สถิติ
 • Thursday, July 25, 2013
  21:18
  ประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปี 2554 กรณี จำนวนผู้รับประโยชน์ทดแทน จำนวนเงินประโยชน์ทดแทน ราย ร้อยละ
  2013-07-25, 21:18
 • Tuesday, July 23, 2013
  21:04
  ในปีงบประมาณ 2555 จากประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพทั้งประเทศ จำนวน 64.59 ล้านคน มีผู้มาลงทะเบียนสิทธิแล้ว จำนวน 64.53 ล้านคน คิดเป็นความครอบคลุมได้ร้อยละ 99.90 ของประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.05 โดยยังคงมีประชากรที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ จำนวน 65,113 คน และกลุ่มรอพิสูจน์สถานะ จำนวน 791,008 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1จำนวนผู้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกประเภทสิทธิ ปีงบประมาณ 2555 ลำดับ ประเภทสิทธิ ปี 2554 (คน)
  2013-07-23, 21:04
 • Tuesday, July 23, 2013
  15:18
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทย ณ วันที่ 16 ก.ค. 56 จำนวนผู้ป่วย 73,903 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย                                 73 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 115.33 อัตราตายต่อแสนประชากร 0.11 อัตราป่วยตาย       0.1 %                                
  2013-07-23, 15:18
 • Tuesday, July 23, 2013
  09:46
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้ป่วย    67,889 ราย จำนวนผู้ป่วยตาย    71 ราย อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร  105.95 อัตราตายต่อแสนประชากร  0.11 อัตราป่วยตาย   0.1 %   ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค http://www.thaivbd.org/dengue.php?id=221  
  2013-07-23, 09:46

ข่าวยอดนิยม

ความคิดเห็นล่าสุด

thawathit
2 วัน 13 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ความคิดเห็นล่าสุด

thawathit
2 วัน 13 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน