สั่งสสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวังหวั่นโรคมือเท้าปากระบาด 5 เดือนพบกว่า6พันราย

Sun, 2012-06-10 11:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรงวสาธารณสุข สั่งสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะที่ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ หากมีอาการน่าสงสัยคือมีไข้ มีตุ่มพองขนาดเล็กขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือมีแผลเปื่อยในปากหลายแผล ให้รีบสวนสวนโรคและควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดทันที ชี้สถานการณ์โรครอบ 5 เดือนปีนี้ จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาถึงกว่า 3 เท่าตัว พบผู้ป่วยแล้วกว่า 6,000 ราย ไม่มีเสียชีวิต

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน อากาศเย็นและชื้น เป็นฤดูกาลระบาดของโรคมือเท้าปาก ซึ่งมักพบในเด็กเล็ก ขณะนี้มีรายงานหลายจังหวัดเริ่มป่วยประปราย เช่นที่กาญจนบุรี ยะลา และได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือสสจ. เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 20,000 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากโรงเรียนทุกแห่งเปิดเทอม เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก หากมีเด็กป่วยจะแพร่เชื้อติดกันได้ง่าย โดยหากพบผู้ป่วยในพื้นที่ ขอให้สอบสวนโรคและควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดทันที พร้อมทั้งขอความร่วมมือครูและผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ หากพบเด็กป่วย มีไข้ มีแผลเปื่อยหลายแผลในปากและเจ็บ มีตุ่มพองขนาดเล็กขึ้นที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ เพื่อให้การดูแลเด็กอย่างถูกวิธีและควบคุมโรคอย่างทันท่วงที

โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า เอนเทอโรไวรัส ( Enterovirus) มีหลายชนิด ที่พบบ่อยคือไวรัส ค็อคแซกกี่ เอ 16 (Coxsackieviruses A 16 ) ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่รุนแรง ป่วยประมาณ 7-10 วันจะหายเองได้ และชนิดรุนแรงทำให้เด็กเสียชีวิตได้ คือ ไวรัสเอนเทอโร 71 (Enterovirus 71) เชื้อชนิดนี้พบในประเทศไทยน้อยมาก ส่วนใหญ่จะพบระบาดในต่างประเทศ เช่นเวียดนาม เป็นต้น โดยอาการจะปรากฏหลังติดเชื้อประมาณ 3-6 วัน เริ่มจากมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมาจะมีเจ็บปาก และเบื่ออาหารเนื่องจากมีแผลอักเสบที่ลิ้น เหงือกและกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะเกิดผื่นแดง มักไม่คันขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นหรือที่หัวเข่าได้ ผื่นจะกลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆจะแดง และแตกออกเป็นหลุมตื้นๆเชื้อโรคจะถูกขับออกมาทางอุจจาระของผู้ป่วย และติดต่อคนอื่นได้ จากการกิน โดยเชื้อจะติดมากับมือ น้ำลาย น้ำมูก และน้ำในตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วย

ด้านการป้องกันโรคดัง ให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็ก โดยให้เด็กหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังขับถ่ายและเล่นของเล่น ตัดเล็บให้สั้น เพื่อไม่ให้เชื้อโรคสะสมในเล็บ และทำความสะอาดมือได้ง่าย ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และของเล่นต่างๆเป็นประจำด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันแพร่เชื้อสู่เด็กอื่น หากมีเด็กป่วยในศูนย์เด็กเล็กหรือที่โรงเรียน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย