แลหน้า
 • Saturday, March 03, 2018
  19:28
  เดินหน้าโครงการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 แก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนพร้อมพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เน้นการเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เช่น การศึกษาแบบสหวิชาชีพ
  2018-03-03, 19:28
 • Sunday, February 11, 2018
  14:09
  ผ่านมากว่า 16 ปี ผลจากการกำกับดูแลหลักประกันสุขภาพของไทยทั้ง 3 ระบบยังมีประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งถูกตั้งคำถามถึงรายจ่ายด้านสุขภาพที่ภาครัฐและประชาชนต้องแบกรับว่าจะเพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในอนาคตและพร้อมต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือไม่
  2018-02-11, 14:09
 • Sunday, February 11, 2018
  13:44
  โจทย์ท้าทายของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ มิได้มีเพียงแค่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงทำอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบกับ ระบบสุขภาพ ในอนาคต เริ่มจากการเพิ่มศักยภาพบุคคลและองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกป้องสุขภาวะคนไทย การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “Looking into the Future, Assessing the Current Situation” วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จัดโดย คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) ร่วมกับ แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศกับสุขภาพ (ITH) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ รับมือความท้าทายที่เกิดจากการนโยบายการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต
  2018-02-11, 13:44
 • Saturday, February 10, 2018
  15:09
  จากอัตราการผ่าท้องคลอดของหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากประเทศจีน ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย” ในฐานะองค์กรวิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จึงเดินหน้ารณรงค์เพื่อให้หญิงไทย “ลดการผ่าท้องคลอดที่ไม่จำเป็น” เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบทางสุขภาพระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผู้เป็นแม่และทารกที่คลอดออกมา
  2018-02-10, 15:09
 • Wednesday, February 07, 2018
  12:00
  ในทศวรรษที่ผ่านมามีหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ยาเกินความจำเป็น การใช้ยาอย่างไม่เต็มที่หรือไม่ต่อเนื่องพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมไปถึงการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ ไม่ถูกสถานการณ์ หรือ ผิดเวลา จนก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและผลิตภาพ และความเสียหายกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต
  2018-02-07, 12:00
 • Monday, February 05, 2018
  12:34
  มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดเวทีสาธารณะพูดถึงคือข้อเสนอในการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข ไม่ใช่ภาระการเงินการคลัง แต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรคนของประเทศ พร้อมนำเสนอแนวทางการปฏิรูปในเรื่องต่างๆ
  2018-02-05, 12:34
 • Tuesday, January 23, 2018
  19:11
  “ทีดีอาร์ไอ” เผยผลวิจัยวิเคราะห์อนาคต 15 ปี ค่าใช้สุขภาพประเทศไทยพุ่ง 1.8 ล้านล้านบาท หากรัฐไม่มีมาตรการควบคุม เหตุจาก “สังคมผู้สูงอายุ” “โรค NCDs” ทำผู้ป่วยเพิ่ม ขณะที่กลุ่มคนชั้นกลาง หากรายได้เพิ่ม ยังแห่ใช้บริการประกัน/ รพ.เอกชนแทนบริการภาครัฐ ส่งผลภาพรวมค่าใช้จ่ายสุขภาพประเทศเพิ่ม พร้อมเสนอแนะรัฐ 3 มาตรการแก้ปัญหา
  2018-01-23, 19:11
 • Wednesday, January 03, 2018
  14:37
  อายุคาดเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาลดลง 2 ปีซ้อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากอัตราที่สูงขึ้นของการใช้ยากลุ่มโอปิออยด์เกินขนาด รวมถึงยาออกซีโคโดน
  2018-01-03, 14:37
 • Wednesday, January 03, 2018
  13:42
  สมาคมวิทยาลัยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาเผย จำนวนนักศึกษาหญิงผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยแพทย์สูงกว่านักศึกษาชายเป็นครั้งแรก
  2018-01-03, 13:42
 • Monday, December 25, 2017
  18:51
  "ประเทศไทยปักหมุด...หยุดเชื้อดื้อยา” เดินหน้าแผนชาติ 60-64 สวรส.ร่วมหนุนวิจัย ลดใช้ยา ลดป่วย ลดตาย พร้อมพัฒนาระบบ
  2017-12-25, 18:51
 • Tuesday, December 19, 2017
  21:34
  แนวทางเวชปฏิบัติฉบับล่าสุดโดย American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) ของสหรัฐอเมริกาส่งเสริมให้เปลี่ยนแนวทางการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงแบบกลับหลังหัน
  2017-12-19, 21:34
 • Tuesday, December 05, 2017
  13:26
  Harvard Business Review ระบุว่า การลอกแบบระบบสุขภาพของสหรัฐ (ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าประเทศอื่นแต่กลับได้ผลลัพธ์ต่ำกว่ามาตรฐาน) รังแต่จะทำให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เดินไปสู่วังวนของปัญหารายจ่ายที่เกาะกุมสหรัฐฯ มาตลอด
  2017-12-05, 13:26
 • Sunday, November 26, 2017
  20:27
  โรงพยาบาลและร้านยาจำเป็นต้องทิ้งยาหมดอายุโดยไม่สนว่ามีราคาแพงหรือเป็นยาขาดแคลน แต่ขณะเดียวกันเอฟดีเอสหรัฐฯ รู้มานานแล้วว่ายาจำนวนมากยังคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีแม้พ้นจากวันหมดอายุมาแล้วหลายปี
  2017-11-26, 20:27
 • Sunday, November 19, 2017
  20:40
  ณ เวลานี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธกระแสฟีเวอร์ “ตูน บอดี้สแลม” กับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ” เพื่อระดมทุน 700 ล้านบาท บริจาคให้กับ รพ.ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ ตลอดเส้นทางของการวิ่ง ต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ ต่อปัญหาระบบสุขภาพของประเทศไทย นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล สูตินรีแพทย์ รพ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หนึ่งในแพทย์ผู้ซึ่งทำงานอยู่ในระบบสาธารณสุขประเทศมากว่า 10 ปี สะท้อนมุมมองจากการวิ่งมาราธอนของนักร้องชื่อดังได้อย่างน่าสนใจ
  2017-11-19, 20:40

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน