ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานเสวนาเรื่อง "นโยบายส่งกลับแรงงานหญิงข้ามชาติท้องกลับประเทศ กับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย : หรือกระทรวงแรงงานเกาไม่ถูกที่คัน?" โดย น.ส.ทัตติยา ลิขิตวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการแรงงานเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวถึงแนวคิดของนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่องการส่งแรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์กลับไปคลอดบุตรที่ประเทศต้นทาง ว่า คนทำงานด้านเด็กรู้สึกตกใจต่อแนวคิดดังกล่าว เพราะผู้หญิงที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์อ่อนๆ เสี่ยงต่อการแท้ง เนื่องจากการเดินทางยากลำบากและเมื่อคลอดแล้วต้องมีคนเลี้ยงดูเด็กต่อ ทำให้ไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น เพราะต้องเร่งรีบเดินทางกลับเข้ามาทำงานอีก ซึ่งข้อจำกัดต่างๆ จึงเชื่อว่าจะส่งผลให้แรงงานหญิงจะตัดสินใจทำแท้ง ซึ่งหากแนวคิดดังกล่าวเป็นจริงจะส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย เนื่องจากไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิเด็กและขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก

"แม้ว่า รมว.แรงงานจะมีเจตนาที่ดีที่ต้องการแก้ปัญหาแรงงานเด็ก แต่แนวคิดดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คัน ไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานเด็กได้ จึงควรทบทวนและพูดคุยกับทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม" น.ส.ทัตติยากล่าว

น.ส.ทัศนัย ขันตยาภรณ์ เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH) กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวนิยมคลอดในไทยเพราะการแพทย์เจริญ มีสุขภาวะที่ดี เด็กจะได้รับวัคซีน ทั้งนี้ จากการทำงานในพื้นที่พบว่าหลังคลอด เมื่อเด็กมีอายุ 7-8 เดือน แข็งแรงจะมีการพากลับบ้านในประเทศต้นทาง โดยส่งเงินกลับไปเป็นค่าเลี้ยงดู อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มแรงงานมีการตั้งครรภ์ไม่มาก เนื่องจากมุ่งสนใจทำงานเพื่อให้ได้เงินมากกว่า จึงไม่อยากท้อง

ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาเห็นสอดคล้องกันว่า แนวคิดของนายเผดิมชัยไม่ใช่แนวทางที่ประเทศไทยจะปลดล็อกในเรื่องการค้ามนุษย์ได้ จึงขอให้นายเผดิมชัยทบทวนแนวคิด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศต่างๆ มองว่าไทยละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่มา: นสพ.มติชน 9 กรกฎาคม 2555

เรื่องที่เกี่ยวข้อง