แพทย์ชนบทจี้เลขาสปสช.คนใหม่ต้องอิสระสง่างาม

 

ประธานชมรมแพทย์ชนบทชี้การเลือกเลขาธิการสปสช. ได้คนเดิมจะทำให้งาน สปสช. พัฒนาต่อเนื่องได้ และเลขาธิการ สปสช. สมัยสองต้องมีความอิสระ  ไม่อยู่ภายใต้อำนาจสั่งการที่มิชอบของฝ่ายการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์แอบแฝงในบอร์ด สปสช. จึงจะเป็นเลขาธิการที่สง่างาม และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวถึงผลการเลือกเลขาธิการสปสช.คนใหม่ ว่า ได้คนที่เหมาะสมและสามารถสานต่องานได้ทันที แต่ต้องระวังแผนล้มหรือเปลี่ยนหลักการระบบบัตรทองของกลุ่มการเมือง บริษัทยาข้ามชาติ ข้าราชการประจำที่กลัวเสียอำนาจและแพทย์พาณิชย์ที่ยังจ้องจะแสวงหาประโยชน์จากกองทุน สปสช.นับแสนล้านบาทอยู่ และมุ่งทำให้เป็นระบบสงเคราะห์คนอนาถาเหมือนในอดีต ดังนั้นเลขาธิการ สปสช.สมัยที่สองต้องหนักแน่น เป็นอิสระ ไม่ปล่อยให้กองทุนหลักประกันสุขภาพและ สปสช. ถูกแทรกแซง ล้วงลูกหรือแสวงหาประโยชน์ จึงจะเป็นเลขาธิการ สปสช.สมัยที่สองที่สง่างาม

“เลขาธิการ สปสช.จะต้องไม่ยอมรับคำสั่งหรือปล่อยให้มีการแสวงหาประโยชน์จากเงินกองทุนและการแทรกแซงงานบริหารบุคคลภายใน สปสช. ตามที่เป็นข่าว  เพราะสังคมกำลังจับตามองและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนค่าเสื่อมจำนวนกว่าห้าร้อยล้านบาทที่มีการดำเนินการมาจากกระทรวงอย่างรีบเร่งและการขอตำแหน่งรองเลขาธิการเพิ่มจากฝ่ายการเมืองเพื่อแต่งตั้งคนภายนอกของตน เป็นการเตรียมการยึดครอง สปสช.ในอนาคต”ประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าว

รายงานข่าวจากที่ประชุมบอร์ดสปสช. แจ้งว่าได้มีการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อสังเกตที่ สตง.ได้ตั้งไว้ต่อการบริหารงานที่ผ่านมาของ สปสช. โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ รมว.สาธารณสุขแต่งตั้งได้สรุปและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวว่า ข้อสังเกตทั้ง 7 ข้อของ สตง. ไม่มีประเด็นเรื่องทุจริตหรือทำให้ทางราชการเกิดความเสียหาย เป็นเพียงการบริหารงานที่ยึดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันของ สตง.และ สปสช. ซึ่งมีบางประเด็นที่อาจต้องหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติในอนาคต  และมอบให้ สปสช. ทำรายละเอียดข้อชี้แจง เสนอต่อ สตง.ต่อไป และมีข่าวว่า สปสช. กำลังเตรียมการฟ้องร้องเอาผิดต่อกลุ่มคนที่กล่าวหาและสร้างข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเสียหายต่องานของ สปสช.ที่ผ่านมา

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 38 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 39 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
4 ชั่วโมง 7 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 29 นาที ago
CindypjPax
13 ชั่วโมง 38 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 11 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 22 นาที ago
CindyfxPax
18 ชั่วโมง 39 นาที ago
กลับด้านบน