จีนทุ่ม 2 ล้านล้านบาทปฏิรูประบบสาธารณสุขประเทศ

Wed, 2012-09-05 12:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

รัฐบาลจีนเตรียมทุ่มเงินงบฯ 4 แสนล้านหยวน หรือเกือบ 2 ล้านล้านบาท เพื่อปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศ

นายเฉิน ซู่ รัฐมนตรีสาธารณสุข ประเทศจีน เปิดเผยว่า รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีจนถึง 2563 รวมเป็นเงิน 4 แสนล้านหยวนหรือเกือบ 2 ล้านล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการ 7 โครงการ ได้แก่ การปรังปรุงระบบสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้กับคนยากจน การป้องกันโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต การสร้างเครือข่ายข้อมูลสาธารณสุขระบบดิจิตอล การประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์การแพทย์ การพัฒนายาแผนโบราณของจีน และการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข

จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขจีน พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นเกือบ 10 ล้านคนในแต่ละปีนับจากปี 2545 เป็นต้นมา และ 85% ของผู่เสียชีวิตในจีนป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนถึง 69% ของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งหมดในปีที่แล้ว

นักวิเคราะห์ บอกว่า สภาพเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีจำนวนประชากรป่วยเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังมีฐานะมั่งคั่งขึ้น เช่นรับประทานอาหารมากเกินไป ออกกำลังกายน้อยลง และมีความกดดันทางสภาพจิตใจมากขึ้น

และขณะนี้ตลาดยารักษาโรคเรื้อรังในจีนกำลังมีการแข่งขันสูงมาก โดยหลายบริษัทผู้ผลิตยายักษ์ใหญ่ของโลกต่างมุ่งเจาะตลาดขนาดใหญ่แห่งนี้ เตรียมวางจำหน่ายยาหลายชนิดในจีน เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน หัวใจ และมะเร็งในช่วงหลายปีข้างหน้า

แต่ชาวบ้านคนหนึ่งในกรุงปักกิ่งสะท้อนความเห็นว่า ยารักษาโรคเรื้อรังมีราคาแพงขึ้นในหลายปีนี้ และแพทย์มักสั่งจ่ายยาของบริษัทต่างชาติ หรือบริษัทร่วมทุน แต่เขาอยากได้ยาที่ผลิตในประเทศมากว่า ซึ่งให้ผลการรักษาคล้ายกันและมีราคาถูกกว่า

ที่มา: http://www.komchadluek.net