เลขาธิการสปสช.ผุดไอเดียลดเหลื่อมล้ำมะเร็ง 3 กองทุน เตรียมเสนอรัฐบาลทำคู่กับเอดส์และไต

Tue, 2012-05-22 14:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. ได้แถลงข่าวเรื่อง “ขับเคลื่อน 7 ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ทศวรรษที่ 2 สร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” โดยนพ.วินัย ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงแผนการลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพว่า นอกจากจะดำเนินการในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของบริการโรคเอดส์ และโรคไตแล้ว เห็นว่าควรทำการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องโรคมะเร็งด้วย อย่างไรก็ตามการดำเนินการโรคมะเร็งนั้น มีความซับซ้อนมากกว่าโรคไต ที่มีผู้ป่วยทั่วประเทศประมาณ 40,000 ราย และโรคเอดส์ ประมาณ 180,000 ราย แต่ผู้ป่วยโรคมะเร็งกว่าล้านคน ที่สำคัญวิธีการรักษาหลายแบบ ต่างจากไตกับเอดส์ที่มีอยู่ไม่กี่แนวทาง เป็นเรื่องที่น่าจะทำควบคู่กันไปได้กับเอดส์ ไต ที่จะดำเนินการในระยะสองแน่นอน ถึงแม้กลไกจะยากกว่า แต่จะใช้กลไกของฉุกเฉินเป็นต้นแบบ เพื่อดูว่าเมื่อจะลดความเหลื่อมล้ำ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

“เรื่องที่น่าสนใจทำต่อ คือ โรคมะเร็ง เพราะประชาชนเดือดร้อนกับเรื่องนี้มากแต่เป็นแนวคิดของผม ยังไม่ได้เสนอไปกับทางรัฐบาล แนวคิดคือกำหนดราคา วิธีการจ่าย ให้เหมือนกันทั้ง 3 กองทุน เมื่อรพ.ส่งเบิก สปสช.จ่ายและไปเก็บแต่ละกองทุน คล้ายกับนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพราะเราไม่มีนโยบายรวมกองทุน และไม่มีนโยบายตั้งกองทุนย่อยแต่ละโรคขึ้นมา วิธีการนี้จะทำได้ง่ายที่สุด คือทำคล้ายนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน จัดระบบให้หน่วยบริการ สำรองจ่าย แล้วไปเบิกกับแต่ละกองทุนเอง” เลขาธิการสปสช. กล่าว