แลหน้า
 • Sunday, November 17, 2013
  09:39
  Hfocus -หากพูดถึงเชื้อดื้อยา หลายคนคงนึกถึงผลกระทบจากการทานยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลานานเกินไป หรือทานไม่ถูกวิธีตามแพทย์สั่ง จนเกิดภาวะเชื้อดื้อยา จนไม่สามารถรักษาโรคได้ ขณะที่จะหวังพึ่งการวิจัยพัฒนายาใหม่ๆคงยาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะหันไปวิจัยพัฒนายากลุ่มโรคที่มีราคาแพงมากกว่า ดังนั้น ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานด้านยาจึงหันมารณรงค์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา แต่รู้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้วปัญหาเชื้อดื้อยามีผลกระทบมากกว่านั้น...  
  2013-11-17, 09:39
 • Sunday, November 10, 2013
  10:14
  Hfocus-แม้ว่ารัฐธรรมนูญไทยปี 2540 และ ปี 2550 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแล้ว แต่รูปธรรมความก้าวหน้าการกระจายอำนาจยังปรากฏให้เห็นได้น้อยมาก โดยเฉพาะการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่น ขณะที่รูปแบบเขตบริการสุขภาพที่สธ.กำลังดำเนินการอยู่ ณ เวลานี้ นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรมว.สธ. ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านงานสาธารณสุข กลับมองว่าทำเพื่อไม่ให้อำนาจกระจายไปมากกว่า
  2013-11-10, 10:14
 • Sunday, November 03, 2013
  17:18
  Hfocus –การเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 2 ด้วยการจัดเขตบริการสุขภาพ 12 เขต เพื่อให้การบริหารจัดการ และการบริการเกิดประสิทธิผลที่สุดในรูปแบบพี่ช่วยน้อง หรือการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งฟากกระทรวงสาธารณสุข มองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะบังเกิดผลมากกว่าปล่อยให้โรงพยาบาลบริหารจัดการเอง ประเด็นที่สธ.ถูกท้วงติงมากคือ การกระจายอำนาจครั้งนี้ไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นการรวบอำนาจที่ศูนย์กลางหรือไม่ และการบริหารจัดการที่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปรียบเสมือนปลัดเขต จะไปกระจายอำนาจยังภูมิภาคได้อย่างไร
  2013-11-03, 17:18
 • Sunday, October 27, 2013
  12:09
  Hfocus -นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา หนึ่งในนักเคลื่อนไหวที่สู้เพื่อการพัฒนาของระบบสาธารณสุขไทย นพ.สุภัทรคืออีกคนหนึ่งที่หวังว่าการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เพื่อที่บุคลากรด้านสาธารณสุขจะได้ทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การทำงานในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อประชาชนจะได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งยังระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขติดอยู่กับกรอบของการกลัวสูญเสียอำนาจ 
  2013-10-27, 12:09
 • Sunday, October 20, 2013
  17:52
  Hfocus -บทสัมภาษณ์ตอนที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอแนะว่าถึงยุคที่รัฐบาลจะต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยเป็นรอบที่ 2 โดยนพ.สุรพงษ์ เสนอให้แปลงสภาพโรงพยาบาลต่างๆ ไปอยู่ในรูปองค์การมหาชน กระจายอำนาจให้โรงพยาบาลต่างๆบริหารจัดการตัวเอง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ มากที่สุด โดยยกตัวอย่างโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็น Role Model อีกประเด็นที่ อดีต รมช.สาธารณสุข คนนี้อยากเห็นคือบทบาทของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการทำตัวเป็นเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
  2013-10-20, 17:52
 • Sunday, October 13, 2013
  10:39
  Hfocus -“ถึงเวลาต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขเฟส 2 แล้ว” นี่เป็นคำกล่าวของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรมช.สธ.หนึ่งในผู้ร่วมผลักดันนโยบายบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค พูดถึงภาพรวมของระบบสาธารณสุข นพ.สุรพงษ์ ชี้ว่าการปฏิรูประบบสาธารณสุขเฟส 1 คือการทำโครงการบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค เมื่อ 12 ปีก่อน ซึ่งเนื้อแท้ของมัน คือการปฏิรูประบบงบประมาณ จากเดิมที่จัดสรรงบตามโครงการที่แต่ละโรงพยาบาลเสนอขึ้นมา มาเป็นการจัดสรรงบตามรายหัวของประชากร ให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่
  2013-10-13, 10:39
 • Wednesday, October 09, 2013
  13:30
  Hfocus -เป็นความชัดเจนเดียวที่เกิดขึ้น ... จะว่าในรอบ 10 ปี ตั้งแต่มี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ก็คงไม่ไกลเกินความเป็นจริงเท่าไรนัก เนื่องจาก “ข้อเสนอ” ที่ถูกส่งผ่าน กลับชัดแจ้งที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากฝ่ายรัฐ นำมาซึ่งความหวังที่จะได้เห็นรูปธรรม“ขณะนี้สธ. อยู่ระหว่างการเจรจากับสปส. เพื่อให้สปสช.ร่วมบริหารจัดการเรื่องการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน โดยอาจนำงบประมาณบางส่วนของกองทุนรักษาพยาบาลของ สปส.มาช่วยกันพัฒนาระบบ” คณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง สปสช. ระบุ
  2013-10-09, 13:30
 • Wednesday, October 02, 2013
  20:51
  Hfocus -จากเหนือสุดจรดท้ายปลายด้ามขวาน จากเชียงรายไล่เรียงลงสู่ปัตตานี “กลุ่มหมออนามัย” ไม่ต่ำกว่า 3,000 ชีวิต ตบเท้าแสดงพลังหน้ารัฐสภาด้วยความหวัง หวังเพียงเพื่อ “ทวงสัญญา” และทวงถามถึง “ศักดิ์ศรี” ที่พึงได้รับ 2 ต.ค. 2556 ประวัติศาสตร์ต้องจารึก ตั้งแต่ช่วงเช้า “กลุ่มหมออนามัย” ทั่วประเทศ รวมตัวกันอย่างแข็งขั้นบริเวณหน้าพระบรมรูปทรงม้าท่ามกลางท้องฟ้าที่ครึ้มฝน เป้าหมายให้สภาผู้แทนราษฎร “เลื่อน” การพิจารณา พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ขึ้นมาให้ความเห็นชอบอย่างเร่งด่วน
  2013-10-02, 20:51
 • Monday, September 30, 2013
  20:23
  Hfocus -แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพตามความเป็นจริง แต่สำนักงานข่าว Hfocus ก็ไปสืบเสาะหามาจนพบ นาทีนี้เด็กไทยวัย 9 เดือน ถึง 6 ปี อยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว ปัจจุบันวัคซีนป้องกัน “โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคคางทูม” หรือ (MRR) กำลังขาดแคลน!!! ซึ่งเป็นการขาดแคลนทั่วโลก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบขาดแคลนเช่นกัน โดยวัคซีนนี้ถือเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ต้องฉีดให้ทารกในช่วงอายุ 9 เดือน และฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  2013-09-30, 20:23
 • Wednesday, September 25, 2013
  16:03
  Hfocus -การเข้ามาทำงานของแรงงานข้ามชาติในไทยจะมีระยะเวลาเต็มที่ไม่เกิน 4 ปี (ต่อวีซ่าเพื่อทำงานได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี) เมื่อครบ 4 ปีแล้วจะต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน 7 วัน ซึ่งเร็วๆนี้เครือข่ายแรงงานหลายองค์กร ได้ออกออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดความชัดเจน ในประเด็นที่ว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทำงานแล้ว แรงงานเหล่านี้จะต้องรอเวลาอีกนานเท่าใดกันแน่ถึงจะสามารถกลับเข้ามาทำงานได้อีกครั้ง
  2013-09-25, 16:03
 • Saturday, September 21, 2013
  08:05
  ประชาชาติธุรกิจ -ปิดฉากเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู รอบ 2 "โอฬาร" ยื่นข้อเสนอนอกรอบให้ 2 ฝ่ายร่วมลงทุนวิจัย-พัฒนา ผลิตและจำหน่ายยาร่วมกัน หวัง แก้ปัญหาการเข้าถึงยาที่มีราคาแพงของภาคประชาชน ตั้งเป้ามีการถ่ายโอนเทคโนโลยีผลิตจำหน่ายยาราคาถูก รายงานผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 ระหว่าง ดร.โอฬาร ไชยประวัติ หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย กับ Mr.Joao Agular Machado รองปลัดกระทรวงการค้า คณะกรรมาธิการการค้ายุโรป หลังจากที่เจรจากันมาเป็นเวลา 5 วัน ท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากเครือข่ายภาคประชาสังคมไทย
  2013-09-21, 08:05
 • Friday, September 20, 2013
  15:48
  Hfocus -ประเด็น “ขยายอายุสิทธิบัตรยาและการผูกขาดข้อมูลทางยา” เป็นหนึ่งในความกังวลที่มีต่อการเจรจาการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป หรือ เอฟทีเอ ไทย-อียู เพราะจะทำให้เกิดการผูกขาดทางยา ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชน ด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมา ทางภาคประชาชนจึงได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อขอให้รัฐบาลรวมถึงผู้แทนเจรจาของ ไทยไม่ตอบรับข้อเรียกร้องดังกล่าว เนื่องจากมองว่าจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวโดยคิดเป็นค่าอย่างมหาศาล
  2013-09-20, 15:48
 • Thursday, September 19, 2013
  09:17
  โดยทั่วไปกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จะให้สิทธิบัตรแก่ผู้ผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่ เป็นคนแรกในโลกและให้สิทธิในการผลิต จำหน่ายและหาผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว ตามเวลาที่กำหนดไว้ แต่คงจะแปลกไม่น้อย หากมีความพยายามจะให้สิทธิบัตรกับสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ให้สิทธิบัตรกับพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่แน่นอนว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาอย่างแน่นอน แล้วใครล่ะจะมีสิทธิเป็นเจ้าของ "สิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง" การศึกษาจากทั่วโลกให้ผลตรงกันชัดเจนว่า หากยอมรับข้อตกลง ยูปอฟ 1991 ก็แน่นอนว่าความมั่นคงทางอาหารจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย การผลิตอาหารทั้งหมดจะนำไปสู่การผูกขาดที่มากขึ้นไปอีกของนายทุน ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ไม่กี่บริษัท ราคาเมล็ดพันธุ์จะแพงขึ้น 2-6 เท่าตัว ไทยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ เพิ่มขึ้นจาก 28,000 เป็นราวปีละ 84,000-143,000 ล้านบาท
  2013-09-19, 09:17
 • Wednesday, September 18, 2013
  10:22
  Hfocus -หากเอ่ยถึงปัญหาการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป(อียู) หลายคนอาจไม่เห็นภาพมากนัก เนื่องจากกรอบเจรจาค่อนข้างกว้าง แต่หากพูดถึงผลกระทบในกรณีที่มีการเจรจาเปิดการค้าเสรีสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ อาจเห็นภาพมากขึ้น ซึ่งผลกระทบกรณีเปิดเสรีเครื่องดื่มน้ำเมา และบุหรี่ ซึ่งถือเป็นสินค้าอันตราย จะส่งผลต่อการออกกฏหมายของไทย เหมือนกรณีขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ แต่กลับถูกธุรกิจบุหรี่ยื่นฟ้อง จนต้องชะลอการประกาศใช้กฎหมายนั้น ก็เป็นสัญญาณว่า หากมีการเปิดเสรีทางการค้า ย่อมมีผลต่อการออกกฎหมาย
  2013-09-18, 10:22

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน