บุรีรัมย์ไข้เลือดออกระบาด พบผู้ป่วยแล้วกว่า 200 คน เสียชีวิต 1 ราย

Mon, 2012-06-04 21:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

บุรีรัมย์ไข้เลือดออกระบาดหนักใน 15 อำเภอ พบผู้ป่วยแล้วกว่า 200 คน เสียชีวิต 1 ราย มีแนวโน้มยอดผู้ป่วยพุ่ง ขณะ สสจ.เร่งออกรณรงค์ใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. “ปิด เปลี่ยน ปล่อย”

วันที่ 4 มิ.ย.2555 นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่ จ.บุรีรัมย์ ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่เดือน ม.ค.เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 98 คน เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.นางรอง โดยระบาดใน 15 อำเภอ กระจายใน 37 ตำบล 61 หมู่บ้านโดยอำเภอที่มียอดผู้ป่วยมากที่สุด คือ แคนดง ชำนิ ละหานทราย นางรอง และปะคำ ส่วนมากพบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-9 ปี และแนวโน้มการแพร่ระบาดสูงขึ้นทุกกลุ่มอายุอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นช่วงหน้าฝน

ขณะที่ สสจ.บุรีรัมย์ ได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้านและรอบๆ บ้านทุกสัปดาห์ โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. “ปิด เปลี่ยน ปล่อย” คือ ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำในบ้าน เปลี่ยนน้ำแจกันดอกไม้ จานรองขาตู้ทุก 7 วัน และปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว อ่างไม้น้ำ หรือภาชนะเก็บกักน้ำที่ไม่มีฝาปิด โดยยุงลายตัวเมีย 1 ตัว จะมีชีวิต 30-45 วัน วางไข่ได้ประมาณ 400 ฟอง

ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงสุด เพราะเป็นช่วงหน้าฝน และมีน้ำขังในทุกพื้นที่ เอื้อต่อการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงขอให้ประชาชนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน นอกบ้าน ทั้งในหมู่บ้านและชุมชนให้หมดไป หากครอบครัวใดพบว่าบุตรหลานหรือสมาชิกภายในบ้านมีอาการป่วย ไข้สูง ให้นำไปพบแพทย์โดยเร็ว หากล่าช้าอาจถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้" นพ.สมพงษ์ กล่าว

 

ที่มา: http://www.siamrath.co.th