เกาะติดสถานการณ์
 • Sunday, May 20, 2012
  10:28
  วัคซีนมะเร็งปากมดลูก ไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ ไม่คุ้มค่าในการจัดซื้อ จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเจอปัญหา เพราะรัฐบาลเพื่อไทย ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของคนในบัตรทอง นี่คือขบวนการล้มระบบหลักประกันสุขภาพอย่างแท้จริง
  2012-05-20, 10:28
 • Sunday, May 20, 2012
  10:23
  “หมอชูวิทย์” ประธานบอร์ดอปสข. เขต 4 สระบุรีนำทีมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการบัตรทอง พบมิตรไมตรีคลินิกกว่า 10 แห่งในเขตเมือง ตั้งทีมสหวิชาชีพให้บริการเชิงรุกตรวจ รักษาฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน เผยเตรียมแผนจัดบริการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุม เพื่อลดอัตราการใช้ยาและหนุนเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน
  2012-05-20, 10:23
 • Saturday, May 19, 2012
  16:50
  จากการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาโครงการต่างๆ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสนอ 4 โครงการเร่งด่วนวงเงินทั้งหมด 109.28 ล้านบาท รวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในสถานพยาบาลใน อ.เมือง อ.บางปลาม้า และอ.สองพี่น้อง 
  2012-05-19, 16:50
 • Saturday, May 19, 2012
  15:06
  กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือปัญหาและภัยสุขภาพต่างๆที่จะเกิดตามมา จากการเคลื่อนย้ายแรงงาน การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายฯ โดยจะยกระดับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 440 เตียง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 700 เตียง ภายในปี 2555 
  2012-05-19, 15:06
 • Saturday, May 19, 2012
  11:46
  ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)วาระหนึ่งระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคมนี้ โดยการจัดสรรงบประมาณปี 2556 จำนวน 2,400,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณ ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 2,380,000 ล้านบาทจำนวน 20,000 ล้านบาท  (0.8%) ขณะที่สธ.ได้รับงบหนึ่งแสนล้านบาทเป็นอันดับหก รองจากศธ. งบกลาง มหาดไทย กลาโหม คลัง
  2012-05-19, 11:46
 • Saturday, May 19, 2012
  11:41
  ครม.เยี่ยมติดตามโครงการยกระดับโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลศูนย์ และงานนโยบายด้านสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 19 พฤษภาคม 2555  ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  2012-05-19, 11:41
 • Saturday, May 19, 2012
  11:22
  สถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกทั้งประเทศ ตั้งแต่ ม.ค.จนถึงปัจจุบัน ตายแล้ว 9 รายป่วยร่วม 7 พันคน พื้นที่แนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นอยู่ทางฝั่งอันดามัน ภาคกลางและเหนือตอนล่างคนลาวแห่ข้ามแม่น้ำโขงมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในอำนาจเจริญ
  2012-05-19, 11:22
 • Friday, May 18, 2012
  19:57
    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและนำเข้ายาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 56 ราย ในการกำกับดูแล การขายวัตถุตำรับที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนผสม
  2012-05-18, 19:57
 • Friday, May 18, 2012
  19:54
    เสวนาการเข้าถึงยาของ 7โรคเรื้อรังโรคเอดส์ มะเร็ง หัวใจ  ไต เบาหวาน ธาลัสซีเมียและฮีโมฟีเลียในเชิงลึก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคุณค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงยาของผู้ป่วย อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมต่อไป
  2012-05-18, 19:54
 • Friday, May 18, 2012
  19:52
  นิด้าโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของ 19 กระทรวง" ของรัฐบาลยิ่วลักษณ์ ชินวัตร พบกระทรวงยุติธรรมอันดับหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขอันดับสอง ด้านกระทรวงเกษตรได้อันดับต่ำสุด
  2012-05-18, 19:52
 • Friday, May 18, 2012
  16:06
  สธ. จับมือภาครัฐ-เอกชนร่วมป้องกันปัญหาวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ตั้งเป้านำร่อง 50 แห่งในกรุงเทพฯและนนทบุรี แนะแรงงานหญิงพกถุงยางอนามัย 
  2012-05-18, 16:06
 • Friday, May 18, 2012
  15:30
  มูลนิธิสุขภาพผู้หญิง เตรียมร่อนจม.เปิดผนึก ร้อง สธ.ทบทวนนโยบายฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้เด็กหญิง 12 ปี ชี้ไร้ผลวิจัยยืนยันว่าป้องกันได้ตลอดชีวิตจริงอย่างที่ สธ.โม้ แถมไม่คุ้มค่า เพราะครอบคลุมสายพันธุ์แค่ 50-70% และยังต้องมีการตรวจคัดกรองเหมือนเดิม ก่อนกดราคาวัคซีนต้องต่ำกว่า 190 บาทต่อเข็ม จึงคุ้มค่ากว่า เสนอให้คัดกรองเพิ่ม 80% ลดจำนวนป่วยตายได้
  2012-05-18, 15:30
 • Friday, May 18, 2012
  14:48
    สพฉ.ระดมความคิดเห็นวางแผนเตรียมการยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ชี้ยุโรปพัฒนากว่าไทยมาก มีหมายเลขฉุกเฉินเดียว แจ้งเหตุได้ทุกกรณี แต่ของไทยมีเบอร์ฉุกเฉินกว่า 40 เบอร์ ยากต่อการจดจำ โดยสพฉ.จะพัฒนายกระดับให้เป็นเหมือนยุโรป สามารถแจ้งเหตุได้ทุกกรณี
  2012-05-18, 14:48
 • Friday, May 18, 2012
  14:11
    สหพัฒน์ผนึกยักษ์ยาญี่ปุ่น ลุยตลาดร้านขายยา-สินค้าสุขภาพเมืองไทย วาดเป้า 3 ปี สยายปีก 100 สาขา พร้อมดันไทยฮับอาเซียน
  2012-05-18, 14:11

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
15 ชั่วโมง 7 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
15 ชั่วโมง 7 นาที ago
กลับด้านบน