สรรพสามิตเปลี่ยนใจ แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้ รพ.ใช้สู้ Covid-19 แทนแจกตรงให้ ปชช.

Fri, 2020-03-20 20:04 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สรรพสามิตเปลี่ยนใจหันแจกแอลกอฮอล์ล้างมือกว่า 300,000 ลิตร ให้หน่วยงานแพทย์และสาธารณสุขใช้ด้านสาธารณสุขสู้ภัย Covid-19แทนแจกตรงให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 แจ้งการยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยขอให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมสรรพสามิตได้ตระหนักถึงความสำคัญตามมาตรการและความเสี่ยงดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนวิธีการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ที่จะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

โดยกรมสรรพสามิตจะนำแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งหมด จำนวนรวมกว่า 300,000 ลิตร มอบผ่านไปยังหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์นำไปใช้หรือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการและมีความจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประสานงานไปยังหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือดังกล่าวแล้ว ภายใต้โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 กรมสรรพสามิตมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้

Comments

Submitted by ภก.กิตติกร ริรั... on
รพ.กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ ต้องการรับสนับสนุน alcohol gel ให้กับเจ้าที่ รพ. ต้องต้องติดต่อหรือประสานงานอย่างไรครับ รพ.กาบเชิง 044559002 ต่อ 112 กลุ่มงานเภสัชกรรม http://www.kapchoenghsp.com

Add new comment