เกาะติดสถานการณ์
 • Monday, September 30, 2019
  15:24
  กรมการแพทย์ ร่วมมือบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด อำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติกว่า 2 ล้านคน ชำระค่าตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพที่เซเว่น อีเลฟเว่น ตลอด 2 ชั่วโมงกว่า 12,500 สาขาทั่วประเทศ
  2019-09-30, 15:24
 • Sunday, September 29, 2019
  17:46
  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบเรียกร้องให้คนไทย "หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้า" เพราะบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เสียชีวิตและก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
  2019-09-29, 17:46
 • Sunday, September 29, 2019
  15:03
  สสส.ร่วมกับ สถ. จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระสร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร ปี 2 ยกระดับผู้นำระดับชุมชนท้องถิ่น พร้อมประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และมอบรางวัลสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น 250 คน ต้อง “อาสาทำดี” โปร่งใสเอื้อประโยชน์ส่วนรวมแท้จริง               
  2019-09-29, 15:03
 • Sunday, September 29, 2019
  13:49
  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ชวนผู้ป่วยลิ้นหัวใจเข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดเสวนาให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคหัวใจกับประชาชนทุกวัย
  2019-09-29, 13:49
 • Thursday, September 26, 2019
  16:00
  สสส.ร่วม ศวส. ภาคีเครือข่าย จัดเสวนาพฤติกรรมดื่มหนักดื่มเร็ว พร้อมส่งพลังใจให้ครอบครัว “ลัลลาเบล” องค์กรผู้หญิงชี้ทุกอาชีพต้องได้รับเกียรติ ไม่มีใครมีสิทธิล่วงละเมิด
  2019-09-26, 16:00
 • Wednesday, September 25, 2019
  22:11
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่ง ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จนอาจไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราว ทั้งนี้ ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถทำงานได้จากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ไม่ต้องกังวลสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดกฎกระทรวงแรงงานกรณีเหตุสุดวิสัยไว้ช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน โดยจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วัน ผู้ที่ประสบอุทกภัย หรือผู้ประกันตน สามารถขอแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) พร้อมหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/ สาขา/ จังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 เจ้าหน้าที่ใ
  2019-09-25, 22:11
 • Monday, September 23, 2019
  16:04
  สคล.ร่วมภาคีเครือข่ายเปิดวงจรอันตรายพบภาวะเสี่ยงเพิ่มกว่า 3.3 เท่า หวั่นเด็กโตขึ้นสร้างปัญหาสังคม “ทิชา” ย้ำบ่อเกิดหน่อ เชื้อความรุนแรง เด็กผลิตซ้ำเป็นลูกโซ่ ด้านกรมพินิจฯเดินหน้าทำงานเชิงรุกสกัดนักดื่มหน้าใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่เดอะฮอล์บางกอก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยในครอบครัวนักดื่ม”
  2019-09-23, 16:04
 • Sunday, September 22, 2019
  12:41
  2019-09-22, 12:41
 • Thursday, September 19, 2019
  20:34
  องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับรอง“การแสดงเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน 100%” เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในไทยที่ได้รับรางวัลนี้ พร้อมขยายผลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2019-09-19, 20:34
 • Thursday, September 19, 2019
  19:36
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ  ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด และบริษัท บิวตี้ นิสต้า จำกัด 
  2019-09-19, 19:36
 • Wednesday, September 18, 2019
  20:32
  วิกฤตสุขภาพพระสงฆ์ไทยนับแสนราย​ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เหตุพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย อาหารไม่ถูกโภชนาการ องค์กรสุขภาพ เร่งเดินหน้าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผนึกกำลังหยุดเจ็บป่วย พลิกบทบาทเป็นผู้นำสังคม สสส. จัดหลักสูตรพระพระคิลานุปัฏฐาก พระสงฆ์ต้นแบบการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ พัฒนาพระสงฆ์ผู้นำสุขภาพ-เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงในวัด  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดแถลงข่าว “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย”  ที่วัดยานนาวา  โดยภายในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรพระสงฆ์ต้นแบบขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก  พระสงฆ์ต้นแบบการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
  2019-09-18, 20:32
 • Monday, September 16, 2019
  20:34
  รพ.เมตตาประรักษ์ ชี้น้ำปัสสาวะหยอดตา อาจมีเชื้อโรคเข้าสู่ดวงตา ทำให้เกิดภาวะเยื่อบุตาอักเสบ ตามัว ปวดตา ตาแดง กระจกตาอักเสบ และหากรักษาไม่ทันท่วงที อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร   นพ.มานัส โพธาภาณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น กระแสในเรื่องการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย บาดแผลต่าง ๆ โดยกล่าวอ้างว่าปัสสาวะเป็นยามหัศจรรย์ สามารถรักษาโรคต่าง ๆ หลายโรคให้หายได้ เช่น ตาอักเสบ ต้อเนื้อ ต้อลม โดยการใช้น้ำปัสสาวะหยอดตาหรือกรอกตา ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รับรองว่าสามารถนำน้ำปัสสาวะมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้ จึงอยากให้ประชาชนอย่าพึ่งเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับ โดยไม่ใช้วิจารณญาณ เพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี และพึงตระหนักว่าไม่มียาวิเศษใด ๆ สามารถรักษาโรคได้ทุกโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดวงตาที่เป็นอวัยวะบอบบาง หากเกิดการอักเสบติดเชื้ออาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างถาวรได้
  2019-09-16, 20:34
 • Monday, September 16, 2019
  13:49
   
  2019-09-16, 13:49
 • Sunday, September 15, 2019
  09:23
  สธ.จัดงบซื้อยาน้ำกัดเท้าและยากันยุงมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยตามศูนย์พักพิงใน จ.อุบลราชธานี ผู้ตรวจฯเขต 10 ยันตอนนี้ได้ของครบแล้ว ส่วนเวชภัณฑ์อื่นๆยังมีครบ โรงพยาบาลไม่ได้ขาดยา
  2019-09-15, 09:23

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
1 ชั่วโมง 57 นาที ago
Peerasak C.
1 วัน 4 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสันต์​ หมวกหมื่นไวย์
1 ชั่วโมง 57 นาที ago
Peerasak C.
1 วัน 4 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน