แลหน้า
 • Sunday, January 31, 2016
  13:10
  BBC News : ข้อมูลจากการศึกษาซึ่งยังไม่ได้ตีพิมพ์ชี้ว่า การเข้ารักษาในโรงพยาบาลยิ่งทำให้เราอ่อนแอและห่างไกลจากการมีสุขภาพดี ทั้งยังทำให้เรามีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเจ็บป่วยอีกครั้งหลังออกจากโรงพยาบาล ถึงขั้นที่ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเยล อดรนทนไม่ไหวต้องออกมาเรียกร้องให้ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยทั้งระบบ โดยทั่วไปแล้วทั้งผู้ป่วยและแพทย์ต่างก็คาดหวังที่จะไม่ต้องเจออีกฝ่ายเร็วเกินไปนักภายหลังจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน แต่ก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าอัตราการรับเข้ารักษาซ้ำภายใน 1 เดือนในสหรัฐอเมริกามีตัวเลขอยู่ที่ราว 1 ใน 5 ซึ่งแม้ตัวเลขในอังกฤษอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ประมาณร้อยละ 7 แต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่ NHS อังกฤษ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายถึง 2,400 ล้านปอนด์ในระหว่างปี 55-56
  2016-01-31, 13:10
 • Thursday, January 28, 2016
  21:32
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : รายงานปัญหาราคายาพุ่งสูงในระบบบริการสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักร (NHS) เผยให้เห็นว่าบริษัทยากำลังอาศัยช่องโหว่ข้อบังคับและดันราคายาให้สูงขึ้นถึง 2,358% ด้วยกลยุทธ์ถอดชื่อยี่ห้อ จึงทำให้บริษัทยาบางแห่งสามารถทำเงินได้มากขึ้นหลังจากจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนใหม่ ดังตัวอย่างยา Phenytoin sodium capsules สำหรับรักษาโรคลมชัก ซึ่งก่อนนี้ NHS มีต้นทุนอยู่ที่ราว 2.3 ล้านปอนด์ และพุ่งขึ้นเป็น 50 ล้านปอนด์ แม้ว่าบริษัทยาอาจเป็นจำเลยจากการอาศัยช่องโหว่ข้อบังคับเพดานรายจ่าย แต่ในอีกทางหนึ่งก็นำมาสู่การตั้งคำถามถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในสหราชอาณาจักร 
  2016-01-28, 21:32
 • Sunday, January 17, 2016
  12:34
  บีบีซี นิวส์: คำแนะนำการดื่มแอลกอฮอล์ฉบับล่าสุดของสหราชอาณาจักรตัดประเด็นปริมาณที่เหมาะสมของการดื่มในแต่ละวัน พร้อมสำทับการดื่มเหล้าไม่ว่าในปริมาณเท่าใดก็ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อมูลจากการศึกษาใหม่เผยให้เห็นความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าในปริมาณใด ซึ่งคำแนะนำล่าสุดได้ระบุให้ผู้ชายและผู้หญิงที่ดื่มเหล้าเป็นประจำไม่ควรดื่มเกินสัปดาห์ละ 14 หน่วยหรือเทียบได้กับเบียร์ 6 ไพนต์หรือไวน์ 7 แก้ว และควรงดดื่มเด็ดขาดในกรณีที่ตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าติดต่อกันทุกวัน รวมถึงไม่ควร “สะสม” หน่วยของเหล้าในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะมาดื่มรวดเดียวเนื่องจากจะทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
  2016-01-17, 12:34
 • Thursday, January 07, 2016
  10:21
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น: ระบบบริการสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรนั้น มีหลักการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทั้งการร่วมหารือกับผู้ป่วยเพื่อศึกษาความต้องการ แบ่งปันข้อมูลกับผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งจะมีผลต่อการดูแลที่ผู้ป่วยได้รับ ซึ่งนับเป็นหลักสำคัญของการให้บริการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งหากเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนั้น ก็จำเป็นที่แพทย์จะต้องรับฟังเสียงของผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อที่จะให้การดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยมในระดับตัวต่อตัว ขณะที่ตัวนโยบายการดูแลสุขภาพเองก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์ของผู้ป่วยต่อการดูแลในแต่ละบริบท 
  2016-01-07, 10:21
 • Saturday, January 02, 2016
  12:43
  เดอะคอนเวอร์เซชั่น : จากรายงานของ OECD ที่ประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุขของออสเตรเลียช่วงที่ผ่านมา พบปัญหาความซับซ้อนของข้อมูลที่มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายปะปนกัน หนึ่งในนั้นคือ ปัญหาด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในระบบสาธารณสุขออสเตรเลียที่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่รายงานชี้ว่า นำไปสู่ข้อบกพร่องด้านข้อมูลคุณภาพการดูแลรักษาและผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย โดยเฉพาะในบริการปฐมภูมิ การขาดข้อมูลที่มีคุณภาพยังส่งผลกระทบต่อการทำนายทิศทางของระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียว่าจะดำเนินไปในทางที่ดีขึ้น ย่ำอยู่ที่เดิม หรือดิ่งลงในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  2016-01-02, 12:43
 • Thursday, December 17, 2015
  11:33
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : หลายประเทศที่ส่งออกแพทย์และพยาบาลไปยังประเทศร่ำรวย ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรภาคสาธารณสุขอย่างรุนแรง เช่น อินเดีย ที่มีสัดส่วนพยาบาลเพียง 171 คนต่อประชากร 100,000 คน แต่ก็ยังคงมีพยาบาลจำนวนมากหลั่งไหลไปทำงานในสหราชอาณาจักรซึ่งมีอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากรสูงกว่าเกือบ 5 เท่า (880 คนต่อ 100,000 คน) ปัญหาสมองไหลนี้กำลังเป็นปัญหาคุกคามต่อประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขในหลายประเทศต้นทาง และท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขในระดับโลก
  2015-12-17, 11:33
 • Tuesday, December 01, 2015
  10:08
  เอาท์ลุคอินเดีย : นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ แต่งตั้ง นายยูซูฟ ฮามิด นักวิจัยอินเดียร่วมเป็นกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อยกระดับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาโดยไม่เน้นผลกำไร จากผลงานของนายฮามิดที่ผลักดันการรักษาและกวาดล้างโรคเอดส์และโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการกระจายยาให้แก่ผู้ป่วยอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกยากดีมีจน เขาประสบความสำเร็จผลิตยารักษาโรคเอดส์ราคาถูกเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปี 2546 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาของผู้ป่วยเหลือเพียงวันละ 1 ดอลลาร์ ผลักดันการบุกเบิกพัฒนายาสูตรผสมสำหรับ เอชไอวี วัณโรค หอบหืด และโรคภัยที่คอยเบียดเบียนประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการพัฒนาสูตรยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะยาสำหรับเด็กในพื้นที่ยากไร้
  2015-12-01, 10:08
 • Monday, November 23, 2015
  15:03
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : เสียงขู่ประท้วงผละงานจากกลุ่มแพทย์เป็นตัวอย่างล่าสุดที่สะท้อนความไม่พอใจของเหล่าบุคลากรในระบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ NHS ของสหราชอาณาจักร หลังจากที่เมื่อปีก่อนเพิ่งเกิดประท้วงผละงานของกลุ่มพยาบาล นักกิจกรรมบำบัด เวรเปล หน่วยกู้ชีพ และผู้ช่วยพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คริสตทศวรรษที่ 80 และทุกวันนี้บุคลากร NHS ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของการประหยัด แม้ที่ผ่านมาไม่ได้ปรับเงินเดือนหรือปรับขึ้นเพียงน้อยนิด ขณะที่ขวัญกำลังใจก็ถดถอยเพราะตกเป็นฝ่ายรับเสียงติเตียนถึงคุณภาพการบริการ 
  2015-11-23, 15:03
 • Friday, November 13, 2015
  11:06
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : รายงานผลการสอบสวนเหตุบกพร่องที่โรงพยาบาลมิดสตาฟฟอร์ดเชียร์ได้ชี้ให้เห็นปัญหาการจัดอัตรากำลังพยาบาล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดอัตรากำลังพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยความเคร่งครัดและรับผิดชอบ ซึ่งหากละเลยก็อาจนำไปสู่ความผิดพลาดอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ อัตราตำแหน่งงานว่างที่ล้นหลามในวิชาชีพพยาบาลที่สหราชอาณาจักรก็เป็นคำตอบในตัวเองอยู่แล้ว จำนวนนักศึกษาพยาบาลในสหราชอาณาจักรทุกวันนี้ไม่เพียงพอสำหรับทดแทนพยาบาล สิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความล้มเหลวที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งในขณะเดียวกันก็พลอยบั่นทอนความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย
  2015-11-13, 11:06
 • Monday, November 02, 2015
  13:54
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ดัชนีคุณภาพการตาย โดย Economist Intelligence Unit ซึ่งจัดอันดับการรักษาประคับประคองของแต่ละประเทศทั่วโลกได้ประเมินให้สหราชอาณาจักรครองอันดับหนึ่งในปี 2558 และนับเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ซึ่ง ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายระดับชาติที่ครอบคลุมการบูรณาการการรักษาประคับประคองไว้ในบริการของ NHS อันเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนการบริการและความผูกพันกับชุมชน กระนั้นที่ผ่านมายังคงมีข่าวอื้อฉาวหลายกรณีถึงความบกพร่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งเหตุผู้ป่วยสูงอายุหลายร้อยคนเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรที่โรงพยาบาลมิด-สแตฟฟอร์ดเชียร์ 
  2015-11-02, 13:54
 • Thursday, October 29, 2015
  09:51
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : หลังหลุดพ้นจากนโยบายแบ่งแยกสีผิว ดูเหมือนว่าการปฏิวัติระบบสาธารณสุขของแอฟริกาใต้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยยกระดับสุขภาพของประชาชน เน้นไปที่ความเท่าเทียมและชดเชยให้แก่ผู้ที่เคยได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากนโยบายแบ่งแยกสีผิว โดยเฉพาะการดูแลรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก และบริการปฐมภูมิ โครงการก่อตั้งคลินิกสาธารณสุขมูลฐาน การขยายโครงการวัคซีนและโครงการรักษาโรคเอดส์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก กระนั้นนโยบายใหม่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะพลิกฟื้นสถานภาพโดยรวมของระบบสาธารณสุขแอฟริกาใต้ ประเทศเศรษฐกิจระดับกลางที่มีผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขที่ย่ำแย่เมื่อเทียบกับระดับขนาดเศรษฐกิจที่ไล่เลี่ยกัน เช่น บราซิล 
  2015-10-29, 09:51
 • Thursday, October 22, 2015
  20:15
  เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : การที่กำหนดเป้าหมายด้านสาธารณสุขไว้เพียงข้อเดียวทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็ทำให้วิตกกันว่าเป็นสัญญาณความหย่อนยานของการสาธารณสุขในระดับโลก แต่ผู้เขียนยังคงเชื่อว่านี่เป็นการยกระดับสาธารณสุขระดับโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเพื่อแก้ไขความยากจนทั้ง 8 ข้อนั้น มีเป้าหมายเจาะจงไปที่การสาธารณสุขระดับโลกถึง 3 ข้อ โดยได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันลดอัตราตายในเด็ก ยกระดับสุขภาพของมารดา และรับมือกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงเอชไอวี/เอดส์และมาลาเรีย 
  2015-10-22, 20:15
 • Saturday, October 03, 2015
  18:34
  เดอะคอนเวอร์เซชั่น : ด้วยจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกปีละกว่า 200 ล้านคน โดยที่ราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทำให้มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาใหญ่ มาลาเรียมักระบาดในพื้นที่ยากไร้แถบเขตร้อนและใกล้เขตร้อนโดยมียุงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเมื่อปรสิตเข้าสู่ร่างกายคนแล้วก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนในตับก่อนระบาดเข้าสู่เม็ดเลือดแดง เมื่อปี 2555 ประเมินว่ามีผู้ป่วยมาลาเรียราว 207 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตราว 627,000 คนซึ่งราวร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตพบในแถบตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาราในแอฟริกา      
  2015-10-03, 18:34
 • Saturday, September 26, 2015
  19:17
  N Engl J Med 2015 :  ระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียประสบความสำเร็จอย่างสูงในแง่ของผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีด้วยการควบคุมต้นทุนที่สมเหตุสมผล ซึ่งชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอายุคาดเฉลี่ยยาวนานที่สุดและมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ยาวนาน ขณะที่ต้นทุนด้านสาธารณสุขเมื่อประเมินตามสัดส่วนจีดีพีแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย OECD หลังผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างสับสนอลหม่าน ออสเตรเลียได้ลองผิดลองถูกกับการคลังสาธารณสุขมาแล้วหลายแนวทาง และอาจมองได้ว่าระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียนั้นเป็นการประนีประนอมระหว่าง “การแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งซ่อนไว้ในรูปความขัดแย้งกันของหลักการ”
  2015-09-26, 19:17

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน