แลหน้า
 • Saturday, September 07, 2019
  10:06
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือนักวิจัยด้านไข้มาลาเรียจากนานาชาติดำเนินโครงการ “การศึกษาการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย” ด้วยนวัตกรรมฟาสต์แทร็ก ชี้ลดเวลาการพัฒนาและประเมินวัคซีนจาก 30 ปี เหลือ 10 ปี สร้างแพลทฟอร์มใหม่การพัฒนาวัคซีนของโลก
  2019-09-07, 10:06
 • Wednesday, September 04, 2019
  12:43
  นิตยสาร CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 3.ค่าใช้จ่ายในระบบ 4.การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ
  2019-09-04, 12:43
 • Wednesday, September 04, 2019
  11:53
  ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาฯ เผยตัวเลขผู้ผิดปกติจากการใช้กัญชา พบแนวโน้มมากขึ้น แนะใช้ให้ถูกต้องตามข้อบ่งชี้ ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น
  2019-09-04, 11:53
 • Sunday, September 01, 2019
  09:21
  ในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่จะบรรลุในอีก 15 ปี (พ.ศ. 2573) โดยหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือ การยุติการแพร่ระบาดของวัณโรคขนาดปัญหาและผลการควบคุมวัณโรค จากรายงานวัณโรคของโลกปี พ.ศ. 2560 (global tuberculosis report 2017) โดยองค์การอนามัยโลก คาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) ของโลก สูงถึง 10.4 ล้านคน (140 ต่อแสนประชากร) มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตสูงถึง 1.7 ล้านคน สำหรับจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี 1.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดโดยเสียชีวิตปีละ 0.4 ล้านคน สำหรับจำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR/MDR-TB คาดว่าจะมี 6 แสนคน โดยพบได้ ร้อยละ 4.1 ของผู้ป่วยใหม่ และร้อยละ 19 ของผู้ป่วยที่เคยรักษามาก่อน ในจำนวนนี้เป็น MDR-TB 4.9 แสนคน สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทย
  2019-09-01, 09:21
 • Monday, August 26, 2019
  13:04
  ประเทศไทยมีทั้งสิ้น 76 จังหวัด + 1 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั้งหมดล้วนแต่มีความจำเพาะและตั้งอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นการจัดระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คงไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันหรือเหมือนกันทั้งหมดได้
  2019-08-26, 13:04
 • Sunday, August 25, 2019
  09:54
  จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนอ่าวนางให้สะอาด มาจากความตั้งใจของคนในพื้นที่ ผนวกกับความ “เข้มแข็ง” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการจัดการเมืองให้สะอาด ไม่ต้องเริ่มต้นจากรัฐบาล ไม่ต้องอ้อนวอนจังหวัดให้เป็นผู้ริเริ่ม เพียงแค่คนตัวเล็กๆ ในท้องถิ่น ร่วมมือกัน ใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถเปลี่ยนเมืองให้สะอาดได้
  2019-08-25, 09:54
 • Wednesday, August 14, 2019
  13:10
  วันที่ 1 พ.ค.62 ที่ผ่านมา พ.ร.บ.สถาบันการอุดมศึกษา 2562 มีผลบังคับใช้ ท่ามกลางความกังวลของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข ถึงกรณีที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลต่อการลดบทบาทของสภาวิชาชีพในการกำกับและดูแลมาตรฐานการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสุขภาพ
  2019-08-14, 13:10
 • Sunday, August 11, 2019
  18:02
  เปิดตัวอย่างการดูแลสุขภาพผู้เฒ่า ผ่านชมรมผู้สูงอายุเวียงมอก จ.ลำปาง กับแนวคิด “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”
  2019-08-11, 18:02
 • Saturday, August 03, 2019
  10:19
  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและรุนแรง หากเทียบกับต่างประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนของเขามีเวลาเตรียมตัว และรัฐบาลมีงบประมาณเพื่อรองรับ เพราะเป็นประเทศที่ “รวยก่อนแก่” แต่สำหรับประชากรไทยนั้นส่วนมาก “แก่ก่อนรวย” อีกทั้งรัฐบาลยังไม่สามารถจัดสวัสดิการให้สำหรับทุกคนได้
  2019-08-03, 10:19
 • Tuesday, July 23, 2019
  14:55
  รพ.กำแพงเพชร นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) โดยสามารถเปิด PCC ได้ครบทุกพื้นที่รับผิดชอบ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ประชาชนลดระยะเวลาการรอคอยและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเมื่อต้นปีนี้ยังได้เปิดตัวโครงการ “No Walk-in OPD” 
  2019-07-23, 14:55
 • Friday, July 19, 2019
  20:41
  "หลักการคือเมื่อคุณมีทุนมนุษย์ คุณต้องรักษาเขา เวลาเจ็บป่วยเรามี Fast Track ให้ ทีนี้กลับมาที่กรอบของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผมคิดว่าเรื่อง Identification มีความจำเป็น แต่คนที่ออกบัตรแสดงตัวได้ดีที่สุดคือสภาวิชาชีพ แล้วไปจัดการเรื่องความร่วมมือในการให้บริการในแต่ละจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน”
  2019-07-19, 20:41
 • Thursday, July 18, 2019
  12:02
  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกาศคำมั่น “เข้าพรรษา” งดเหล้า เลิกเศร้าจาก “อุบัติเหตุ”
  2019-07-18, 12:02
 • Tuesday, July 09, 2019
  09:35
  "ขณะที่การเจ็บป่วยทั่วๆไป หากเป็นการเจ็บป่วยระยะสั้นลาไม่ได้ แม้เป็นไข้หวัดยังต้องเดินฉีดยาอยู่เลย และในเวลารีบเร่ง เวลาจะล้างมือมีน้อยหรือไม่ล้างเลย รวมทั้งระยะของเตียงผู้ป่วยที่ชิดมาก แหล่งเชื้อโรคอยู่ในนี้หมด ดังนั้นถ้าพยาบาลเจ็บป่วยขึ้นมามักเจ็บป่วยอันตรายหรือมีอาการหนัก"
  2019-07-09, 09:35
 • Sunday, June 30, 2019
  10:37
  สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) ร่วมกับแพทยสมาคม จัดการประชุมสัมมนา "เมื่อหมอ/พยาบาล...ป่วย When health personnel get sick"ซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจในการสัมมนาครั้งนี้ มีเรื่อง "Workplace Bullying ความรุนแรงระหว่างบุคลากร"
  2019-06-30, 10:37

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
15 ชั่วโมง 28 นาที ago
พลิศาน์
1 วัน 33 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

อริศรา ปัททุม
15 ชั่วโมง 28 นาที ago
พลิศาน์
1 วัน 33 นาที ago
กลับด้านบน