ผู้บริโภคร้องเรียนได้...ร้านอาหารไหนไม่สวมหน้ากากอนามัย (คลิป)

Thu, 2020-09-17 16:54 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมอนามัยเผยไม่มีบทลงโทษ แต่ลงพื้นที่ตักเตือนได้ หากร้านค้าร้านอาหารไม่สวมหน้ากากอนามัย เหตุปฏิบัติไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี

หลังจากประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 แต่ยังคงขอให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคนั้น ปรากฏว่า ยังมีหลายภาคส่วน โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ที่พ่อค้าแม่ค้าหลายท่านไม่ปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยระหว่างประกอบอาหาร จนเกิดความหวั่นวิตกว่า เราเริ่มการ์ดตกหรือไม่นั้น

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำ ว่า ร้านอาหารมี 2 ส่วน คือ ร้านอาหารระบบปิด และร้านระบบเปิด ซึ่งต้องระมัดระวังค่อนข้างมาก เพราะผู้ใช้บริการจะไม่ได้สวมหน้ากากตลอดเวลา เนื่องจากต้องรับประทานอาหาร และมีการพูดคุยกัน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ หรือเจ้าของร้านต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ เพราะตัวผู้ประกอบการก็มีบางช่วงที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยในการประกอบอาหาร รวมทั้งเรื่องความสะอาด หากท่านทำให้เห็น ผู้ใช้บริการก็จะมั่นใจว่า ร้านค้ามีความสะอาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งไม่ใช่แค่โควิด-19 แต่ยังหมายถึงความสะอาดในการประกอบอาหารด้วย

“สำหรับเรื่องมาตรการการลงโทษร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิดนั้น จริงๆเราไม่ได้มีมาตรการลงโทษ แต่ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนมาได้ที่เขต หรือที่กรมอนามัย โดยเราจะลงไปตรวจสอบและให้คำแนะนำ ตักเตือน เพราะหากเรามีสุขลักษณะการประกอบอาหารที่ดีก็จะเป็นมาตฐานของทางร้านเอง เกิดความมั่นใจขึ้นมาได้”

 

 

Comments

Submitted by Kingkaeo on
โรงแรมเดอะเลคโฮเทล ถ.เหล่านาดี ขอนแก่น พนักงานเคาน์เตอร์ไม่สวมหน้ากากอนามัยสักคน ไปติดต่อ ไม่กล้าเข้าพักกลัวไม่ปลอดภัย

Add new comment