มข.พบยีนกลายพันธุ์กับมะเร็งท่อน้ำดี

Thu, 2012-05-31 09:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 พฤษภาคม ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมคณะนักวิจัยร่วมกันแถลงข่าวการค้นพบยีนกลายพันธุ์สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี

ศ.นพ.สุทธิพันธ์กล่าวว่า จ.ขอนแก่นเป็นแหล่งที่มีอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในประเทศไทยและในโลก ซึ่งการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมาจากกินอาหารที่ปรุงจากปลาสุกๆ ดิบๆ มข.จึงได้วิจัยมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นมาด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ และค้นพบยีนกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะนักวิจัยได้ทำการตรวจหาลำดับเบสของยีนทั้งหมดในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อตับปกติของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จำนวน 8 ตัวอย่าง ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่เรียกว่า Exome capture resequencing ซึ่งทำให้สามารถตรวจหาลำดับของยีนทั้งหมดของเซลล์ในเวลาเดียวกัน ผลการตรวจหายีนกลายพันธุ์ทั้งหมดในมะเร็งท่อน้ำดีทำให้ทีมนักวิจัยทราบความผิดปกติของยีนที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจหาคนที่เสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดนี้หรือพัฒนาวิธีการรักษาอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้ หลังจากนี้ มข.ได้มีการผลักดัน "มะเร็งท่อน้ำดี และพยาธิใบไม้ตับ"ให้เป็นวาระคนอีสาน และการก่อตั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ เพื่อแก้ปัญหามะเร็งท่อน้ำดีในภาคอีสานและ จ.ขอนแก่น

 

ที่มา : นสพ.มติชน 31 พ.ค. 55