ชงรัฐบาลรักษามะเร็งเกณฑ์เดียวทั้ง3ระบบ

Wed, 2012-05-23 08:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

โพสต์ทูเดย์ 23 พ.ค. 55 -สปสช.ชงรัฐบาลเดินหน้ารักษามะเร็งมาตรฐานเดียวเล็งเสนอเอดส์-ไต ตามหลังอีก

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอให้รัฐบาลบูรณาการ 3 กองทุนสุขภาพ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้เป็นมาตรฐานเดียว ในระยะที่ 2 ของโครงการลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ประชาชนกว่าล้านคนได้รับประโยชน์ สำหรับวิธีการจะกำหนดราคาและวิธีการจ่ายเงินให้มีอัตราและรูปแบบเดียวกันทั้งสามกองทุนโดยให้โรงพยาบาลตั้งเบิกมายัง สปสช. จากนั้น สปสช.จะไปเรียกเก็บจาก 3 กองทุนสุขภาพอีกครั้ง เช่นเดียวกับโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวที่ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. นอกจากนี้ ในระยะที่ 2 ของโครงการลดความเหลื่อมล้ำจะเดินหน้าบูรณาการสิทธิประโยชน์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) และผู้ป่วยโรคไตวายด้วย หากได้ข้อยุติจะเริ่มใช้วันที่ 1 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุม 3 กองทุนสุขภาพเมื่อวันที่22 พ.ค. ได้เห็นชอบในหลักการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคไตวายมีมาตรฐานเดียวกันด้วยแต่ให้ทั้งสามกองทุนจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกล่าวว่า สิทธิการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในแต่ละกองทุนเหลื่อมล้ำกันมาก เช่น การเข้าถึงยาRituximab สำหรับรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายได้ถึง 50% ราคาเข็มละ6.2 หมื่นบาทโดยผู้ป่วย 1 คน ต้องได้รับ 7-8 เข็ม

ทั้งนี้ มีเพียงผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเท่านั้นที่เข้าถึงยาได้ส่วนผู้ใช้สิทธิบัตรทองและประกันสังคมไม่มีสิทธิรับยา เพราะกองทุนประเมินว่ายามีราคาแพง