ท้วงงบฯน้ำท่วมกระจุกตัวอยุธยา

Tue, 2012-06-26 09:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

แพทย์ชนบทพบพิรุธเงินช่วยน้ำท่วมกระจุกตัวพื้นที่ "วิทยา"

นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่าพบความผิดปกติในการโอนงบประมาณชดเชยครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554 ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย สธ.ได้อนุมัติงบค่าเสื่อมให้หน่วยบริการใน30 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 111 ล้านบาท

ทั้งนี้ เฉพาะ จ.พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ของนายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบถึง 50.8 ล้านบาท หรือเกือบ 50% ของงบประมาณทั้งหมด ส่วนจังหวัดอื่นๆได้แก่ จ.นนทบุรี 10.2 ล้านบาท ปทุมธานี 4.5 ล้านบาท นครสวรรค์ 3.7 ล้านบาท นครปฐม 2.9 ล้านบาท ลพบุรี1.5 ล้านบาท จังหวัดที่เหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท

นพ.อารักษ์ กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพราะข้าราชการรับคำสั่งเพื่อรักษาตำแหน่งของตนเองจึงเกิดการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมและอาจเกิดการใช้งบที่รั่วไหลได้อีกด้วย

"เฉพาะที่โรงพยาบาลวังน้อยอำเภอเดียวได้รับอนุมัติ 32.9 ล้านบาท เทียบกับปทุมธานีที่ถูกน้ำท่วมทั้งจังหวัด ได้รับเพียง 4.5 ล้านบาท" นพ.อารักษ์ กล่าว

สำหรับข้อมูลดังกล่าว ชมรมแพทย์ชนบทอ้างอิงจากหนังสือของสำนักงานปลัด สธ. ที่ได้อนุมัติจัดสรรงบค่าเสื่อมตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2555 ให้กับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 31 แห่ง เป็นเงิน 75.9 ล้านบาท และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 182 แห่ง เป็นเงิน 35.1 ล้านบาท รวม 111 ล้านบาท

ที่มา: นสพ.โพสต์ทูเดย์ 26 มิ.ย. 55