โรคมือเท้าปากระบาดหนักภาคใต้

Sun, 2012-06-10 11:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

สงขลา - ที่โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา น.พ. สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคเขต 12 จ.สงขลา แถลงข่าวการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มประชากรเด็กมีอายุตั้งแต่ 1-5 ขวบ ในพื้นที่ภาคใต้ มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 50 คน เพื่อส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค

น.พ.สุวิช เผยว่า จากการติดตามการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในภาคใต้ พบผู้ป่วยแล้ว 634 ราย ในอัตรา 14 รายต่อประชากร 100,000 ราย อยู่ในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ร้อยละ 90 พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคทุกจังหวัด และที่พบมากที่สุดที่ จ.พัทลุง ในอัตรา 25 รายต่อ ประชากร 100,000 ราย เนื่องจากภาคใต้เริ่มฝนตกและโรงเรียนเปิดเทอม เด็กนักเรียนต้องมาอยู่รวมกัน เชื้อโรคจะแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว จึงเป็นหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็ก และครูอนุบาลต้องดูแลเรื่องอนามัยและหมั่นตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนที่ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด

น.พ.สุวิชกล่าวว่า หากพบนักเรียนมีแผลหรือตุ่มที่ปาก เท้าและมือ อาการไข้สูง เจ็บคอ กินไม่ได้ มีตุ่ม มีแผลในปาก ที่มือ และเท้า ให้นักเรียนหยุดเรียนทันที และหากพบนักเรียนในห้องป่วยเกิน 5 คน ควรปิดเรียน 1 สัปดาห์ทันที เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อติดต่อได้หลายทางทั้งจากน้ำมูก น้ำลาย และอุจจาระ หากเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะเสียชีวิตได้

 

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod