สธ.ใช้อาสาสมัครอสม. 1 ล้านคนทำความเข้าใจกรณีร่วมจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท

Sat, 2012-08-25 12:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ และต้องการเห็นทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย เมื่อป่วยแล้วจะต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มียาดีรักษาโรค โดยได้ต่อยอดบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น 30 บาทยุคใหม่เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน ประชาชนเจ็บป่วยลดลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท เฉพาะกลุ่มประชาชน 25.9 ล้านคน ที่อยู่นอกเหนือการได้รับยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียม โดยเก็บเฉพาะในกรณีที่ได้รับยาหลังตรวจรักษาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย โดยพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นเช่น ให้สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการได้บ่อยขึ้นปีละไม่เกิน 4 ครั้ง เป็นต้น

นายแพทย์สุรวิทย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านคน เร่งทำความเข้าใจการร่วมจ่ายกับประชาชน หากประชาชนท่านใดที่ไม่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท ก็สามารถใช้สิทธิได้ทันที ส่วนผู้ที่เคยได้รับการยกเว้นการร่วมจ่าย ที่มีอยู่ประมาณ 22.6 ล้านคน ใน 21 กลุ่ม จะได้รับการยกเว้นเช่นเดิม ได้แก่1.ผู้เข้ารับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ระดับต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชน 2.ผู้มีรายได้น้อย3.ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และบุคคลในครอบครัว 4.อสม.ทั่วประเทศ อสม.กทม.และบุคคลในครอบครัว 5.ผู้ที่มีอายุเกิน 60ปี 6.เด็กอายุไม่เกิน 12ปี

7.คนพิการทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรประจำตัว 8.พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักพรต ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรองและบุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลาม 9.ทหารผ่านศึกทุกระดับที่มีบัตรและบุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท 10.นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 11.นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์ 12.ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว13.อาสาสมัครมาเลเรียตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัว 14.ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว 15.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน 16.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 17.สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ที่มีหนังสือรับรองว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป 18.หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม 19.อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 20.อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก 21.บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ