ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

ประธานชมรมแพทย์ชนบทชี้การเลือกเลขาธิการสปสช. ได้คนเดิมจะทำให้งาน สปสช. พัฒนาต่อเนื่องได้ และเลขาธิการ สปสช. สมัยสองต้องมีความอิสระ  ไม่อยู่ภายใต้อำนาจสั่งการที่มิชอบของฝ่ายการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์แอบแฝงในบอร์ด สปสช. จึงจะเป็นเลขาธิการที่สง่างาม และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวถึงผลการเลือกเลขาธิการสปสช.คนใหม่ ว่า ได้คนที่เหมาะสมและสามารถสานต่องานได้ทันที แต่ต้องระวังแผนล้มหรือเปลี่ยนหลักการระบบบัตรทองของกลุ่มการเมือง บริษัทยาข้ามชาติ ข้าราชการประจำที่กลัวเสียอำนาจและแพทย์พาณิชย์ที่ยังจ้องจะแสวงหาประโยชน์จากกองทุน สปสช.นับแสนล้านบาทอยู่ และมุ่งทำให้เป็นระบบสงเคราะห์คนอนาถาเหมือนในอดีต ดังนั้นเลขาธิการ สปสช.สมัยที่สองต้องหนักแน่น เป็นอิสระ ไม่ปล่อยให้กองทุนหลักประกันสุขภาพและ สปสช. ถูกแทรกแซง ล้วงลูกหรือแสวงหาประโยชน์ จึงจะเป็นเลขาธิการ สปสช.สมัยที่สองที่สง่างาม

“เลขาธิการ สปสช.จะต้องไม่ยอมรับคำสั่งหรือปล่อยให้มีการแสวงหาประโยชน์จากเงินกองทุนและการแทรกแซงงานบริหารบุคคลภายใน สปสช. ตามที่เป็นข่าว  เพราะสังคมกำลังจับตามองและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนค่าเสื่อมจำนวนกว่าห้าร้อยล้านบาทที่มีการดำเนินการมาจากกระทรวงอย่างรีบเร่งและการขอตำแหน่งรองเลขาธิการเพิ่มจากฝ่ายการเมืองเพื่อแต่งตั้งคนภายนอกของตน เป็นการเตรียมการยึดครอง สปสช.ในอนาคต”ประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าว

รายงานข่าวจากที่ประชุมบอร์ดสปสช. แจ้งว่าได้มีการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อสังเกตที่ สตง.ได้ตั้งไว้ต่อการบริหารงานที่ผ่านมาของ สปสช. โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ รมว.สาธารณสุขแต่งตั้งได้สรุปและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวว่า ข้อสังเกตทั้ง 7 ข้อของ สตง. ไม่มีประเด็นเรื่องทุจริตหรือทำให้ทางราชการเกิดความเสียหาย เป็นเพียงการบริหารงานที่ยึดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันของ สตง.และ สปสช. ซึ่งมีบางประเด็นที่อาจต้องหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติในอนาคต  และมอบให้ สปสช. ทำรายละเอียดข้อชี้แจง เสนอต่อ สตง.ต่อไป และมีข่าวว่า สปสช. กำลังเตรียมการฟ้องร้องเอาผิดต่อกลุ่มคนที่กล่าวหาและสร้างข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเสียหายต่องานของ สปสช.ที่ผ่านมา