ไม่มีผิด ไม่มีถูก
 • Saturday, May 23, 2015
  10:08
  บทความเรื่องหมอครอบครัวจาก นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย จะกล่าวถึงทรัพยากรอีก 4 ด้านที่เหลือ ได้แก่ การบริหารอัตรากำลัง การจัดการข้อมูลข่าวสาร ธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำ และเวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์ ซึ่งลำดับที่ 1-3 อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของบุคลากร นั่นเอง โดยการสร้างทีมหมอครอบครัว สามารถนำมาต่อยอดจากการสร้างทีมสุขภาพระดับอำเภอ
  2015-05-23, 10:08
 • Thursday, May 21, 2015
  16:16
  บทความเรื่องหมอครอบครัวจาก นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒนตอนที่ 2 จากทั้งหมด 3 ตอน ตอนนี้ว่าด้วยเรื่อง หมอครอบครัวกับระบบหลักประกันสุขภาพ ที่กล่าวถึงทรัพยากรด้านการเงินที่ดำเนินการผ่านระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเชื่อมโยงกับทีมหมอครอบครัว ผ่านกระบวนการหลักต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในบทบาทของผู้ซื้อบริการ เพื่อสนองตอบความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนเจ้าของภาษี
  2015-05-21, 16:16
 • Wednesday, May 20, 2015
  16:44
  บทความจาก นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ที่เขียนถึง นโยบายหมอครอบครัว ซึ่ง นพ.พรเทพ เปรียบเทียบว่า ทีมหมอครอบครัวนั้น เปรียบเหมือน นายด่านระบบสุขภาพ ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ผู้ป่วยเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยประสานงานด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ ด้วย ตอนนี้จะเป็นตอนแรก ที่ว่าด้วยเรื่อง FCT (หมอครอบครัว) กับ building blocks’ โดยทั้งหมดจะมี 3 ตอน 
  2015-05-20, 16:44
 • Monday, May 18, 2015
  13:17
  หลังจากได้เผยแพร่ข้อเขียนจาก Facebook/Sakda Alapach หรือ นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข ซึ่งได้เขียนเป็นซีรีส์ใน Facebook โดยระบุว่า เป็น ซีรีส์ "หมอถูกการเมืองเล่น" และลงท้ายบทความที่เขียนว่า By Dr.man ซึ่งขณะนี้มี 4 ตอนมาเผยแพร่ต่อ ซึ่งตอนแรก "มุ่งมั่นจริงใจ จริงจังในวิชาชีพ" ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 23 เม.ย.58 และ Hfocus ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ โดยประเดิมเป็นข้อเขียนแรกในโอกาสเปิดคอลัมน์ใหม่ “ไม่มีผิด ไม่มีถูก” ไปแล้ว ก่อนจะได้เผยแพร่ต่อในตอนที่ 2 "พังเพราะที่ปรึกษา" ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 26 เม.ย.58 ตอนที่ 3 "บริหารโดยขาดธรรมาภิบาล" ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 7 พ.ค.58 และต่อไปนี้เป็นตอนที่ 4 ""ผู้บริหารผู้ถูกสาปแช่ง" ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 17 พ.ค.58
  2015-05-18, 13:17
 • Saturday, May 16, 2015
  16:09
  หลังจากได้เผยแพร่ข้อเขียนจาก Facebook/Sakda Alapach หรือ นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข ซึ่งได้เขียนเป็นซีรีส์ใน Facebook โดยระบุว่า เป็น ซีรีส์ "หมอถูกการเมืองเล่น" และลงท้ายบทความที่เขียนว่า By Dr.man ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอนมาเผยแพร่ต่อ ซึ่งตอนแรก "มุ่งมั่นจริงใจ จริงจังในวิชาชีพ" ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 23 เม.ย.58 และ Hfocus ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ โดยประเดิมเป็นข้อเขียนแรกในโอกาสเปิดคอลัมน์ใหม่ “ไม่มีผิด ไม่มีถูก” ไปแล้ว ก่อนจะได้เผยแพร่ต่อในตอนที่ 2 "พังเพราะที่ปรึกษา" ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 26 เม.ย.58 และต่อไปนี้เป็นตอนที่ 3 "บริหารโดยขาดธรรมาภิบาล" ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 7 พ.ค.58
  2015-05-16, 16:09
 • Thursday, May 14, 2015
  20:01
  หลังจากได้เผยแพร่ข้อเขียนจาก Facebook/Sakda Alapach หรือ นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข ซึ่งได้เขียนเป็นซีรีส์ใน Facebook โดยระบุว่า เป็น ซีรีส์ "หมอถูกการเมืองเล่น" และลงท้ายบทความที่เขียนว่า By Dr.man ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอนมาเผยแพร่ต่อ ซึ่งตอนแรก "มุ่งมั่นจริงใจ จริงจังในวิชาชีพ" ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 23 เม.ย.58 และ Hfocus ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ โดยประเดิมเป็นข้อเขียนแรกในโอกาสเปิดคอลัมน์ใหม่ “ไม่มีผิด ไม่มีถูก” ไปแล้วนั้น ในวันนี้ จึงขอเผยแพร่ตอนที่ 2 ต่อ ได้โพสต์เผยแพร่ใน Facebook เมื่อวันที่ 26 เม.ย.58 
  2015-05-14, 20:01
 • Wednesday, May 13, 2015
  20:19
  ในโอกาสเปิดคอลัมน์ใหม่ในสำนักข่าว Health Focus : เจาะลึกระบบสุขภาพ ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ไม่มีผิด ไม่มีถูก” ซึ่งวัตถุประสงค์ของ “ไม่มีผิด ไม่มีถูก” นี้ ตั้งใจให้เป็นพื้นที่ให้ผู้อ่านเว็บไซต์ Hfocus ได้ส่งความคิดเห็น และทัศนคติที่มีต่อเรื่องราวของระบบสาธารณสุขในแง่มุมต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่มีการฟันธงว่าความคิดเห็นไหนผิด ความคิดเห็นไหนถูก ทุกความคิดเห็นของผู้อ่านล้วนมีความหมาย ส่วนการตัดสินใจว่าอะไรผิด อะไรถูกนั้น ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญานและการรับรู้ของแต่ละท่านเอง (ผู้อ่านท่านใดที่สนใจ สามารถส่งข้อเขียนในทุกรูปแบบมาได้ที่ email : healthfocus1713@gmail.com ค่ะ) และในโอกาสแรกของการประเดิมคอลัมน์นี้ จึงขออนุญาตนำข้อเขียนจาก Facebook/Sakda Alapach หรือ นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข ซึ่งได้เขียนเป็นซีรีส์ใน Facebook โดยระบุว่า เป็น ซีรีส์ "หมอถูกการเมืองเล่น" และลงท้ายบทความที่เขียนว่า By dr.man ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอนมาเผยแพร่ต่อ 
  2015-05-13, 20:19

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
11 ชั่วโมง 33 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
1 วัน 7 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
11 ชั่วโมง 33 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
1 วัน 7 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน