“หมอสุรวิทย์” เสนอครม.สัญจรของบป้องกันน้ำท่วมรพ.ในสุพรรณบุรีกว่า 100 ล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามโครงการพัฒนาของจ.สุพรรณบุรีที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการที่จ.กาญจนบุรี ในวันพรุ่งนี้ ว่า ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ติดตามดูแลโครงการของจ.สุพรรณบุรี จากการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาโครงการต่างๆ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสนอจำนวนโครงการเร่งด่วน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งหมด 109.28 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการเสริมดินปากท่อและสะพาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในสถานพยาบาลใน อ.เมือง อ.บางปลาม้า และอ.สองพี่น้อง 3.โครงการปรับปรุงพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง และ 4.โครงการพัฒนาการระบายน้ำคลองรางอีไพ

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า สภาพัฒน์ฯ ได้ตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว เห็นว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และมีความพร้อมด้านสถานที่แบบก่อสร้างและสามารถที่จะใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจ.สุพรรณบุรีได้ คณะผู้ร่วมตรวจราชการทั้งหมด เห็นชอบกับ 4 โครงการดังกล่าว โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้ และมั่นใจว่าจะได้รับอนุมัติ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
13 ชั่วโมง 58 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
13 ชั่วโมง 58 นาที ago
กลับด้านบน