แลหน้า
 • Monday, October 10, 2016
  12:28
  เว็บไซต์บีบีซีเผยว่า ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษหรือ NHS อยู่ระหว่างพิจารณาแผนควบรวมกิจการโรงพยาบาล 4 แห่งในย่านเมอร์ซีไซด์ อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดรายจ่าย 
  2016-10-10, 12:28
 • Friday, October 07, 2016
  21:58
  ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ หรือ NHS กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เว็บไซต์บีบีซีได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัญหาในขณะนี้ว่า คริส ฮอพสัน ประธานบริหารบริการเอ็นเอชเอสโพรไวเดอร์ (NHS Providers) ออกมาวิพากษ์แผนงบประมาณและกำลังคนในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนบริการสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นเอชเอส) และเผยถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแผนงบประมาณ รวมถึงปรับลดงบประมาณบางด้านลง ท่ามกลางสถิติเวลารอพบแพทย์และการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลที่ล่าช้าซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์
  2016-10-07, 21:58
 • Saturday, October 01, 2016
  13:22
  เว็บไซต์เทเลกราฟของอังกฤษนำเสนอเรื่องของการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยโรค โดยนายเจเรมี ฮันท์ รมว.สาธารณสุขอังกฤษกล่าวว่า ผู้ป่วยที่ใช้บริการระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) จะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสมาร์ทโฟนอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงบริการให้ทันสมัยและแก้ไขความบกพร่องในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งอาการป่วยผ่านสมาร์ทโฟนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 111 เพื่อรับคำแนะนำเฉพาะหน้าหรือการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่คลินิกภายในสิ้นปีหน้า
  2016-10-01, 13:22
 • Saturday, September 24, 2016
  20:33
  ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรโลก อันเป็นภารกิจที่รัฐบาลประเทศต่างๆ หันมาให้ความสำคัญไม่เฉพาะแต่เพื่อการปรับปรุงนโยบายทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังต้องเผยให้ประชากรเห็นถึงความจริงใจในการปฎิรูปเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางอีกด้วย เว็บไซต์เดอะ คอนเวอร์เซชั่นได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขของออสเตรเลียที่ควรจะเป็นหมุดหมายของรัฐบาลชุดใหม่ 
  2016-09-24, 20:33
 • Sunday, September 18, 2016
  12:21
  เว็บไซต์เดอะ คอนเวอร์เซชั่น นำเสนอบทความว่าด้วยความท้าทายและแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของการวินิจฉัยโรคที่เป็นดั่งประตูไปสู่การรักษา แม้แต่โลกตะวันตกเองที่มีทั้งความพร้อมทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการรักษาก็ล้วนต้องตระหนักถึงขีดจำกัดของการวินิจฉัยโรค จากผลการวิจัยติดตามการทำงานของแพทย์ตลอด 200 ชั่วโมงทำให้พบคำตอบว่า “เวลา” และ “สถานที่” นั่นเองที่จะช่วยปรับปรุงการวินิจฉัยให้ดีขึ้น และกุญแจสำคัญอยู่ที่การผละจาก “งานยุ่ง” เพื่อที่จะมี “เวลาคิด”
  2016-09-18, 12:21
 • Saturday, September 10, 2016
  10:39
  เว็บไซต์เดอะการ์เดียนของอังกฤษนำเสนอความก้าวหน้าของธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาชีวิตมนุษย์ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงนั่นคือ การรักษาแบบไบโออิเลคทรอนิกส์ โดย จีเอสเค ได้ประกาศร่วมมือกับบริษัทแอลฟาเบท หรือที่รู้จักในฐานะเป็นบริษัทแม่ของกูเกิลเพื่อพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าขนาดจิ๋วเท่าเมล็ดข้าวสำหรับปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคหอบหืด เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่างๆ 
  2016-09-10, 10:39
 • Wednesday, September 07, 2016
  22:08
  ประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังจากมีผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความเห็นผ่านทาง Guardian Healthcare Network ว่า ถึงเวลาปรับปรุงบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแล้ว เว็บไซต์เดอะการ์เดียนของอังกฤษนำเสนอเรื่องที่ว่า ควรมีการปรับปรุงบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ โดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ ด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้านเกี่ยวกับโรคในผู้สูงอายุ นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลด้านผู้สูงอายุ ต่างออกมาพูดถึงข้อควรปรับบริการสุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ
  2016-09-07, 22:08
 • Sunday, September 04, 2016
  10:25
  กลุ่มสาธารณสุขเป็น 1 ในองค์ประกอบของไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา เริ่มมีการพูดถึง Healthcare 4.0 หรือ eHealth กันมากขึ้น ทว่าในมุมมองของ นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนักสารสนเทศสุขภาพ มองว่าเส้นทางกว่าจะไปถึง Healthcare 4.0 ยังอีกยาวไกลมากๆ
  2016-09-04, 10:25
 • Monday, August 29, 2016
  18:08
  หากย้อนกลับไปดูอดีตแล้ว จะพบว่าแนวคิดเรื่องจัดระบบปฐมภูมิเกิดขึ้นมาพร้อมกับระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ทุกวันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพไปได้เร็วกว่า แต่ระบบหลักประกันสุขภาพจะไปรอดได้ต้องมีระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้คนป่วยน้อยลง ไม่เช่นนั้นค่าใช้จ่ายก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบบริบทในยุค 20 ปีก่อนกับปัจจุบัน โอกาสที่ตอนนี้จะปฏิรูประบบปฐมภูมิให้เข้มแข็งมีโอกาสสำเร็จสูง
  2016-08-29, 18:08
 • Monday, August 22, 2016
  19:36
   hfocus ได้สัมภาษณ์ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. 2 สมัย ผู้ซึ่งถูกคำสั่งมาตรา 44 ให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ มิ.ย.58 จนกระทั่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.สมัยที่ 2 เมื่อ พ.ค.59 ก็ยังไม่มีคำสั่งให้กลับคืนตำแหน่ง ซึ่งจนถึงทุกวันนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการการถูกคำสั่งครั้งนั้น ไม่เคยมีการชี้แจงใด แม้เข้าพบระดับแกนนำของรัฐบาลก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่แน่ชัด ขณะที่ผลการตรวจสอบที่เคยระบุว่า สปสช.ใช้เงินกองทุนผิดวัตถุประสงค์ที่คาดหมายกันว่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการถูกคำสั่ง ม. 44 นั้น จุดพีคของเรื่องนี้ก็มาอยู่ตรงที่ คสช.เองกลับมีคำสั่ง ม.44 ให้สิ่งที่เคยสั่งไม่ให้ สปสช.ทำ สามารถกลับมาทำได้ เพราะได้รับรายงานว่าทำให้หน่วยบริการได้รับผลกระทบจนไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้  
  2016-08-22, 19:36
 • Wednesday, August 17, 2016
  19:40
  ศูนย์กฎหมายสุขภาพ มธ.เปิดเวทีวิพากษ์ “ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข” ชี้ สธ.ร่างกฎหมายเร่งรีบ ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หวั่นเกิดปัญหาภายหลัง แนะยึดร่างกฎหมาย คปก.เหตุต้นร่างกฤษฎีกาพิจารณาดีแล้ว แถมมีการเปิดรับฟังรอบด้าน อดีต คปก.ระบุ เนื้อหากฎหมายละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน แถม คกก.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญสิทธิมนุษยชนเข้าร่วม ด้าน “อัยการจังหวัด” ย้ำเนื้อหาตัดสิทธิฟ้องอาญา กฎหมายอาญาไม่มียกเว้น ทั้งอาจขัดรัฐธรรมนูญภายหลังได้ ซ้ำให้อำนาจ คกก.เรียกผู้เสียหายไกล่เกลี่ย หากไม่มามีโทษหนักกว่า กมธ.ในสภาเรียกให้ข้อมูล
  2016-08-17, 19:40
 • Monday, August 08, 2016
  12:31
  การรณรงค์ของสภาเทศบาลเมืองลิเวอร์พูลที่พยายามจะตัดการบริโภคน้ำตาลของเด็กในเมืองแห่งสหราชอาณาจักรที่พบเจอกับปัญหาโรคอ้วนและฟันผุ กลายเป็น campaign มาแรงที่คาดหวังกันมากว่าจะช่วยลบสถิติของเมืองลิเวอร์พูลที่เป็นเมืองที่มีอัตราโรคอ้วนในวัยเด็กและฟันผุสูงที่สุดในสหราชอาณาจักลงได้ 
  2016-08-08, 12:31
 • Tuesday, August 02, 2016
  16:29
  อย่างที่ได้ให้ภาพไว้ใน “ทำความรู้จักแรงงานข้ามชาติในไทย พลเมืองชั้น 2 – สุขภาพชั้นล่างสุด (ตอนที่ 1)” ว่ายังมีผู้ที่ตกสำรวจจาก “หลักประกันสุขภาพ” อีกไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเขาเหล่านั้นแฝงตัวอยู่ในประเทศไทยอย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียว มองในมุมแรงงานข้ามชาติ เขาเหล่านั้นอยู่อย่างทุกข์ยาก แม้แต่สิทธิรักษาพยาบาลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงได้รับก็กลับถูกปฏิเสธ มองในมุมความมั่นคงแห่งรัฐ หากไม่รีบแก้ปัญหาหรือจัดวางระบบเพื่อนำคนเหล่านี้เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ แน่นอนว่าบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งประเทศไทยเอง จะต้องแบกรับทั้งภาระงาน-งบประมาณ และความเสี่ยงอื่นๆ โดยเฉพาะการระบาดของโรค
  2016-08-02, 16:29
 • Monday, August 01, 2016
  07:49
  ปัญหา “แรงงานข้ามชาติ” กลายมาเป็นประเด็นร้อนตลอดช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขล่าสุดพบว่ามีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 แสนชีวิต และแม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะชัดเจนในมาตรการว่า “ไม่จับ-ไม่กวาดล้าง-ไม่ปราบปราม” แต่ทว่ากลับไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับแรงงานกลุ่มนี้ได้ นอกจากความทุกข์ระทมจากความไม่แน่นอนและความกลัวที่กัดกร่อนจิตใจของเขาแล้ว .ofhkoระบบบริการสุขภาพที่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้รับ เขาเหล่านั้นอยู่ในประเทศไทยในฐานะพลเมืองชั้น 2 แต่เรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพนั้น อาจเรียกว่าอยู่ในขั้นสุดท้ายก็คงไม่กล่าวเกินจริง
  2016-08-01, 07:49

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน