วิกฤติโภชนาการคนไทย สังคมต้องใส่ใจแก้ไข

Sat, 2012-06-09 11:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาวะหรือการมีสุขภาพที่ดี อันดับแรกคือภาวะโภชนาการ ที่ปัจจุบันมีปัญหาตั้งแต่เมื่ออยู่ในครรภ์ มารดาได้สารอาหารที่ไม่ถูกส่วน ขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน เป็นสาเหตุของโรคซีด และภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ทำให้เด็กแคระแกร็นและปัญญาอ่อน  มารดาที่ตั้งครรภ์จึงควร ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน โดยเฉพาะการใช้เกลือหรือ น้ำปลาชนิดที่มีการเติมไอโอดีน การได้ธาตุเหล็กเสริม เมื่อเกิดมาเป็นทารกหรือในวัยเด็ก อาหารที่ให้คุณค่าสูงเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ซึ่งควรได้รับอย่างเพียงพอ คือ นมสด

แม้ประเทศเราจะมีการส่งเสริมการผลิตโคนม แต่ปัญหาขณะนี้กลับพบว่ามีปัญหาราคานมตกต่ำ ผลผลิต ล้นตลาด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่อันตรายว่า เด็กของเราบริโภค นมไม่เพียงพอ  สวนทางกับธุรกิจน้ำหวาน น้ำอัดลม เติบโต อย่างมาก เพราะการที่เด็กดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมมาก หมายถึง ว่าดื่มนมได้น้อยลง ซึ่งคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันอย่างมาก เป็นปัญหาของโรคอ้วน เมื่อได้โปรตีนไม่เพียงพอก็เกิดปัญหาไม่สูง เด็กของเราในขณะนี้จึงมีปัญหาทุพโภชนาการ เข้าขั้นวิกฤติ  หากไม่ดำเนินการแก้ไข สังคมไทยจะมีแต่คนอมโรค เต็มไปด้วยคนอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง เป็นผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง

จึงเป็นปัญหา ของสังคมที่ทุกคนต้องตระหนัก และร่วมกันแก้ไข การหวังพึ่งพาหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาล ในยุคปัจจุบันไม่น่าจะเป็นที่พึ่งได้ คนไทยปัจจุบันจึงต้องยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้มาก เริ่มต้นที่ตัวเราเอง และครอบครัว ร่วมกันแนะนำและดูแล ให้มีสติและใช้ปัญญาไตร่ตรอง ในการบริโภค ไม่หลง คำโฆษณาน้ำหวาน น้ำอัดลม ที่แฝงมาด้วยคำชวนเชื่อ ว่าบำรุงสมอง มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่เมื่อเจือปนด้วยน้ำตาลแล้ว สิ่งที่มีประโยชน์เพียงน้อยนิด กลับได้รับโทษที่มากกว่าจากการได้น้ำตาลและแคลอรีที่เกินความจำเป็น เมื่อกระหายน้ำควรดื่มน้ำเปล่า การดื่มน้ำเปล่ามากๆ  จะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดมีความคล่องตัว อวัยวะต่างๆจะได้รับเลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้น การได้น้ำตาลมากๆ เป็นตัวที่ทำให้ความหนืดของเลือดสูงขึ้น การไหลเวียนเลือดไปอวัยวะต่างๆ ไม่คล่องตัว เป็นต้นเหตุของการมี ลิ่มเลือด และหลอดเลือดพอกหนาด้วยไขมัน หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นเป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูง นานวันเข้าก็จะเกิดหลอดเลือดอุดตัน

ปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบันคือ โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมองตีบตัน ซึ่งความจริงคือโรคแห่งความเสื่อม หรือทุกคนหากถึงวัยที่ใกล้อายุขัยเข้าใกล้ 100 ปี หากไม่เป็นโรคอื่นตายเสียก่อน สุดท้ายก็จะสิ้นสุดด้วยโรคของหลอดเลือด เป็นเหตุให้อวัยวะต่างๆ เสื่อมถอยหน้าที่ จนเสียหน้าที่ไปและเสียชีวิตในที่สุด

การเป็นโรคอ้วน เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดเสื่อม หรืออาจกล่าวได้ว่าทำให้เราเข้าสู่วัยชรา ก่อนเวลาอันสมควร การดูแลร่างกายให้การไหลเวียนของเลือดคล่องตัวอยู่เสมอ คือการทำให้ยืดความเสื่อมของร่างกายหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดยังไม่มียาใดที่ได้ผลเช่นนี้ ดังนั้นภาวะโภชนาการที่ถูกต้อง คือการกินอาหารที่ครบถ้วนได้แก่เนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ได้อาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่พอเหมาะ กับการเผา ผลาญพลังงานของตนเอง คือการออกกำลังกาย การมีกิจวัตร ประจำวันที่ต้องใช้พลังงานเช่นการเดินเร็วๆ การเดินขึ้นบันได แทนการใช้ลิฟต์ ข้ามถนนใช้สะพานลอย เป็นต้น จึงเป็น ปัจจัยสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาวอย่างมี คุณภาพครับ

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า 9 มิ.ย. 55