30บ.ยกเว้นอายุต่ำกว่า12-คนแก่-จน

Wed, 2012-05-23 08:54 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ไทยโพสต์ 23 พ.ค. 55-"หมอวินัย" เตรียมเสนอบอร์ด สปสช.เก็บ 30 บาท แต่ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้สูงอายุเกิน 60 ปี กลุ่มคนยากไร้ มีรายได้น้อย ชี้คงงบเหมาจ่ายปี 56 กระทบ รพ.แน่ แนะ รพ.ควบคุมลดค่าใช้จ่ายยาให้ดี เพื่อความอยู่รอด

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการแถลงข่าว "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทศวรรษที่ 2 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" ภายหลังจากที่ได้รับคัดเลือกเป็นเลขาธิการ สปสช. วาระที่ 2 ถึงการจัดสรรงบประมาณงบเหมาจ่ายรายหัวในปี 2556 ว่า จากที่ ครม.ได้อนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัวที่ 2,755.60 บาท เท่ากับงบในปี 2555 แต่ค่าเงินลดลงไปตามอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่เมื่อดูภาพรวมของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งหมด มีการปรับงบเพิ่มขึ้นใน 2 กองทุน คือ กองทุนผู้ป่วยเอดส์และกองทุนผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยกองทุนผู้ป่วยเอดส์ปรับเพิ่มงบร้อยละ 10-11 ซึ่งในปี 2555 ได้รับงบประมาณอยู่ที่ 2,940 ล้านบาท ในปี 2556 งบประมาณจัดสรรเพิ่มเป็น 3,276 ล้านบาท ส่วนกองทุนผู้ป่วยโรคไตปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 โดยในปี 2555 งบอยู่ที่ 3,857 ล้านบาท และในปี 2556 ได้รับการจัดสรรงบเพิ่มเป็น 4,120 ล้านบาท รวม 2 กองทุนได้รับงบประมาณเพิ่ม 3,000 ล้านบาท

ต่อข้อซักถามว่า ในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัวที่ถูกคงไว้เท่ากับปี 2555 จะทำให้เกิดปัญหาต่อระบบหรือไม่ นพ.วินัยกล่าวว่า ยอมรับว่า รพ. คงต้องมีการบริหารจัดการมากขึ้น ต้องควบคุมและลดค่าใช้จ่ายลง เพราะงบเท่าเดิม แต่ภาระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของการเพิ่มค่าแรง 300 บาท และการปรับเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

"เท่าที่ทราบในส่วนของปรับค่าแรง 300 บาท และเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทนั้น ทาง สธ.ได้ขอเพิ่มงบส่วนนี้ของปี 56 จำนวน 3,900 ล้านบาท เนื่องจากสธ.มีลูกจ้างประจำอยู่มาก หากไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจะทำให้เกิดปัญหาได้" นพ.วินัยกล่าว

นพ.วินัยกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้านโยบายจัดเก็บ 30 บาทนั้น นพ.วินัยกล่าวว่า จะมีการนำเสนอเข้าสู่บอร์ด สปสช.ในครั้งหน้าวันที่ 11 มิ.ย.นี้ ซึ่งแนวทางการจัดเก็บนั้น ทางคณะอนุกรรมการบริหารยุทธ ศาสตร์ สปสช. เบื้องต้นมีการกำหนดยกเว้นการจัดเก็บในกลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และกลุ่มคนที่ยากไร้ มีรายได้น้อย ซึ่งในส่วนหลังนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์อยู่

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม