สถิติ
 • Wednesday, May 01, 2019
  17:44
  จากข้อเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายอัตรากําลังของแต่ละสายงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยกำหนดให้มีตำแหน่งนายแพทย์ 25,560 อัตรา ทันตแพทย์ 7,512 อัตรา และเภสัชกร 11,617 อัตรา
  2019-05-01, 17:44
 • Tuesday, April 23, 2019
  12:04
  ข้อมูลในปี 2559 - 2562 รถพยาบาลสังกัด สธ.เกิดอุบัติเหตุ 110 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 318 ราย เป็นพยาบาลและบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 129 ราย เสียชีวิต 4 ราย พิการ 2 ราย ผู้ป่วยบาดเจ็บ 58 ราย เสียชีวิต 3 ราย คู่กรณีเสียชีวิต 14 ราย ส่วนใหญ่เกิดขณะส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลถึงร้อยละ 80  
  2019-04-23, 12:04
 • Thursday, April 18, 2019
  13:36
  ประเทศไทยมีอัตราการผ่าคลอดสูงประมาณร้อยละ 35-40 หรือ 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ขณะที่ WHO กำหนดไว้ไม่ควรเกินร้อยละ 15 
  2019-04-18, 13:36
 • Wednesday, April 03, 2019
  19:54
  แบ่งเป็น Medical Tourism 2.5 ล้านครั้ง และ Expat ประมาณ 9.2 แสนครั้ง สร้างรายได้ 1.4 แสนล้านบาท มี รพ.เอกชนและคลินิกเอกชนได้รับรอง HA 1,382 แห่ง JCI แห่ง 
  2019-04-03, 19:54
 • Wednesday, March 13, 2019
  17:07
  ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตทั่วโลกกว่า 850 ล้านคน ทำให้โรคไตเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 6 ของสาเหตุการตายทั้งหมด สิ่งที่น่าสนใจคือ แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี และมีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นถึง 1,500,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี โรคเหล่านี้สัมพันธ์กับพฤติกรรมกินเค็ม ที่นอกจากผู้ใหญ่กินเค็มเกิน 2 เท่าแล้ว ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของเด็กซึ่งเด็กไทยกินเค็มเกินเกือบ 5 เท่า
  2019-03-13, 17:07
 • Wednesday, March 06, 2019
  19:55
  ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน ใน 4 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เปรียบเทียบระหว่างไทย ประเทศในอาเเซียน และประเทศที่พัฒนาแล้ว 
  2019-03-06, 19:55
 • Monday, March 04, 2019
  11:54
  ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลการกระจายของบุคลากรด้านสาธารณสุข 4 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยจำแนกตามรายภาค 4 ภาค 
  2019-03-04, 11:54
 • Thursday, February 28, 2019
  10:42
  ข้อมูลจาก Health at a Glance 2017 ของกระทรวงสาธารณสุขรายงานข้อมูลการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พ.ศ.2560 โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
  2019-02-28, 10:42
 • Wednesday, February 20, 2019
  09:45
  สถานการณ์การจ้างงานกำลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ในปี 2560 ของ  4 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล 
  2019-02-20, 09:45
 • Wednesday, December 26, 2018
  08:29
  รายจ่ายที่ครัวเรือนจ่ายเองเพื่อซื้ออาหารเสริม ยาบำรุงและวิตามินเพิ่มจาก 465 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2545 เป็น 7.7 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 ชี้ภาครัฐต้องเฝ้าระวังเพราะอาหารเสริมอาจส่งผลต่อชีวิตได้
  2018-12-26, 08:29
 • Friday, November 23, 2018
  13:04
  สำนักงานสถิติเผยปี 2560 มูลค่ารายรับจากการดำเนินกิจการ รพ.เอกชน 234,327.2 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 99,427 ล้านบาท
  2018-11-23, 13:04
 • Saturday, October 06, 2018
  10:59
  ทางการแพทย์แนะนำว่าการออกแรงในระดับปานกลางขึ้นไปจะได้ผลดีที่สุด เราจะได้ไม่หมดแรงไปเสียก่อน และพอออกกำลังกายจนถึงนาทีที่ 10 ร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น หลังนาทีที่ 13 -20 จะเป็นการเข้าสู่ช่วงการเผาผลาญไขมันอย่างจริงจัง
  2018-10-06, 10:59
 • Saturday, September 01, 2018
  10:31
  องค์การอนามัยโลก รายงานถึงสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรกทั่วโลก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสโตรกเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดด้วยตัวเลขรวม 15.2 ล้านรายในปี 2559 และยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตตลอด 15 ปีที่ผ่านมา
  2018-09-01, 10:31
 • Sunday, August 26, 2018
  13:12
  แนวทางป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและไขมันสูง, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, จำกัดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ควบคุมน้ำหนัก, หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจำปี 
  2018-08-26, 13:12

Pages

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
1 วัน 10 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
1 วัน 10 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน