ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง รพ.ปทุมธานี เลือกรับยาใกล้บ้านกว่า 400 คน ช่วยลดความแออัดใน รพ.

Tue, 2019-12-03 10:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รพ.ปทุมธานีเริ่มโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยการให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสมัครใจรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน 18 ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 1 ธ.ค.62 นี้ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรคได้แก่ เบาหวาน ความดัน หอบหืด และจิตเวช เผยมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 450 คน

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างร้านยาแผนปัจจุบันและโรงพยาบาลตามโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ระหว่างโรงพยาบาลปทุมธานี กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สสจ) กล่าวรายงาน นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า หลังจากในพื้นที่เขต 4 สระบุรี ที่เริ่มนำร่องตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น มีจำนวน 6 จังหวัด 10 โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และร้านขายยา 150 แห่ง ได้แก่จังหวัดสระบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีเริ่ม 1 ธค.62 จังหวัดอ่างทอง เริ่ม 1 มกราคม 2563 ส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี จะเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2563
ในส่วนของโรงพยาบาลปทุมธานีที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีร้านยาเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 แห่ง โดยใช้โมเดล 1 ดำเนินการในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 4 กลุ่มโรค มีผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 450 คน ได้แก่ โรคเบาหวาน 100 คน ความดันโลหิตสูง 250 คน หอบหืด 50 คน และจิตเวช 50 คน นอกจากนี้มีร้านยาในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายร้านยากับโรงพยาบาลศรีธัญญา เริ่มดำเนินการเมื่อ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อให้บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยจิตเวช มีร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีเข้าร่วมโครงการ 35 แห่ง

สำหรับร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการลดความแออัด เครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 18 แห่งได้แก่ 1.สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2.ร้านบางขะแยงขายยา 3.ร้านนพภาภรน์เภสัช 4.กมลพรรณเภสัช สาขาหน้า ม.รังสิต 5.ร้านเอพี กู๊ดดรัก 6.ช่อเภสัช3 7.ร้านยาเอ็กซ์ตร้า สาขาชุมชนบางกุฎีทอง (ติวานนท์) 8.ร้านยาเอ็กซ์ตร้า สาขาสี่แยกปทุมธานี 9.ภาวินีเภสัช 4 10.สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถดม) คณะเภสัชศาสตร์ 11.บู๊ทส์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 12.บู๊ทส์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตชั้นบี 13.บู๊ทส์ สแปล รังสิต 14.บู๊ทส์ เทสโก้ รังสิต 15.ไทยเจริญเภสัช 16.ส่งเสริมเภสัช 17.ศิริเวช 18.ร้านขายยาเทสโกโลตัส ฟาร์มาซี สาขาปทุมธานี
ทั้งเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในการรอรับยา เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล โดยให้บริการกับผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งสามารถไปรับยาได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช.โทร 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

Submitted by Kritsana promma on
สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากขอติดต่อรับยาผู้ป่วยจิตเวชให้แม่ของดิฉัน ไม่ทราบว่าไปรับยาแทนแม่ของตัวเองได้ไหมคะ ...แม่ของดิฉันมีอาการป่วยกำเริบและไม่ยอมไปรับยามาทานต่อเนื่อง6-7เดือนแล้วค่ะ ดิฉันเห็นอาการของแม่เริ่มไม่ดี จึงอิยากจะนำแม่กลับมาทานยาต่อ จะขอรับยาแทนแม่ได้ไหมคะ แม่ไม่ยอมไปพบแพทย์ ชื่อแม่ นาง ยมมนา ดาวเลิศ

Add new comment