สถิติ
  • Tuesday, July 23, 2013
    09:46
    สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้ป่วย    67,889 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย    71 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร  105.95 อัตราตายต่อแสนประชากร  0.11 อัตราป่วยตาย   0.1 %   ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค http://www.thaivbd.org/dengue.php?id=221  
    2013-07-23, 09:46

ความคิดเห็นล่าสุด

...
พิชญาภา ผงทอง
1 วัน 17 ชั่วโมง ago
Anonymous
1 วัน 17 ชั่วโมง ago
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
3 วัน 5 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
พิชญาภา ผงทอง
1 วัน 17 ชั่วโมง ago
Anonymous
1 วัน 17 ชั่วโมง ago
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
3 วัน 5 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน