เปิดรายละเอียด 3 กลุ่ม ครม.อนุมัติบรรจุ ขรก.สธ. 45,242 ตำแหน่ง

Fri, 2020-04-03 14:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดรายละเอียดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด 3 กลุ่มที่ ครม.อนุมัติหลักการให้บรรจุข้าราชการ 45,242 ตำแหน่ง 1.บุคลากรที่ให้บริการ 2.บุคลากรที่สนับสนุน และ 3.ขอตำแหน่งเพิ่มใหม่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข หารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อทำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติอีกครั้ง ในวันที่ 7 เม.ย. นี้ เพื่อให้นำสู่การปฏิบัติได้โดยเร็ว

ทั้งนี้จากเอกสาร ข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 รวม 31,296 คน แบ่งเป็นแพทย์ 277 คน พยาบาลวิชาชีพ 13,552 คน พยาบาลเทคนิค 55 คน นักรังสีการแพทย์ 152 คน เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 12 คน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 47 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1,437 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 749 คน นักวิชาการสาธารณสุข 10,651 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2,372 คน เภสัชกร 563 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1,403 คน

กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19 รวม 6,809 คน แบ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิก 77 คน นักจิตวิทยา 325 คน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,123 คน นักกายภาพบำบัด 1,560 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1,657 คน วิศวกร (ชีวการแพทย์)19 คน นักวิชาการอาหารและยา 14 คน นักโภชนาการ 688 คน และโภชนากร 203 คน

ส่วนอีกกลุ่มเป็นการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 รวม 7,229 คน แบ่งเป็นแพทย์ 2,157 คน พยาบาลวิชาชีพ 3,790 คน นักวิชาการสาธารณสุข 647 คน และทันตแพทย์ 635 คน

Comments

Submitted by pokie65 on
จพ.โสตทัศนศึกษา ต้องทำงานเพิ่มหลายเท่ามากนะคะ ออกแบบป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะช่วงมีโรคระบาดก็ต้องคอยอัพเดตสถานการณ์ทุกวัน ต้องตามนายทุกครั้งที่ออกพื้นที่ ออกเช้า กลับค่ำ วันหยุดก็ต้องทำงาน ไม่เคยได้ค่าโอที แต่ไม่มีใครเห็นความสำคัญเลย มันน่าน้อยใจ

Submitted by Piyada on
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ทำงานสารพัด มาทำงานก่อนชาวบ้าน เตรียมของทุกอย่าง สัมผัสวัดความดันคนไข้ทุกคน แม้กระทั่งจัดลำดับเรียกคนไข้เข้าพบแพทย์ หรือแม้แต่บางวันขึ้นเวร Er ก็เตรียม tube ใส่ท่อช่วยหายใจ ขึ้นทำ cpr ปั๊มหัวใจคนไข้ หรือบางทีก็ได้ทำแม้กระทั่งตรวจคลื่นหัวใจให้คนไข้ เข็ญคนไข้ ไม่ว่าจะรถนั่งหรือรถนอน ขึ้นเวรก็ เช้า บ่าย ดึก อดตาหลับขับตานอน อยากให้เห็นใจในตำแหน่งนี้บ้าง อ่านคอมเม้น บางคอมเม้น แล้วอดน้อยใจไม่ได้ สายงานวิชาชีพเดียวกันแท้ๆ ยังพูดเหยียด พูดเหน็บแนมอยู่ได้ ถึงตำแหน่งเรา จะไม่ได้นั่งเขียนชาร์จคนไข้ ไม่สามารถฉีดยาทำแผลได้ แต่หน้าที่เราก็ไม่ได้น้อยไปกว่าพวกคุณหรอก บางวันก็โดนคนไข้ด่า โมโห วันใส่เช่นกัน จาก พกส.ตัวเล็กๆทำงานสายนี้มา 10 กว่าปี ก็ยังไม่ได้บรรจุ

Submitted by jaruwan on
กลุ่มงานพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ) ทำงานหนักมากๆ ไม่เห็นมีบรรจุให้เลยคะ ไม่น้อยกว่าพวกคุณหรอกคะ

Submitted by โรงพยาบาลชุมชน on
งานพัสดุหัวหน้างานเป็นข้าราชการอยู่แล้วทุกโรงพยาบาล ส่วนตำแหน่งสายงานที่เขาจะบรรจุให้นี้คือวิชาชีพโดยตรง ที่เขามีสิทธิ์จะได้บรรจุตาสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว แค่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ได้รับตำแหน่งไวขึ้นไม่ต้องรอเลขจากผู้ปลดเกษียณ เข้าใจว่างานโรงพยาบาลเป็นงานที่หนักเช่นกันทุกฝ่าย เรื่องได้รับราชการโดยไม่ต้องเป็นไปตาก กพ. กำหนดมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่ง มาเริ่มมี ตอนเลือกเรียนว่าจบมาจะทำงานอะไรสายอะไร จะได้รับราชการไหม ทำงานรัฐหรือเอกชนต้องศึกษามาก่อนเรียนอยู่แล้ว

Submitted by Anonymous on
เหมือนสมัยโบราณเลย ต่อแถวเข้ารับราชการ เคยได้ยินรุ่นตายายเล่าให้ฟัง ใครอยากเป็นข้าราชการมาต่อแถว

Submitted by Anonymous on
ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ครูเด็กเล็ก....(เลี้ยงเด็ก)...ได้บรรจุ..ขรก.(ความหมาย...????)...ไม่มีผ่าน(กพ.)..ไม่สอบ...ได้บรรจุซะงั้น...ต่อไป...ถ้าใครจะทำอะไร...คงไม่ต้องมองเห็นความสำคัญของ..(คำว่า...ไต่เต้า)..ใครๆคงมาเป็น..ขรก. ได้ตาม รมต. (ไม่ใช่ซิ...ต้องชอบคุณ...ภัยธรรมชาติ...(ไวรัส))..#เมื่อไหร่หนอหวยจะออกที่...นรก..บ้าง..

Submitted by phenex on
ผมพนักงาน Back Office นวก.พัสดุ ประจำโรงพยาบาลรัฐ แห่งหนึ่ง อีกเสียงครับ ถามหน่อยครับ งานที่พวกผมทำไม่ได้ช่วยในการสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงเลยยังงั้นเหรอ การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ วัสดุ ต่าง ๆ หรือกระทั่งจัดจ้างงานก่อสร้าง สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกิจการหรือการบริการของโรงพยาบาลเลยเหรอ ถ้าสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่การสนับสนุนการให้บริการ งั้นก็ยุบเลิก ฝ่าย Back office ไปเถอะครับ พวกผมทำงานก็หวังจะเติบโตในหน้าที่การงานเหมือนกับตำแหน่ง สายอาชีพอื่น ๆ นี้ยังไม่พูดถึงเงินเดือนเริ่มต้นนะ ของทั้งตำแหน่ง จพ. ที่ใช้วุฒิ ม.6 หรือ นวก ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี ที่น้อยนิดมาก ช่วยให้ความสำคัญกันหน่อยได้ไหม

Submitted by ต้องการความก้าว... on
เห็นด้วยครับ กับการเพิ่มขวัญและกำลังใจในคนทำงาน ไม่ว่าเขาจะอยู่แนวหน้าหรือแนวหลังของการทำงานด้าน COVID แต่เชื่อว่าทุกคนในกระทรวงถ้าจะโยงเกี่ยวกับCovid ก็โยงให้เกี่ยวกันได้หมดทั้งนั้นแหละครับ ทุกคนก็ต้องทำงานเพื่อหวังความก้าวหน้าและมั่นคงอยู่แล้วครับ แต่ประเด็นความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมถึงการบรรจุข้าราชการ เรามีระบบของ กพ.เปิดสอบในแต่ละปีและกระทรวงเปิดสอบภาค ข ก็เพื่อคัดคนเป็นข้าราชการใช่ไหมครับ และเป็นคนที่มีประสิทธิภาพด้วยเบื้องต้น และเชื่อว่าตอนนี้ก็มีเยอะที่สอบผ่านและเป็นคนของกระทรวงเองด้วย บางคนยังไม่ได้ปรับเป็นข้าราชการหรือเป็นแต่วุฒิระดับจพ.ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตรงนี้ขอให้กระทรวงเข้าไปดูให้ดีครับทำอย่างไรที่จะส่งเสริมเขาให้ง่ายต่อการพัฒนาและเติมเต็มเขา เพราะถือว่าเขามีศักยภาพจริงๆพร้อมจริงๆในการปฏิบัติงาน ใครๆก็อยากมีโอกาสก้าวหน้าหมดครับ แต่บางทีการที่คนเขาไม่เคยที่จะมาเรียกร้อง ก็เพราะเขาก็รู้ว่าต้องทำตามระบบ และเชื่อว่า พอทำอะไรเป็นระบบระเบียบ จะไม่เกิดความวุ่นวายต่อสังคมและประเทศครับ

Submitted by ต้องการความก้าว... on
เห็นด้วยครับ กับการเพิ่มขวัญและกำลังใจในคนทำงาน ไม่ว่าเขาจะอยู่แนวหน้าหรือแนวหลังของการทำงานด้าน COVID แต่เชื่อว่าทุกคนในกระทรวงถ้าจะโยงเกี่ยวกับCovid ก็โยงให้เกี่ยวกันได้หมดทั้งนั้นแหละครับ ทุกคนก็ต้องทำงานเพื่อหวังความก้าวหน้าและมั่นคงอยู่แล้วครับ แต่ประเด็นความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมถึงการบรรจุข้าราชการ เรามีระบบของ กพ.เปิดสอบในแต่ละปีและกระทรวงเปิดสอบภาค ข ก็เพื่อคัดคนเป็นข้าราชการใช่ไหมครับ และเป็นคนที่มีประสิทธิภาพด้วยเบื้องต้น และเชื่อว่าตอนนี้ก็มีเยอะที่สอบผ่านและเป็นคนของกระทรวงเองด้วย บางคนยังไม่ได้ปรับเป็นข้าราชการหรือเป็นแต่วุฒิระดับจพ.ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตรงนี้ขอให้กระทรวงเข้าไปดูให้ดีครับทำอย่างไรที่จะส่งเสริมเขาให้ง่ายต่อการพัฒนาและเติมเต็มเขา เพราะถือว่าเขามีศักยภาพจริงๆพร้อมจริงๆในการปฏิบัติงาน ใครๆก็อยากมีโอกาสก้าวหน้าหมดครับ แต่บางทีการที่คนเขาไม่เคยที่จะมาเรียกร้อง ก็เพราะเขาก็รู้ว่าต้องทำตามระบบ และเชื่อว่า พอทำอะไรเป็นระบบระเบียบ จะไม่เกิดความวุ่นวายต่อสังคมและประเทศครับ ต้องการความก้าวหน้าเพราะ Covid-19

Submitted by เพราะ Covid19 on
เห็นด้วยครับ กับการเพิ่มขวัญและกำลังใจในคนทำงาน ไม่ว่าเขาจะอยู่แนวหน้าหรือแนวหลังของการทำงานด้าน COVID แต่เชื่อว่าทุกคนในกระทรวงถ้าจะโยงเกี่ยวกับCovid ก็โยงให้เกี่ยวกันได้หมดทั้งนั้นแหละครับ ทุกคนก็ต้องทำงานเพื่อหวังความก้าวหน้าและมั่นคงอยู่แล้วครับ แต่ประเด็นความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมถึงการบรรจุข้าราชการ เรามีระบบของ กพ.เปิดสอบในแต่ละปีและกระทรวงเปิดสอบภาค ข ก็เพื่อคัดคนเป็นข้าราชการใช่ไหมครับ และเป็นคนที่มีประสิทธิภาพด้วยเบื้องต้น และเชื่อว่าตอนนี้ก็มีเยอะที่สอบผ่านและเป็นคนของกระทรวงเองด้วย บางคนยังไม่ได้ปรับเป็นข้าราชการหรือเป็นแต่วุฒิระดับจพ.ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตรงนี้ขอให้กระทรวงเข้าไปดูให้ดีครับทำอย่างไรที่จะส่งเสริมเขาให้ง่ายต่อการพัฒนาและเติมเต็มเขา เพราะถือว่าเขามีศักยภาพจริงๆพร้อมจริงๆในการปฏิบัติงาน ใครๆก็อยากมีโอกาสก้าวหน้าหมดครับ แต่บางทีการที่คนเขาไม่เคยที่จะมาเรียกร้อง ก็เพราะเขาก็รู้ว่าต้องทำตามระบบ และเชื่อว่า พอทำอะไรเป็นระบบระเบียบ จะไม่เกิดความวุ่นวายต่อสังคมและประเทศครับ กระทรวงควร ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง >>>>> ต้องการความก้าวหน้าเพราะ Covid-19

Submitted by ปาณิสรา​ ทองโตนด on
ควรให้ความสำคัญกับตำแหน่งผู้ช่วยบ้างค่ะบางสถานที่ผู้ช่วยทำงานหนักพอๆกับพยาบาบาลเลยเวลาเรียกใช้ก็ให้ผู้ช่วยออกก่อนทุกที

Submitted by Anonymous on
กระทรวงทำแบบนี้เกิดความเหลื่อมล้ำในวิชาชีพ เกิดความไม่เป็นธรรรม ในคนสาธารณสุขหลายๆที่มากค่ะ ส่วนน้อยที่ได้กำลังใจด้วยการบรรจุ และส่วนมากเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ ทำงานเหมือนกันแต่ ไม่ได้รับการบรรจุ บางคนทำงานไม่ตรงสายแต่สายงานตรงได้รับการบรรจุเฉยเลย เนื่องจากทำงานเข้าตาผู้ใหญ่ งงกีบคนที่คิดสายงานว่าตำแหน่งนี้ควรได้ ตำแหน่งนี้ไม่ได้ พวกท่านลงมาดูหน้างานหรือไม่ คนทำงานสนับสนุน back office คนทำงานที่ถูกลืมทิ้งไว้ข้างหลัง งงกับการบริหารจัดการ การจัดสรรไม่มีความเป็นธรรม ขอแนะนำว่าให้แต่ละที่จัดสรรตำแหน่งและเปิดสอบแข่งขันกันภายใน แลดูจะโปร่งใสและเป็นธรรมมากว่านี้อีก เคยสอบแข่งขันแทบเป็นแทบตาย ไม่คิดว่าคนนั่งอยู่เฉยๆ จะได้บรรจุง่ายดายขนาดนี้ # rip .วงการข้าราชการในเมืองไทย ไร้ความศรัทธา คิดว่าจะไม่สอบราชการอีกแล้ว

Submitted by คนทำงานสสจ. on
เห็นด้วยไม่ควรบรรจุเฉพาะตำแหน่งนวก.คอมฯ เท่านั้น นักทรัพยากร นักวิเคราะห์ ฯลฯ ก็ควรจะได้รับการบรรจุเช่นกัน การบรรจุควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน มีมาตรฐาน ความเท่าเทียม ความเสมอภาพกับทุกสาขาวิชาชีพ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรที่สอบขึ้นบัญชีได้ของกระทรวงก็ควรให้บรรจุทั้งหมด เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจของback office

Submitted by suda on
เพราะเหตุใด นวก.การเงินและบัญชีไม่ได้ เลือกเข้าบรรจุรับราชการ เหมือน นวก.คอมพิวเตอร์ ซึ่งในส่วนงานการเงินอยู่ได้ให้บริการเก็บเงินผู้ป่วย โดยตรง ทั้งการประสานงาน พูดคุย เรียกเก็บชำระค่าบริการ นับเหรียญ ธนบัตร ถือว่ามีความเสียงต่อเชื้อโรคสูงมาก

Submitted by test on
จากใจ เลยนะคับ เจ้าพนักงานเวชระเบียน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าอื่นๆที่ต้องตรวจสอบสิทธิ คนไข้เวลามา ตรวจ เจอคนไข้แต่ละวันเป็นพันๆ เค้ากลับไม่อยู่ในกรอบ แต่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั่งอยู่ในห้อง ไม่เคยลงมา ดูแต่ข้อมูล กลับได้ตำแหน่งตั้ง สองพันมันใช่ไหม อยากจะถามว่าเอาตรงไหมมาเป็นข้อกำหนด แบบนี้หมดกำลังใจทำงานต่อคับท่าน ฝากไว้ให้คิด

Submitted by คนใต้ on
ผมทำงานตำแหน่ง จพ.เครื่องคอมพิเตอร์มา 11ปี ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทำงานเหมือน นวก.คอมพิวเตอร์ แถมยังรับผิดชอบ clinic Ari อีก นวก.คอมพิวเตอร์ เพิ่งบรรจุ พกส.ไม่กี่เดือน ก็ได้บรรจุ ขรก.แล้ว เบื่อจริงๆกับการคัดเลือกคนที่ไม่พิจารณาตามอายุงาน เหลือมล้ำสุดๆ ตอนนี้ในรพ.เขาพูดกันทั่ว

ขอผู้ใหญ่ใคร่ครวญ ทบทวน ความสำคัญของเจ้าหน้าที่ black office ทุกตำแหน่งด้วยคะ เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเหนื่อยเหมือนกันแม้จะคนละหน้าที่ตำแหน่ง แต่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพื่อไม่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในวันข้างหน้า ขอปรับให้เป็นข้าราชการสำหรับกลุ่มงาน black office อีกรอบคะ ทั้งนี้จักเป็นพระคุณอย่างสูง และเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มทีให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไปคะ

Submitted by ศาลปกครอง on
คนที่ทำงานจริงแต่ไม่ได้รับการบรรจุในรอบนี้ ควรรวมตัวการร้องศาลปกครอง แบบนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งได้รวมตัวกันยื่นศาลปกครองพิจารณาไปแล้ว

Submitted by คนสาสุข on
การบรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์รอบนี้ ไม่เป็นธรรมสุดๆ คนที่เพิ่งเข้ามากลับได้รับการบรรจุ พ่อแม่ฝากเข้ามาทำงานแต่ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ทำงานแบบเด็กเส้นใหญ่โต แต่คนทำงานit จริงๆเป็น 10 ปี กลับไม่ได้บรรจุเนื่องจากตำแหน่งไม่ตรง บางคนเป็นจพ.เครื่องคอมฯ จพ.สาสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น ซึ่งควรรวมตัวกันยื่นศาลปกครองเหมือนนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการบรรจุ

Submitted by คนทำงานคอมฯ on
บรรจุนวก.คอมฯ ซึ่งไม่ได้ทำงานคอมฯ แต่ตำแหน่งกับวุฒิตรงก็ได้รับการบรรจุ นวก.คอมฯบางคนเขียนโปรแกรมยังไม่ได้เลย จะประเมินกันอย่างไรก็ไม่รู้ แต่ที่รู้ๆคือตรงผ่านการประเมินทุกคน เพราะเส้นใหญ่กันทั้งนั้น คนประเมินไม่กล้าทำอะไร บางคนทำงานเป็นงานอดิเรก เข้าสายกลับก่อน เดินไปเดินมารับเงินเดือน งานให้คนที่อยู่ทำกันไป เพราะใหญ่ แต่ส่วนblackofficตำแหน่งอื่นๆ หรือพนักงานราชการที่สอบเข้ามาทีทำงานก่อนน้องๆ ลูกจ้างกลับไม่ได้รับการเหลียวแลในการบรรจุ คนที่เพิ่งเข้ามากลับได้รับการบรรจุ แปลกแต่จริงกระทรวงสาธารณสุข

Pages

Add new comment