เช็คมติครม.!!เห็นชอบแต่งตั้งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิเวชกรรมป้องกันสธ.

 

เช็คมติครม.แต่งตั้ง นพ.จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ เป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มงานพัฒนาและรักษามาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กลุ่มมาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

วันนี้ (14 พ.ค.55) ณ ห้องประชุมงบประมาณชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติและเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งนายจีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานพัฒนาและรักษามาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กลุ่มมาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานพัฒนาและรักษามาตรฐานการตรวจวินิจฉัย กลุ่มมาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก http://www.thaigov.go.th

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
14 นาที 14 วินาที ago
CindycnPax
25 นาที 12 วินาที ago
CindycnPax
27 นาที 16 วินาที ago
CindycnPax
29 นาที 23 วินาที ago
CindycnPax
35 นาที 7 วินาที ago
CindycnPax
38 นาที 13 วินาที ago
CindycnPax
40 นาที 42 วินาที ago
CindycnPax
42 นาที 11 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindycnPax
14 นาที 14 วินาที ago
CindycnPax
25 นาที 12 วินาที ago
CindycnPax
27 นาที 16 วินาที ago
CindycnPax
29 นาที 23 วินาที ago
CindycnPax
35 นาที 7 วินาที ago
CindycnPax
38 นาที 13 วินาที ago
CindycnPax
40 นาที 42 วินาที ago
CindycnPax
42 นาที 11 วินาที ago
กลับด้านบน