เครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายวิชาการ วอน “อนุทิน” ขอบรรจุขรก.รุ่นโควิด19

Thu, 2020-07-16 20:00 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กลุ่มเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ ยื่นหนังสือถึงรองนายกฯ-รมว.สธ. ขอช่วยเหลือ “จพ.สาธารณสุข จพ.ทันตสาธารณสุข จพ.เภสัชกรรม” ปรับตำแหน่ง นวก.ปฏิบัติการ บรรจุขรก.โควิด19

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กลุ่มเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ ได้ยื่นหนังสือถึงท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากากระทรวงสาธารณสุข โดยมีท่านวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มารับหนังสือดังกล่าวเพื่อขอให้พิจารณาข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุขไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวในสถานการณ์ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นายเฉลิมศักดิ์ รักษา ประธานกลุ่มเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ กล่าวว่า การมาเรียกร้องครั้งนี้ เพื่อขอความเมตตาต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าของบุคลากรกลุ่มข้าราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับ ปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ที่ได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งต้องการความก้าวหน้าในชีวิตราชการ ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นข้าราชการประเภทวิชาการ โดยไม่ เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง เช่นเดียวกันกับกลุ่มลูกจ้างรายเดือนทุกประเภทที่รับได้การบรรจุเข้ารับราชการในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19 โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขัน

“ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และ ก.พ. พิจารณาข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางด้าน สาธารณสุข และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ เป็น กรณีพิเศษ” นายเฉลิมศักดิ์ กล่าว


นายพัทธพล อักโข รองประธานกลุ่มเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ กล่าวต่อว่า บุคลากรกลุ่มข้าราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับ ปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ที่ได้ปฏิบัติงานช่วงโควิด-19 ซึ่งต้องการความก้าวหน้าในชีวิตราชการ จึงขอความเมตตาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิตราชการของข้าราชการประเภททั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นายพัทธพล กล่าวอีกว่า ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่ง หรือย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (หมออนามัย) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญ งาน ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด19 ซึ่งได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติม ทางด้านสาธารณสุข และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว หรือตำแหน่ง ประเภทวิชาการอื่น ๆ ที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการประเภททั่วไปต่อไป

 

Comments

Submitted by ผู้เดือนร้อนแสน... on
เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวมากที่สุดในเวลานี้ โดยเฉพาะใกล้เลือกตั้งสภาวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข จะมีการออกมาเคลื่อนไหวในนาม ชมรมหมออนามัย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.(นักวิชาการสธ.) ชมรมผู้อำนวย รพ.สต.(จพ.สช.) ชมรมผู้อำนวสยการ รพ.สต. (จพ.อาวุโส) ชมรมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย มูลนิธิหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มกรรมการสภาวิชาชีพสาสุข(ผอ.รพ.สต.ล้วนๆ ) นอกจากนี้ยังแยกไปจัดตั้งเป็นสาขาเพื่อการเคลื่อนไหวในนามภาค ในนามจังหวัด อาทิ สมาพันธ์เครือข่ายหมออนามัยชายแดนใต้ เหนือ กลาง ตก ตะวันออก โดยสรุปกว่า 50 กลุ่ม/ชมรม/องค์กร อันเป็นการจัดตั้งจากกลุ่มคนคนเดียวกัน แล้วสลับกันออกมาเคลื่อนไหวให้เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ คราวนี้ถึงตอนเดือดร้อนของน้องๆ เจ้าพนักงาน หวังว่ากลุ่ม ชมรม องค์กร สภาวิชาชีพ เครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์ กว่า 50 กลุ่ม อย่ามัวแต่หาเสียงกรรมการสภาจนลืมน้อยๆ น้องๆ นะครับ

Add new comment