ไม่มีผิด ไม่มีถูก
 • Sunday, July 01, 2018
  17:26
  "คำถามที่ควรคิดกันในหมู่นักบริหารคือ ถ้าระบบและพื้นที่ดี ปลอดภัย ใครล่ะจะไม่อยากอยู่ ใครล่ะจะออกไป? เหตุใดไม่คิดเชิงบวก หามาตรการเพื่อทำแต่ละที่ให้ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น ดูแลคุณภาพชีวิตทุกคนให้ดีขึ้นไปพร้อมกันทั้งหมอ พยาบาล จนท.สาสุข พร้อมๆ ไปกับประชาชน"
  2018-07-01, 17:26
 • Wednesday, June 27, 2018
  22:41
  นาทีนี้เชื่อว่าเราคนไทยจำนวนมากล้วนช่วยกันส่งกำลังใจไปยังทีมงานที่ช่วยน้องๆ ทีมหมูป่าทั้ง 13 คน และภาวนาให้ทุกคนปลอดภัย พ้นจากภยันตรายโดยเร็ว ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดมาหลายวัน ทำให้ผมนึกถึงชั่วโมงที่สอนนิสิตในมหาวิทยาลัย เรื่องภาวะผู้นำและการบริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆ และอยากลองเอามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับนโยบายต่างๆ ใกล้ตัวเราให้ฟัง Daniel Goleman เป็นนักวิชาการที่เฝ้าทำการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำ และเคยเขียนเล่าในวารสารวิชาการเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนว่า ผลวิจัยของเค้าที่ไปทำการประเมินลักษณะของผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 15,000 แห่งทั่วโลก พบว่าสามารถแบ่งผู้นำออกเป็น 6 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ หนึ่ง ประเภทเผด็จการ สั่งซ้ายหันขวาหัน หากไม่ทำตาม เชือดดดดด เรียกว่า Dictator type สอง แบบนโปเลียน โดยมักจะเป็นคนที่ทำให้เห็นและชวนให้ลูกน้องทำตาม แบบนี้เรียกว่า Authoritative type
  2018-06-27, 22:41
 • Tuesday, June 19, 2018
  11:55
  ในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับการร้องขอจากอาจารย์ และพี่ๆ น้องๆ หลายท่านให้ช่วยแสดงความเห็นต่อเรื่องการแบนหรือไม่แบนพาราควอตในสังคมไทย ดูกันในสังคมโซเชียล จะพบว่ามีการแบ่งฝ่ายกันชัดเจน คือฝ่ายเชียร์ให้แบนพาราควอตและสารเคมีกำจัดวัชพืชอื่นๆ ให้หมดไปจากสังคมไทย กับอีกฝ่ายที่คิดว่ายังไม่ต้องแบน เพราะคิดว่ายังใช้ประโยชน์ได้ แต่ให้ขันน็อตเรื่องการระมัดระวังในการใช้งาน
  2018-06-19, 11:55
 • Wednesday, June 13, 2018
  12:21
  งานวิจัยมากมายพิสูจน์แล้วว่า การอดหลับอดนอนนั้นทำลายสุขภาพ ทำให้เกิดปัญหาทั้งทางกาย และอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในขณะเดียวกัน การงีบหลับระหว่างวันก็ได้รับการศึกษาพบว่าเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ ช่วยให้สมาธิและความจำดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย
  2018-06-13, 12:21
 • Sunday, June 10, 2018
  12:02
  วันก่อนน้องหมอปี 4 โพสต์ภาพพิธีรับเสื้อกาวน์ยาวกันแบบรัวๆ ด้วยความภาคภูมิใจ เพราะหมอเรียนกัน 6 ปี โดย 3 ปีแรกยังไม่ได้ขึ้นชั้นคลินิก และมักต้องเรียนแบบท่องจำซะมากโดยไม่ได้ไปดูผู้ป่วย ดังนั้นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกเชิงสัญลักษณ์ในความเป็นหมอจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 4 นั่นเอง ขอบคุณภาพจาก รพ.ขอนแก่น "พิธีศักดิ์สิทธิ์สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง" นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 ขึ้นปีที่4 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จริงๆ แล้วในสมัยก่อนย้อนไปช่วงศตวรรษที่ 18 การแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้ หมอนั้นจะใส่ชุดแบบเป็นทางการ โดยมีสีดำ ด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการคือ หนึ่ง การเจ็บป่วยไม่สบายนั้นเป็นเรื่องความเป็นความตายของชีวิตคน จึงถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสจริงจัง
  2018-06-10, 12:02
 • Tuesday, June 05, 2018
  15:29
  ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีผู้มีอายุสูงวัยเร็วกว่าภูมิภาคใดในประวัติศาสตร์ โดยมีผู้ที่อายุเกิน 65 ปี คิดเป็น 36% ของประชากรโลก (211 ล้านคน) สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ถูกพิจารณาว่ามี “ผู้สูงอายุที่ชรามาก” ขณะที่ประเทศอื่นๆ ที่มีประชากรสูงอายุเติบโตเร็วมาก ยังได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ไทย และเวียตนาม ต่อไปในอนาคตก็จะมีเรื่องของโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดความต้องการหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
  2018-06-05, 15:29
 • Sunday, June 03, 2018
  12:57
  ติดตามนโยบายของรัฐมานานหลายปีด้วยใจระทึก สถานการณ์ดูเหมือนเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับการกวนให้ขุ่นอยู่เสมอ หาได้ตกตะกอนไม่ จนมาถึงเรื่องล่าสุดที่มีการวางแผนโอน รพ.สต. ไปให้ทาง อปท.ดูแลแทนกระทรวงสาธารณสุข
  2018-06-03, 12:57
 • Monday, May 28, 2018
  10:50
  กินอาหารแบบออร์แกนิกส์แล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่? เป็นไปตามที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันมากมายหรือเปล่า? คำตอบคือ ไม่มีหลักฐานวิชาการเพียงพอที่จะฟันธงได้ว่าอาหารแบบออร์แกนิกส์ดีกว่าหรือแย่กว่าอาหารปกติทั่วไปครับ
  2018-05-28, 10:50
 • Thursday, May 24, 2018
  11:30
  ประกาศล่าสุดของกระทรวงการคลังเรื่องการควบคุมการจ้างบุคลากรของหน่วยงานรัฐทุกวงการโดยใช้เงินนอกงบประมาณนั้น ส่งผลต่อวิกฤติศรัทธาของคนทำงานในระบบอย่างยิ่ง ตั้งแต่ระดับบริหารหน่วยงานไปจนถึงระดับปฏิบัติการ จะยกเว้นก็คงเป็นเพียงวงอำนาจในส่วนกลาง
  2018-05-24, 11:30
 • Wednesday, May 16, 2018
  14:34
  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอ 8 แนวทางลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของ รพ.เอกชน
  2018-05-16, 14:34
 • Monday, May 07, 2018
  10:44
  มีน้องหมอโพสครุ่นคิดเรื่องทำอย่างไรไม่ให้การทำงานตามแนวคิดของทีมหมอครอบครัวตามที่รัฐบาลพยายามผลักดัน และกำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนั้นกลายไปเป็นโอพีดีเฉพาะทางนอกโรงพยาบาล หรือ Extended OPD ดังที่เห็นในหลายพื้นที่
  2018-05-07, 10:44
 • Tuesday, May 01, 2018
  09:54
  "ส่วนตัวแล้วผมสนับสนุนการมีระบบหลักประกันสุขภาพเต็มที่ครับ แต่ผมไม่เชื่อว่าแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขจะนำมาซึ่งความเท่าเทียมและเป็นธรรมได้"
  2018-05-01, 09:54
 • Wednesday, April 18, 2018
  11:18
  สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตและพิการนั้นน่าคิดหลายเรื่อง เรามักเห็นแต่การนำเสนอภาพรวม มีจำแนกตามเพศ อายุ และสาเหตุหลัก ไม่ว่าจะเป็นกินเหล้า ใช้ยาเสพติด หรือขับเร็วโดยประมาท หน่วยงานต่างๆ มักอ้างว่าตายเยอะจนทำให้คิดเป็นมูลค่าเท่านี้เท่าโน้นถึงกี่เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี เพื่อให้เห็นมูลค่าความสูญเสียว่าเยอะแค่ไหน
  2018-04-18, 11:18
 • Tuesday, April 10, 2018
  14:55
  หลายปีที่ผ่านมาเรารับรู้กันโดยทั่วไปว่า นอกจากเสียงสะท้อนจากคนในระบบสุขภาพภาครัฐแล้ว รัฐบาลก็แสดงอาการกระสับกระส่ายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจากการผลัดกันออกมาบ่นผ่านสื่อหลายครั้งหลายครา และหาทางจะปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ ทั้งในเรื่องโครงสร้าง และกระบวนการดำเนินงาน ดังจะเห็นได้จากแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขที่ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไม่กี่วันก่อน
  2018-04-10, 14:55

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 17 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
6 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 37 วินาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 17 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindypjPax
5 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindypjPax
5 ชั่วโมง 17 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
6 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 37 วินาที ago
CindyfxPax
10 ชั่วโมง 17 นาที ago
กลับด้านบน