เจอ 4 สารพิษบ่อขยะเกินลิมิตเร่งตรวจเลือดหวั่นกระทบสุขภาพ

Tue, 2012-05-15 21:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.-กทม.เตรียมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพตำรวจ ประชาชนที่อยู่บริเวณบ่อขยะข้างสน.ฉลองกรุง 1-2 วันนี้ หลังต้องทนสูดกลิ่นจากบ่อขยะพื้นที่ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง เผยพบสาร 4 ตัว สูงกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2555) นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ติดตามปัญหามลพิษจากบ่อขยะที่บริเวณสถานีตำรวจนครบาล(สน.)ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบ่อดินขนาดใหญ่ประมาณ 300 ไร่ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนทิพพาวาส และโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย  และคณะร่วมติดตามสถานการณ์ ว่า จากการรายงาน พบว่ามีมลภาวะจากสารพิษต่างๆตามที่เป็นข่าว โดยได้ร่วมปรึกษามาตรการแก้ไขระหว่างกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร ผู้บังคับการตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้เกี่ยวข้อง โดยที่สน.ฉลองกรุงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 106 คน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้น บริเวณสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 พบสาร 4ชนิด คือไวนิลคลอไรด์(Vinyl Chloride) สารเบนซีน(Benzene) สารไตรคลอโรเอทธิลีน(Trichloroethylene) และสาร 1,2 -ไดคลอโรอีเทน ( 1,2-Dichloroethane)อยู่ในปริมาณสูงนั้น เป็นค่าที่ตรวจวัดในวันที่มีไฟไหม้ที่บ่อขยะอย่างรุนรง และได้รับรายงานจากทางกรุงเทพมหานครว่าหลังจากนั้น ได้ตรวจวัดซ้ำในวันที่ 6,7,8 มีนาคม 2555 ผลการตรวจวัดค่าสารต่างๆมีปริมาณลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีบางตัวที่สูงกว่าค่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อย แต่เท่าที่ดูสภาพปัญหาต่างๆแล้ว จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นต่อไป

 “ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครและได้มอบหมายให้กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เพื่อตรวจร่างกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่อาศัยใกล้ๆบ่อขยะแห่งนี้ภายใน 1-2 วันนี้ โดยทางกรุงเทพมหานคร จะจัดหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลลาดกระบังและศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 46 และจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าไปดำเนินการ เพื่อตรวจหาปริมาณสารโลหะหนักในเลือด รวมทั้งตรวจระบบการหายใจ และระบบอื่นๆของร่างกาย ขณะเดียวกันจะตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ตรวจมลพิษ มลภาวะในอากาศ เพื่อหาสารต่างๆอย่างน้อย 4 รายการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและสารตัวอื่นๆด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปลอดภัยจากสารอันตรายซึ่งทำให้เกิดมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือเป็นสารก่อมะเร็ง ” นายแพทย์สุรวิทย์กล่าว 

ทั้งนี้หากผลตรวจยังพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงจริง ก็จะมีมาตรการขั้นต่อไป สำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนขณะนี้ได้ประสานกับเจ้าของที่ดินบ่อขยะแล้ว ซึ่งเบื้องต้นเจ้าของที่ดินบอกว่าจะทำรั้วล้อมรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักรอบนำขยะพิษหรือสิ่งอื่นๆไปทิ้งในบริเวณดังกล่าว หากยังไม่สามารถควบคุมได้เราก็จะมีมาตรการอื่นต่อไป โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่ 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบ่อขยะใกล้สน.ฉลองกรุง ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ไม่ให้มีการลักลอบนำขยะไปทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวอีก ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่บ่อขยะ หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง เพื่อลดการสัมผัสสารพิษผ่านทางผิวหนัง และล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งภายหลังหยิบจับวัสดุในพื้นที่ และหากมีอาการผิดปกติ เช่นคลื่นไส้ เวียนศีรษะ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน