ่ รายใหญ่ๆ โฟกัสตลาดบน หรือกลาง-บน แต่เราเน้นตลาดระดับกลาง ซึ่งยังมีช่องทางเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะต่างจังหวัดที่มีโพเทนเชียลอีกหลายเมืองตามการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น สำหรับ รพ.เชียงใหม่ราษฎร์มีพื้นที่ใช้สอย 1 หมื่น ตร.ม. บนที่ดินเกือบ 3 ไร่ เน้นลูกค้าบัตรทอง แต่จะขยายฐานลูกค้าเงินสดมากขึ้น” 
  2016-02-07, 20:10
 • Wednesday, February 03, 2016
  11:06
  "ความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพมาจากหลายปัจจัยทั้งด้านสุขภาพกาย-จิต และปัจจัยทางสังคม โดยสถานะสุขภาพเป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคม (สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ) มากที่สุดถึงร้อยละ 50 รองลงมาคือ พฤติกรรมทางสุขภาพ ร้อยละ 30"
  2016-02-03, 11:06
 • Tuesday, January 19, 2016
  08:58
  “ปีนี้มีแผนเพิ่มตัวแทนและสำนักงานในต่างประเทศ โดยปีก่อนเปิดไป 10 แห่ง ทำให้มีทั้งสิ้น 33 แห่ง จาก 18 ประเทศ และสนใจขยายตลาดลูกค้าอินโดนีเซีย และจีน คนไข้ต่างประเทศโตขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะตลาดเมียนมาขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของคนไข้ต่างชาติ"
  2016-01-19, 08:58
 • Sunday, January 10, 2016
  14:00
  “อยากให้ตั้งสตินิดหนึ่ง แน่นอนเราเสียใจ เราไม่พอใจ ไม่แฮปปี้ แต่มันผ่านไปแล้ว ต้องกลับมาดู หาทางออก ทุกคนรับบัญชาพร้อมๆ กัน จะเบี้ยวทีหลังไม่ได้ นายกฯ บอก ถ้าปรับแก้ระเบียบ26 ข้อ แล้วคุณส่งมาผมก็อนุมัติ ก็จบ เข้าใจกันเปล่า ซักซ้อมด้วยนะ ชาตอุดม ท่านณรงค์ เข้าใจตรงกัน นายกฯ รอเซ็นอย่างเดียว” 
  2016-01-10, 14:00
 • Thursday, January 07, 2016
  10:42
  “ให้หาเงินมาอุดหนุนให้ ต้องการแบบนั้นหรือ ก็เอาสิโครงการ 30 บาทก็ยกเลิกไป เอามาจ่ายค่ายาง ค่าข้าว ให้มันชดเชยไป เพราะผมมีเงินเท่านี้ แต่ตอนนี้กำลังสร้างความเข้มแข็ง”
  2016-01-07, 10:42

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน