บุคลากรกองแบบแผน สบส.เดินขบวนประท้วง ไม่เอา ผอ.คนนอก ชี้ไม่มีความรู้-ประสบการณ์ วอนทบทวน

Sat, 2019-10-05 11:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บุคลากรกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สวมชุดดำเดินขบวนประท้วง ไม่เอา ผอ.คนนอก ระบุไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานออกแบบอาคารโรงพยาบาล ส่วนลักษณะงานที่เคยทำมาเป็นการซ่อมบำรุง สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ วอนผู้บริหารทบทวน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 11.00 น. บุคลากรกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กว่า 50 คน สวมชุดดำเดินขบวนประท้วงจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มายังบริเวณหน้าตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จากนั้นมารวมตัวบริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกับร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่า ไม่เห็นด้วยและคัดค้านการแต่งตั้งนายถาวร แสงขาว ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการกองแบบแผนคนใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการแจกเอกสารให้แก่ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วไปถึงความไม่ชอบธรรมในการแต่งตั้งครั้งนี้ และประกาศว่า กองแบบแผนไม่เอา ผอ.คนนอก

ทั้งนี้ บุคลากรกองแบบแผนที่ออกมาเคลื่อนไหว ต่างระบุว่า นายถาวร แสงขาว ผอ.กองแบบแผนคนใหม่ที่ย้ายมาจากส่วนภูมิภาคนั้น ขาดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งลักษณะงานต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานขั้นสูง โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกองแบบแผนทุกคนมีความเห็นว่า การแต่งตั้งดังกล่าวมีความไม่ชอบธรรมหลายประการ เนื่องจากไม่ได้มีการสั่งสมประสบการณ์ และองค์ความรู้จากกองแบบแผนมาตั้งแต่ต้น ลักษณะงานที่นายถาวรปฏิบัติมาเป็นการซ่อมบำรุง สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ไม่เคยมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ ที่ต้องสามารถควบคุมกำกับการทำงานเป็นทีม ขณะที่อาคารโรงพยาบาลเป็นอาคารสาธารณะใหญ่พิเศษ มีความซับซ้อน ต้องถูกต้องตามมาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย และเห็นว่า นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา ที่ทำงานกองแบบแผนมา 33 ปี ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และเป็นรักษาการ ผอ.กองแบบแผน ควรได้รับการแต่งตั้ง จึงขอเรียกร้องให้มีการทบทวน

Comments

Add new comment