“วิทยา”ส่งหน่วยแพทย์หาเหตุชาวบ้านคลองหัวลำภู สมุทรปราการ ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต 20 คน

Mon, 2012-05-28 12:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

รมว.สธ. ส่งหน่วยแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ ลงพื้นที่คลองหัวลำภู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดูสาเหตุและประเมินปัญหาการป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ของชาวบ้าน 20 ราย และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง เพื่อประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย รวมทั้งกลิ่นด้วย 

จากกรณีที่ชาวบ้านคลองหัวลำภู ร้องเรียนข่าว 3 มิติ เมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมา ( 27 พฤษภาคม 2555) ว่าอาจได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง สูดกลิ่นเหม็นคล้ายถ่านหิน และพบมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองด้วย ขณะนี้มีชาวบ้านจำนวน 20 ราย ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มีรายงานเสียชีวิตไปแล้ว 1 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคผิวหนัง มีอาการผื่นคันด้วย ต้องการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหานั้น 

ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว วันนี้ ( 28 พฤษภาคม 2555) นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า หลังได้รับทราบข่าว ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำพื้นที่สมุทรปราการ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยจากผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำเสีย รวมทั้งกลิ่น เป็นการด่วน เพื่อวางแผนแก้ไขร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการด่วน 

นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ในวันนี้ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่ ที่คลองหัวลำภู จำนวน 2 ทีม ทีมแรกประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ ไปตรวจสภาพปัญหาและสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่อยู่ในชุมชน รวมทั้งโรคทางผิวหนังด้วย ในขั้นต้นนี้จะประเมินว่ามีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆหรือไม่ หากพบว่าผิดปกติจะวางแผนช่วยเหลือขั้นต่อไป ส่วนทีมที่ 2 เป็นทีมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการที่ดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ชุมชนดังกล่าว เพื่อประเมินการปนเปื้อนมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย รวมทั้งกลิ่นเหม็น โดยละเอียด 

นายแพทย์ธวัชชัยกล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มีแนวโน้มการเจ็บป่วยในภาพรวมทั่วประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นผลพวงเกิดตามมาจากโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยผลการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยของกระทรวงสารณสุข พบเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-12 ของประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรมาก โดยมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ 1.4 ล้านคน และมีประชาชนที่เข้าไปใช้แรงงานในพื้นที่อีกประมาณ 1 ล้านคน รวมทั้งหมดประมาณ 2.4 ล้านคน ใกล้เคียงกับจังหวัดนครราชสีมา แต่พื้นที่จังหวัดเล็กกว่ามาก จึงมีโอกาสพบชุมชนแออัดได้มากกว่าที่อื่น จะต้องมีการประเมินสภาพปัญหาสุขภาพว่ามีความผิดปกติแตกต่างจากที่อื่นๆมากน้อยเพียงใด 

ทั้งนี้ ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ขณะนี้โรงพยาบาลสมุทรปราการ รวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดอื่นๆ ได้เปิดหน่วยดูแลผู้ป่วยโรคนี้เป็นการเฉพาะแล้ว และเปิดบริการทางด่วนฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยและมีสัญญานจะป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต เช่นมีอาการเวียนศีรษะ ชาที่ใบหน้า หรือแขนขาครึ่งซีกอ่อนแรง เพื่อให้การดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดในรายที่ตรวจพบเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบตัน เพื่อลดและป้องกันปัญหาความพิการให้ได้มากที่สุด