สธ.พัฒนารพ.สต.ทั่วประเทศ ตั้งห้องแล็บตรวจชันสูตรโรค 4 รายการ เริ่มปีนี้ 1,226 แห่ง

Sun, 2012-06-24 10:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาห้องแล็บตรวจชันสูตรโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,769 แห่ง และศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมือง สามารถตรวจได้ 4 รายการทั้งโรคทั่วๆไปและโรคเรื้อรังได้แก่ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจปริมาณความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง ตรวจปัสสาวะ และตรวจการตั้งครรภ์ ประชาชนได้ใช้บริการตรวจรักษาใกล้บ้าน เริ่มปีนี้ 1,226 แห่ง และครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2559 

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ซึ่งเป็นเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดครอบคลุมทุกตำบล ทั่วประเทศมีทั้งหมด 9,769 แห่ง ให้เป็นสถานพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ใจ ประชาชนเข้าถึงและพึ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการจะเน้นหนักการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดจำนวนผู้เจ็บป่วย และให้บริการตรวจรักษาการเจ็บป่วยทั่วๆไป รวมทั้งดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วย โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคหรือห้องแล็บให้หน่วยบริการดังกล่าว ใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์ 

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า ในขั้นต้นนี้ จะเน้นการชันสูตรโรคเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง จำนวน 4 รายการ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ได้แก่ 1.ตรวจระดับน้ำตาลเลือด (Glucose)/ตรวจหาปริมาณของสารฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ซึ่งส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง นำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย 2.ตรวจปริมาณการอัดแน่นของเม็ดเลือดแดงหรือฮีมาโตคริต (Hematocrit) เพื่อดูความผิดปกติ เช่นโลหิตจาง การเสียเลือด เป็นต้น 3.ตรวจปัสสาวะดูการทำงานของไต และ4.ตรวจการตั้งครรภ์ ในปีแรกนี้จะเน้นที่รพ.สต.ขนาดใหญ่และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองรวม 1,226 แห่ง และทยอยดำเนินการ ตั้งเป้าครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2559 

ทางด้านนายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในการพัฒนาการตรวจชันสูตรโรคดังกล่าว ได้ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศจำนวน 14 แห่ง จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติเป็นเวลา 2 วัน นำร่องที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา ซึ่งดูแลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทั่วประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำคู่มือในการทำงาน แจกให้รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองทุกแห่ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งติดตามพัฒนามาตรฐานทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ เพื่อให้ผลการตรวจมีความแม่นยำ เที่ยงตรง เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล โดยจะมีการติดตามประเมินผลในเดือนกันยายน 2555 นี้ ในปีหน้าวางแผนจะพัฒนาการตรวจชันสูตรเชื้อโรคติดเชื้อ เช่นมาลาเรีย โรคฉี่หนู ด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้รพ.สต. เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากโรคเหล่านี้สามารถรักษาหาย หากรักษาเร็วและถูกโรค จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตผู้ป่วยได้