ชงกฎกระทรวงตรวจเอชไอวีโจ๋ แพทยสภากำหนดอายุ-จี้สธ.คัดกรอง

Mon, 2012-05-28 11:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ศ.น.พ.สมศักดิ์ โล่เลขา ที่ปรึกษาแพทยสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี กล่าวว่า จากกรณีที่คณะอนุกรรมการแพทยสภาได้เห็นชอบแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเอดส์ เพื่ออนุญาตให้แพทย์ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง ขั้นตอนทางกฎหมายขณะนี้ จากเดิมที่คณะอนุกรรมการแพทยสภาจะออกเป็นข้อบังคับแพทยสภา พบว่า แพทย์ยังกังวลการถูกดำเนินคดีและฟ้องร้อง ที่สำคัญเห็นว่า เรื่องตรวจสุขภาพเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งร่างกายและจิตใจตัวเด็กและผู้ปกครอง จึงต้องพิจารณารอบคอบ ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และจะเสนอเรื่องนี้เพื่อออกเป็นกฎกระทรวง สธ. ลงนามโดยรมว.สธ.ด้วย

"เบื้องต้นมีความเห็นเพิ่มเติมว่า อาจจะต้องกำหนดอายุในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในอายุ 15 ปีขึ้นไป และความเห็นว่า ควรตรวจตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป กรรมการแพทยสภาต้องหารือเพื่อกำหนดอายุที่แน่ชัด ก่อนเสนอสธ.พิจารณาเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะปัจจุบันสิทธิการรักษาจากระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมเด็กไม่มีรายได้อยู่แล้ว" ศ.น.พ.สมศักดิ์กล่าว

ศ.คลินิก น.พ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า คาดว่าจะนำเสนอได้ มิ.ย.2555 ซึ่งทีผ่าน มาสธ.รณรงค์ให้ป้องกันเอดส์ หรือเอชไอวี ต่อเนื่องโดยเน้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อยากฝากสธ.เน้นตรวจคัดกรองเพื่อรักษาได้ทันท่วงที

 

ที่มา : นสพ.ข่าวสด 29 พ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)